ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship

Προκηρύξεις υποτροφιών Εξωτερικού

Δημοσίευση: 22 Απριλίου 2019
Προθεσμία: 11/09/2019 ενεργή

Δημοσίευση: 22 Απριλίου 2019
Προθεσμία: 31/05/2019 ενεργή

Δημοσίευση: 17 Απριλίου 2019
Προθεσμία: 13/05/2019 έληξε

Προθεσμία: 31/05/2019 ενεργή

Προθεσμία: 31/05/2019 ενεργή

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα