Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φροντίδα-Πρόνοια

 

Λογοθεραπεία - Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Οι λογοθεραπευτές είναι επαγγελματίες, εκπαιδευμένοι στη μελέτη της επικοινωνίας, της ανάπτυξής της και των διαταραχών της. Οι λογοθεραπευτές που εργάζονται σε σχολεία συχνά βλέπουν παιδιά που έχουν δυσκολίες επικοινωνίας εξαιτίας προβλημάτων στη γλωσσική τους ανάπτυξη ή συναφή προβλήματα στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Εργάζονται επίσης με παιδιά που τραυλίζουν ή δεν μπορούν να εκφέρουν λόγο ανάλογο της ηλικίας τους. Οι λογοθεραπευτές σε κλινικά περιβάλλοντα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν χάσει την ικανότητα να επικοινωνούν ή να καταπίνουν αποτελεσματικά εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου, εκφυλιστικής νόσου, τραυματισμού του εγκεφάλου ή καρκίνου.

Το πολύτιμο σύνολο δεξιοτήτων ενός αποφοίτου Λογοθεραπείας περιλαμβάνει:

 • Την ικανότητα να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί προγράμματα λογοθεραπείας
 • Την προάσπιση ανθρώπων με αναπηρία
 • Ανεπτυγμένη διαπολιτισμική κατανόηση
 • Δεξιότητες στη μεθοδολογία της έρευνας, την εκτίμηση και τη διάγνωση
 • Κριτική και λογική σκέψη
 • Επιλογή πόρων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν κατά τον βέλτιστο τρόπο τις κλινικές υπηρεσίες
 • Ανεπτυγμένες ποσοτικές δεξιότητες
 • Δημιουργική σκέψη
 • Συνεργασία, ομαδική εργασία και ηγετικές ικανότητες
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Ανεπτυγμένες συμβουλευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα να λαμβάνουν και να δίνουν πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση. Συνεργάζονται με θεραπευτές και τους ασθενείς τους σε ποικίλα περιβάλλοντα. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην εμβάθυνση των δεξιοτήτων του φοιτητή, της αντίληψής του για τους άλλους, της γνώσης του πάνω στη δουλειά και της δυνατότητάς του να εργαστεί.

Εδώ, μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για τους λογοθεραπευτές. 

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της περίθαλψης που βοηθά στην αποκατάσταση βλαβών στην κίνηση, και προάγει την ποιότητα ζωής των ασθενών μέσω της σωματικής παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο τους βοηθά να βελτιώσουν την κινητικότητα και τη λειτουργικότητά τους.

Το να γίνει κάποιος φυσικοθεραπευτής σημαίνει πως μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να βοηθήσει ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία τους, την ευεξία τους και την ποιότητα ζωής τους.

Οι φυσικοθεραπευτές συνδυάζουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους ώστε να αναγνωρίσουν τις λειτουργικές ανάγκες ενός ατόμου που ασθενεί και να βελτιώσουν ένα ευρύ φάσμα από σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με διαφορετικά συστήματα του σώματός του.

Για παράδειγμα, θεραπεύουν το νευρομυϊκό (το νευρικό και νοητικό σύστημα), το μυοσκελετικό (μαλακούς ιστούς, αρθρώσεις και οστά), το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα (την καρδιά, τους πνεύμονες και τη σχετιζόμενη μαζί τους φυσιολογία).

Οι φυσικοθεραπευτές δεν επιλύουν απλώς προβλήματα -ρόλος τους είναι επίσης να προλαμβάνουν την εμφάνισή τους εξ αρχής.

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες ως προς το πώς χρησιμοποιεί το σώμα του, ανάλογα με τον τρόπο ζωής του και τις δραστηριότητές του. Το πώς το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, περιλαμβανομένης της συνολικής φυσικής του κατάστασης.

Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει να βρουν οι άνθρωποι τον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιούν το σώμα τους, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις δυνάμεις τους, να εξαλείψουν τις κακές συνήθειες και να επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο τις πιο αδύναμες περιοχές. 

Πέρα από τα συνήθη μέσα εκμάθησης, στην καρδιά της μελέτης της επιστήμης της φυσικοθεραπείας υπάρχει και η πρακτική πλευρά -η εκμάθηση βασισμένη σε συγκεκριμένα προβλήματα, προγράμματα εκπαίδευσης και εργασίας σε νοσοκομεία. 

Η φυσικοθεραπεία είναι μια επαγγελματική σταδιοδρομία οπότε η εκπαίδευσή της αντανακλά αυτό το γεγονός. Όλα τα πανεπιστήμια που έχουν προγράμματα πτυχίου του κλάδου υπόσχονται στους φοιτητές τους κλινικές μαθητείες σε ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικά περιβάλλοντα περίθαλψης. Αυτό δίνει την ευκαιρία να δει κανείς τις γνώσεις του στην πράξη, δίνοντας πρακτική διάσταση. Έτσι αποφοιτά καλά προετοιμασμένος για να σταδιοδρομήσει στον κλάδο.

Τα μαθήματα εφοδιάζουν τους φοιτητές με χρήσιμες δεξιότητες για τις οποίες πάντοτε θα υπάρχει ζήτηση, ως εκ τούτου αποκτώντας ένα επίσημα αναγνωρισμένο πτυχίο επενδύει κανείς στο μέλλον του.

Εδώ, μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για τους φυσικοθεραπευτές.  

Εργοθεραπεία

Οι εργοθεραπευτές θεραπεύουν ανθρώπους με πνευματικές ή σωματικές αναπηρίες. Δημιουργούν ατομικά προγράμματα θεραπείας που βοηθούν τους ασθενείς τους να φέρνουν καλύτερα εις πέρας τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η Εργοθεραπεία στο πανεπιστήμιο έχει ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να καταφέρουν όλα αυτά. 

Οι περισσότερες δεξιότητες που αποκτά κανείς κατά τις σπουδές εργοθεραπείας είναι χρήσιμες για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Πρέπει να προσδοκά να αναπτύξει ένα σύνολο από δεξιότητες, που περιλαμβάνουν:

 • Το πώς να χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό όπως αναπηρικά αμαξίδια και ανυψωτήρες
 • Το πώς να σχεδιάζει προσαρμογές σε περιβάλλοντα διαβίωσης
 • Το πώς να αναπτύσσει και να συντονίζει θεραπευτικές ομάδες
 • Το πως να αναπτύσσει την επικοινωνία και άλλες διαπροσωπικές δεξιότητες

Τα προγράμματα σπουδών εργοθεραπείας είναι προσαντολισμένα προς όσους επιθυμούν να δουλέψουν ως εργοθεραπευτές.

Η ικανοποίηση που αντλούν από τη δουλειά τους οι εργοθεραπευτές είναι σε γενικές γραμμές υψηλή, παρότι πρόκειται για ένα επάγγελμα που μπορεί να έχει πολλές προκλήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι θεραπευτές βοηθούν τους άλλους να ανακτήσουν μια χαμένη ικανότητα να φέρνουν εις πέρας τις δραστηριότητες που θέλουν και πρέπει να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή.

Εδώ, μπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες για τους εργοθεραπευτές. 

 

«Το πιο ικανοποιητικό στη ζωή είναι να μπορείς να δίνεις ένα μεγάλο μέρος τους εαυτού σου στους άλλους». Αυτή η φράση ανήκει στον Γάλλο φιλόσοφο, Pierre Teilhard de Chardin και δείχνει τα οφέλη που έχει η παροχή βοήθεια σε άλλους για τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Επιστήμες Αποκατάστασης: 

Η φύση των Επιστημών Αποκατάστασης: Ένας ξεκάθαρος λόγος για τον οποίο μπορεί να επιλέξει κανείς να σπουδάσεις κάποια από τις Επιστήμες Αποκατάστασης  είναι για να βοηθήσει όσους υποφέρουν. Μπορεί να κάνει ανεκτίμητης αξίας διαφορά στην ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου κι αυτό είναι μεγαλύτερο κέρδος για τον επαγγελματία που δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε μισθό. 

Δεξιότητες: Οι δεξιότητες που αποκτά κάποιος που επιλέγει κάποιο πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες Αποκατάστασης του είναι χρήσιμες τόσο στην επαγγελματική του όσο και στην προσωπική του πορεία.  

Επιλογές καριέρας: Ένας απόφοιτος τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης έχει αρκετές προοπτικές καριέρας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι λίγοι αυτοί μάλιστα που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εξασφαλίζοντας μία ελευθερία επιλογών. 

 

 

Ελλάδα

Κύπρος

 

 

Ελλάδα

Κύπρος

 

 

Ελλάδα

Κύπρος

 

 

 

Οι επιστήμες αποκατάστασης προσφέρουν σημαντικές επιλογές καριέρας. Πέρα από το να ενταχθεί κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε κάποια ΜΚΟ ή σε κάποιον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αναλυτικότερα: 

Οι Απόφοιτοι Λογοθεραπείας 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων Λογοθεραπείας βρίσκουν δουλειά στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης είτε πρόκειται για σχολικό περιβάλλον, νηπιαγωγείο, νοσοκομείο, οίκο ευγηρίας, κέντρο αποκατάστασης είτε τοπικό φορέα.

O καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών έχει γίνει στο ΦΕΚ 80/Α/5-5-2016, που μπορεί να δει κανείς, εδώ.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται: 1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 2. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή 3. Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Λογοθεραπευτή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ένας λογοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

 • Στο δημόσιο
 • Σε κέντρα λογοθεραπείας
 • Σε κέντρα αποκατάστασης
 • Σε ιδιωτικά γραφεία

Οι Απόφοιτοι Φυσικοθεραπείας

Οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται είτε αυτόνομα, είτε ως μέλη μιας ομάδας μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης. Μπορεί να έχουν προσληφθεί ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να εργάζονται μόνοι τους. Αρκετοί φυσικοθεραπευτές εργάζονται και στον αθλητισμό ως μέλη μιας ομάδας. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ ορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 90/1995 που μπορεί να δει κανείς, εδώ.

Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

 • Στο δημόσιο
 • Στον τομέα της Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κτλ)
 • Σε κέντρα αποκατάστασης
 • Σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας 

Οι Απόφοιτοι Εργοθεραπείας

Οι εργοθεραπευτές μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  κι ως αυτοαπασχολούμενοι. Προκειμένου να αποκτήσει κανείς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εργοθεραπευτής, πρέπει να έχεις τελειώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Εργοθεραπείας, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.83, που μπορεί να δεις κανείς, εδώ. 

Ένας εργοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί:

 • Στο δημόσιο
 • Στον τομέα της Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κτλ)
 • Σε ΚΑΠΗ
 • Σε κέντρα αποκατάστασης
 • Σε φυλακές
 • Σε κέντρα απεξάρτησης
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας 

 

 

 

 

Φροντίδα-Πρόνοια

Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.).  Δείτε περισσότερα, εδώ. 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Δείτε περισσότερα, εδώ. 

Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών. Δείτε περισσότερα, εδώ. 

American Speech-Language Hearing Association (ASHA). Δείτε περισσότερα, εδώ. 

Autism Europe. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο