Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή/και στους εξειδικευμένους κλάδους αυτών των τομέων.

Στόχοι:

 1. Η παροχή γνώσης σ ’ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της μηχανικής που διέπουν την ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική μηχανική.
 2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και τεχνολογιών της ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής και η απόκτηση εργαστηριακής πείρας στην εφαρμογή τους, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναλύσουν πραγματικά προβλήματα, να σχεδιάσουν συστήματα και να δώσουν ικανοποιητικές μηχανολογικές λύσεις τις οποίες να διέπουν η καινοτομία και η ευρηματικότητα.
 3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού έξυπνων συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας.
 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές ιδέες τους προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
 5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού στην κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).
 6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης σκέψης και της ευρηματικότητας για την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην ηλεκτρολογική μηχανική ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση


 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Semester 1

 • Electric Circuits I    
 • Electric Circuits I Lab    
 • English Composition
 • Calculus I    
 • General Physics I

Semester 2

 • Electric Circuits II    
 • Electric Circuits II Lab
 • Digital Systems
 • Electronics I    
 • Electronics I Lab    
 • Calculus II    

Semester 3

 • Programming Principles I    
 • Digital Systems Lab
 • Electronics II
 • Electronics II Lab
 • Linear Algebra I
 • General Physics II    

Semester 4

 • Microprocessors    
 • Microprocessors Lab    
 • Calculus III    
 • Ordinary Differential Equations
 • General Physics III    

Semester 5

 • Numerical Methods Using MATLAB    
 • Digital Integrated Circuits
 • Signals and Systems    
 • Electromagnetics I    
 • Electric Machines    

Semester 6

 • Probability and Random Signals    
 • Electromagnetics II
 • Principles of Communications
 • Power System Analysis    
 • Control Systems    

Semester 7

 • Technical Writing and Research    
 • Digital Signal Processing
 • Power Electronics
 • Electric Power Generation, Transmission and Distribution
 • Semiconductor Physics and Technology    

Semester 8

 • Accounting I    
 • Digital Control Systems    
 • Power System Protection    
 • Senior Year Project
 • Ethics

 

 On successful completion of the programme, graduates will be able to use the acquired technical knowledge and analytical skills to effectively tackle engineering problems and provide viable solutions. Recently, the EE programme degree has been acknowledged by the Scientific and Technical Chamber of Cyprus, thus allowing students to work in their field of studies in both the government and private sectors of the island. Potential employment opportunities include employment by:

 • Telecommunication companies to design and monitor large-scale telecommunication systems;
 • Electric companies in order to work in power generating plants, distribution networks, etc.;
 • Companies dealing with any kind of home and outdoors automation systems;
 • Software companies to design and develop algorithms that provide solutions to engineering type of application problems;
 • Companies specializing in industrial automation and control;
 • Companies that design electronic circuits that perform important functions for a wide range of applications; good examples are mobile phones, electronic gadgets, televisions, cameras, CD players, etc.;
 • Companies that design and implement algorithms that improve network traffic, reduce time delays, eliminate noise and interference, etc.;
 • Companies that seek IT engineers to set up Local Area Networks (LANs) and monitor data traffic and quality of service;
 • Large, multi-national companies who seek consultants in the fields of telecommunications, semiconductors, electronics, and networks;
 • High-Schools, as teachers of Technology and Electronics.

 

Upon graduation, students may have direct access to further postgraduate 2nd and 3rd cycle studies as they are admitted to institutions in Cyprus, the EU and the USA/Canada.
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο