Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 9.900

Β΄ Κατανομή: 8.150

Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η γεωπληροφορική είναι η επιστήμη της μηχανικής η οποία συνθέτει διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία για την αποτύπωση, μελέτη και διαχείριση του τρισδιάστατου χώρου υπό τη μορφή γεωγραφικών και άλλων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση.

Κορυφαίο χαρακτηριστικό της σύγχρονης μηχανικής της Γεωπληροφορικής είναι η συνδυαστική χρήση τεχνολογικών συστημάτων αιχμής όπως για παράδειγμα τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), οι τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS), οι τεχνολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων κοκ.

Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό και διαχείριση υποδομών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αρχαιολογία και την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη χαρτογραφία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία.

 • Το Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική επιστημονική γνώση μέσα από μαθήματα γεωδαισίας, γεωλογίας, στατικής μηχανικής, τηλεπισκόπισης, εδαφομηχανικής, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, γεωγραφίας και ανάλυσης χώρου, δορυφορικής γεωδαισίας, πολεοδομίας, ραδιομετρίας, εφαρμογών GIS κοκ.

 

H φοίτηση στο Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 258 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης.

 

 Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι κοινά με το πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών. Στα επόμενα έτη σπουδών υπάρχει σταδιακά μειούμενη αλληλοεπικάλυψη, ενώ η ειδίκευση και η ευελιξία στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων αυξάνονται στα τελευταία έτη.

 • Από το τρίτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την ειδίκευσή τους με την επιλογή διαφόρων μαθημάτων από τρεις ροές μαθημάτων. Αυτές οι ροές μαθημάτων καλύπτουν πλήρως τις βασικές γνώσεις της Μηχανικής Υποδομών (INFRA), της Δομοστατικής (DOMO) και της Γεωπληροφορικής (GEO).

 

 

Κατά τις θερινές περιόδους, μετά το 4ο και το 6ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές/τριες τοποθετούνται για σκοπούς πρακτικής άσκησης (6 εβδομάδες ανά περίοδο) σε οργανισμούς σε συναφείς με τις σπουδές τους κλάδους.

 • Επιπλέον, εκτελούν μεγάλες γεωδαιτικές ασκήσεις διάρκειας 100 ωρών και πρακτικές ασκήσεις σε ειδικά θέματα διάρκειας 2 εβδομάδων. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι
 • Γεωδαισία Ι
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

2ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική-Στατική
 • Γεωδαισία ΙΙ 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι
 • Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά III 
 • Αντοχή των Υλικών
 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ 
 • Υδραυλική
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ 
 • Βάσεις Δεδομένων για Τοπογράφους Μηχανικούς 
 • Τηλεπισκόπηση Ι

4ο Εξάμηνο

 • Εδαφομηχανική
 • Οδοποιία Ι
 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ
 • Φωτογραμμετρία Ι
 • Χαρτογραφία Ι

5ο Εξάμηνο

 • Γεωδαισία ΙΙΙ 
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα
 • Κτηματολόγιο
 • Τηλεπισκόπηση ΙΙ 
 • Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου
 • Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη
 • Διαχείριση Γης

6ο Εξάμηνο

 • Δορυφορική Γεωδαισία 
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων 
 • Θεματική Χαρτογραφία 
 • Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός
 • Γεωδαισία ΙV 

7ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Χαρτογραφία ΙΙ 
 • Πολεοδομία
 • Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση
 • Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • 1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO/GEO (βλ. Πίνακες Β & Ε)

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εφαρμογές GIS 
 • Αποτύπωση Μνημείων 
 • Ψηφιακή Χαρτογραφία
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη Γλώσσα)
 • 1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO/GEO (βλ. Πίνακες Β & Ε)

Πίνακας Β: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

 • Υδρογραφία, Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία
 • Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ 
 • Υδραυλικά Έργα Ι
 • Επιλογή από αντικείμενα της ροής INFRA 
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Αποχευτεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων
 • Οδοποιία ΙΙ
 • Υδρολογία
 • Υδραυλικά Έργα 
 • Υπεράκτιες Κατασκευές

 

 •  O/η Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 • Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του/της Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίστηκαν αρχικά με τον Νόμο 4663/1930 και σήμερα καθορίζονται με το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 7). 

 Ωστόσο, η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας δίνουν νέες διαστάσεις και διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια, καθιστώντας απαραίτητη τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

Ως Ιδιώτης Μελετητής/τρια

 • μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)

Ως Κατασκευαστής /(εργολάβος)

 • έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. (άρθρο 14, §1, ν. 2190/ 1994).

 

Ως Ιδιωτικός/ή Υπάλληλος

 • σε μελετητή/τρια ή σε γραφείο μελετών 
 • σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).

 

Ως Δημόσιος Υπάλληλος

 •  στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Ως Εκπαιδευτικός

 • ​​​​​​στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος,εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,  εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων.

 

Ως Ερευνητής/τρια

 

Ως Ελεύθερος/η Επαγγελματίας

 •  μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών με μια εξειδίκευση:

 • στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και στις Αρχές Τηλεπισκόπησης μπορούν να εργαστούν σε τομείς όπως
  • ο πολεοδομικός σχεδιασμός,
  • η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
  • η ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • ο σχεδιασμός χρήσης του εδάφους και η ανάπτυξη έργων
  • η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Mάλιστα, σε όλους τους παραπάνω τομείς, οι Αγρονόμοι - Τοπογράφοι συνεργάζονται στενά με αρχιτέκτονες και άλλους μηχανικούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα έργα συμμορφώνονται σε τους κανονισμούς και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα.

 • στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, μπορούν να απασχοληθούν στην υδρογραφική έρευνα και συγκεκριμένα
  • στη χαρτογράφηση και εκτίμηση των υδατικών πόρων,
  • στην υπεράκτια εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και
  • στην παράκτια μηχανική έργων προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο