Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η γεωπληροφορική είναι η επιστήμη της μηχανικής η οποία συνθέτει διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία για την αποτύπωση, μελέτη και διαχείριση του τρισδιάστατου χώρου υπό τη μορφή γεωγραφικών και άλλων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση. Κορυφαίο χαρακτηριστικό της σύγχρονης μηχανικής της Γεωπληροφορικής είναι η συνδυαστική χρήση τεχνολογικών συστημάτων αιχμής όπως για παράδειγμα τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), οι τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS), οι τεχνολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων κοκ. Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών όπως για παράδειγμα στο σχεδιασμό και διαχείριση υποδομών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αρχαιολογία και την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη χαρτογραφία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

1ο Εξάμηνο

 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι
 • Γεωδαισία Ι
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδίαση με τη βοήθεια Υπολογιστή (CAD)
 • Φυσική
 • Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

2ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική-Στατική
 • Γεωδαισία ΙΙ 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς Ι
 • Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής Ι
 • Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά III 
 • Αντοχή των Υλικών
 • Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες ΙΙ 
 • Υδραυλική
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών για Μηχανικούς ΙΙ 
 • Βάσεις Δεδομένων για Τοπογράφους Μηχανικούς 
 • Τηλεπισκόπηση Ι

4ο Εξάμηνο

 • Εδαφομηχανική
 • Οδοποιία Ι
 • Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Αειφορία και Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Ενοποιημένος Σχεδιασμός για ΠολιτικούςΜηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής ΙΙ
 • Φωτογραμμετρία Ι
 • Χαρτογραφία Ι

5ο Εξάμηνο

 • Γεωδαισία ΙΙΙ 
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα
 • Κτηματολόγιο
 • Τηλεπισκόπηση ΙΙ 
 • Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου
 • Διοίκηση Τεχνικών Έργων και Οικονομική Επιστήμη
 • Διαχείριση Γης

6ο Εξάμηνο

 • Δορυφορική Γεωδαισία 
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων 
 • Θεματική Χαρτογραφία 
 • Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός
 • Γεωδαισία ΙV 

7ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Χαρτογραφία ΙΙ 
 • Πολεοδομία
 • Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση
 • Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • 1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO/GEO (βλ. Πίνακες Β & Ε)

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εφαρμογές GIS 
 • Αποτύπωση Μνημείων 
 • Ψηφιακή Χαρτογραφία
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (Ξένη Γλώσσα)
 • 1 επιλογή από τα υπόλοιπα αντικείμενα των ροών INFRA/ DOMO/GEO (βλ. Πίνακες Β & Ε)

Πίνακας Β: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους Τοπογράφους Μηχανικούς και Μηχανικούς Γεωπληροφορικής

 • Υδρογραφία, Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία
 • Ακτομηχανική και Κατασκευή Λιμενικών Έργων
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ 
 • Υδραυλικά Έργα Ι
 • Επιλογή από αντικείμενα της ροής INFRA 
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Αποχευτεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων
 • Οδοποιία ΙΙ
 • Υδρολογία
 • Υδραυλικά Έργα 
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
   

Οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο