Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

Α' Κατανομή: 12.125

Β΄ Κατανομή: 8.275

Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Χρηματοοικονομικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας των χρηματοοικονομικών μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες και να τους προσφέρει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο για να μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, επενδυτικές εταιρείες,  οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.

 • Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και την ανάλυση χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφοριών.

 Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

 

Τα πρώτα δυο έτη προφέρονται μαθήματα που δίνουν στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών. 

Στη συνέχεια (εξάμηνο 5 και εντεύθεν) το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξειδικευμένα και στοχευμένα μαθήματα στα χρηματοοικονομικά.

 

 

1ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα

 • Οικονομικά Ι
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι
 • Επιχειρηματική Ηθική

2ο Εξάμηνο

 • Οικονομικά ΙΙ
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις
 • Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική

3ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Διεθνή Οικονομικά Ι
 • Eισαγωγή στη Ναυτιλία/Ναυτιλιακά 
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ
 • Εμπόριο Ι

4ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική ΙΙ
 • Διεθνή Οικονομικά ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ
 • Εμπόριο ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Εισαγωγή στη Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Επιλεγόμενα Μαθήματα

6ο Εξάμηνο

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Τραπεζική Οικονομική
 • Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων
 • Επιλεγόμενα μαθήματα 

8ο Εξάμηνο

 • Διαχείρηση Επενδύσεων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά
 • Επιλεγόμενο μάθημα 
 • Επιλεγόμενο μάθημα 

 

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων    
 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
 • Αρχές Ναυτασφαλίσεων
 • Ελεγκτική Ι
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Φορολογική
 • Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Ναυλώσεις
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

 

 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει λάβει πιστοποιήσεις από παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 

ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA)

 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από οκτώ ενότητες.

Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA)

 • Oι φοιτητές/τριες του Τμήματος δικαιούνται επίσης εξαιρέσεις από το Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA).

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο