Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Κατευθύνσεις

1. Χρηματοοικονομικά
2. Ναυτιλιακά

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (ΕΧΝ) βρίσκεται στη Λεμεσό, σε ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και προσφέρει πτυχία σε πεδία των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αξιοποιώντας τις σχέσεις του τμήματος με την βιομηχανία, το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας έχει ως στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με τον εταιρικό κόσμο και τη δημιουργία ευκαιριών για εργοδότηση και σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διεθνούς κύρους μέλη με εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα καθώς και  βιομηχανική εμπειρία. Τα μέλη του τμήματος χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας για την παροχή σπουδών που σχετίζονται με τον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο προσφέροντας κατ’ επέκταση εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα πρώτα δυο  (2) έτη είναι κοινά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες και δίνουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών.

Από το τρίτο (3ο) έτος κα εξής το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές την ευελιξία να επιλέξουν μία από τις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα

 • Οικονομικά Ι
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι
 • Επιχειρηματική Ηθική

2ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα

 • Οικονομικά ΙΙ
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι
 • Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις
 • Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική

3ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Διεθνή Οικονομικά Ι
 • Ναυτιλιακά Ι
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ
 • Εμπόριο Ι

4ο Εξάμηνο

Κοινά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική ΙΙ
 • Διεθνή Οικονομικά ΙΙ
 • Ναυτιλιακά ΙΙ
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ
 • Εμπόριο ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Εισαγωγή στη Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Επιλεγόμενα Μαθήματα

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
 • Ναυλώσεις

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
 • Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Αρχές Ναυτασφαλίσεων
 • Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Τραπεζική Οικονομική
 • Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων
 • Επιλεγόμενα μαθήματα 

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών

 • Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών
 • Επιλεγόμενα μαθήματα 

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

 • Διαχείρηση Επενδύσεων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά
 • Επιλεγόμενο μάθημα 
 • Επιλεγόμενο μάθημα 

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών

 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Πρακτική Άσκηση
 • Αγγλικά για Ναυτιλιακά
 • Επιλεγόμενο μάθημα
 • Επιλεγόμενο μάθημα

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων    
 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
 • Αρχές Ναυτασφαλίσεων
 • Ελεγκτική Ι
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Φορολογική
 • Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Ναυλώσεις
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία        
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων    
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ    
 • Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων        
 • Ελεγκτική Ι    
 • Διαχείρηση Επενδύσεων        
 • Φορολογική    
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων    
 • Διοικητική Λογιστική ΙΙ
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Πρόκειται για τον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον τομέα της ναυτιλίας. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα Ναυτιλιακά αφορούν στην επιστήμη της διαχείρισης διεθνών ναυτιλιακών εργασιών από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Και στους δυο τομείς, είναι απαραίτητη η επαγγελματική παρουσία άρτια καταρτισμένων τεχνοκρατών / επιστημόνων που να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο