Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Γενική Σειρά: 12.744
Ειδ. Κατηγορία 3648/α:  11.304

Βάση 2022
14.525
Εισακτέοι
65
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

2o πεδίο
 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  22%
 Φυσική  25%
 Χημεία  20%
 Μαθηματικά  33%


Κωδικός Σχολής
0811
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η ΣΝΔ είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η ΣΝΔ, μέσα από τη μακρόχρονη ιστορία της, ανέδειξε ηγέτες που ξεπέρασαν τα όρια του Ναυτικού και αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερες φυσιογνωμίες. Φυσιογνωμίες, οι οποίες, με την επιστημονική τους κατάρτιση και τα ηγετικά προσόντα, που καλλιέργησαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, έγιναν άξιοι συνεχιστές μιας ιστορίας χιλιετιών, η οποία δίνει στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας το δικαίωμα να καυχάται, ότι ουδέποτε υπέστειλε τις Σημαίες.

 

 

Όλοι/όλες οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες και γίνονται σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

 • Οι ΠΚΕ δεν προσθέτουν μόρια στη βαθμολογία των υποψηφίων αλλά είναι προαπαιτούμενες για τη δήλωση τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας/μία υποψήφιος/α σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του/της υποψηφίου/ιας, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές/τριες σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝΑΣΣΥ,
  • οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς τη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.
 • Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 κάθε ημέρας.

 Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

 

 Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

 • ​​​​​Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
  • Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, εφόσον κριθούν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους, μόνο στην περίπτωση που έχουν δηλώσει και άλλες Στρατιωτικές Σχολές.

 • Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘΑ, για τη/τις Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει.

 Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιάζονται στις ΠΚΕ για λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, εντάσσονται σε επόμενη ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ.

 

 α. Ψυχομετρική Εξέταση

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

β. Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού τους καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές.

 • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

 Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο που ορίζεται από την εγκύκλιο. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

 • Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και σε ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν τέτοιες απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

 

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

 • Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους/στις υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ                                                                                            

ΣΣΕ/Όπλα,      ΣΝΔ,      ΣΙ/Ιπτάμενοι,
ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-Ελεγκτές Αεράμυνας-Μετεωρολόγοι-Έρευνας/Πληροφορικής-Διοικητικών-Εφοδιαστίκων,
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώματα,
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1. Δρόμος 100 μ. έως:           16"           17"
2. Δρόμος 1000 μ. έως:         4΄και 20"          4΄ και 30"
3.  Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον          1,05 μ.       1,00 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον          3,60 μ         3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι)  τουλάχιστον: 
         4,50 μ.        4,40 μ. 
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) Έως:            2΄            2'

 

 Να γνωρίζεις ότι:

 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.


 Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

 Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων


 Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.


  Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων.

 Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

 • Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ, τόσο των Ελλήνων του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

 

 Τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο.

 

 

Εξεταστικά Κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),

(3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

 • Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α

 Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τον ν.1911/1990, άνδρες και γυναίκες, για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
  • Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ– ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004).
 • Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το π.δ. 11/2014.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013.
 • Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων.
 • Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

 

 • Ηλικία

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 •  Για τη ΣΝΔ να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και να μην έχουν συμπληρώσει την παραπάνω ημερομηνία το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2003 και μεταγενέστερα.

 

 • Ύψος

 Όσοι/όσες κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα (1,60µ) οι γυναίκες και ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70µ) οι άνδρες

 

 • Μάζα Σώματος

Για όλες τις κατηγορίες, ο Δείκτης Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει  να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m

 

 • Οπτική Οξύτητα - Χρωματική Αντίληψη

 Οι υποψήφιοι των Σχολών Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε μάτι, χωρίς διόρθωση. Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μηχανικοί της ΣΝΔ και οι υποψήφιοι της ΣΜΥΝ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς γυαλιά, διορθωμένη με γυαλιά 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 ½) διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες σε κάθε οφθαλμό.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω Στρατιωτικών Σχολών δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.
 

 • Επιπλέον, η ασφαλής χρωματική αντίληψη απαιτεί τουλάχιστον 9 ορθές απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ψευδοϊσοχρωματικών πινάκων Ishihara.

 Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασσικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής.

 

 • Ακουστική Οξύτητα

 Οι υποψήφιοι των Σχολών Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ), και οι υποψήφιοι Ελεγκτές Αεράμυνας της ΣΙ πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση πέντε (5) μέτρων και στα δύο (2) αυτιά, κάθε ένα (1) ξεχωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) db σε όλες τις συχνότητες.

 • Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες, 500, 1000, 2000 HZ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25db, για το καλύτερο αυτί και τα 40db, για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 ΗΖ, η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270db και στα 2 αυτιά.

 

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία Στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αποχώρηση από Στρατιωτικές Σχολές

Οι σπουδαστές/τριες:

 • ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή για οποιαδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων τη ΣΙ, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση,
 • Όσοι/όσες αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών από μία στρατιωτική σχολή προκειμένου να εγγραφούν σε άλλη στρατιωτική σχολή δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης
 • Όσοι/όσες από τους προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποζημιώσεως

Όσοι/ες σπουδαστές/τριες

 • των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ή με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή
 • των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

 

 

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων 

μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα πολυτέκνων.
 • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Τέλος, σε ποσοστό 3% επί του συνόλου εισάγονται:

 •  οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού,


  Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25 εδώ.

 

Η φοίτηση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή, τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη ναυτική εκπαίδευση.

 

 

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

 

ΤΟΜΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τομέας Ι: Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών

 • Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Επιστημών
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Τομέας ΙΙ: Ναυπηγικής & Ναυτικής Μηχανολογίας

 • Εργαστήριο Ναυπηγίας
 • Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Εργαστήριο Ναυτικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
 • Εργαστήριο Εικονικό Εργαστήριο Αεριοστροβίλων

Τομέας ΙΙΙ: Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΕΜ)
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ) 
 • Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΚΛ) 

Τομέας IV: Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας. (Εργαστήρια: Γνωστικά Αντικείμενα και Εξοπλισμός)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τομέας V: Μαθηματικών

 • Εργαστήριο  Μαθ. Μοντελοποίησης

Τομέας VI: Φυσικών Επιστημών

 • Εργαστήριο Γενικής & Εφαρμοσμένης Φυσικής / Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής

Τομέας VΙI: Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών

 • Εργαστήριο Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ) με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ), Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Υποβρύχια (Υ/Β), Κανονιοφόρους (Κ/Φ) και Αρματαγωγά (Α/Γ)). Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο. Εκπαιδευτικοί πλόες εκτελούνται επίσης με τα τρία Ιστιοφόρα (Ι/Φ), ένα εκπαιδευτικό πλοίο (ΚΥΚΝΟΣ Ι) και αριθμό μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών που διαθέτει η Σχολή στην περιοχή του Σαρωνικού και έχουν σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων με το θαλάσσιο στοιχείο, την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και την ψυχαγωγία.

ΘΕΡΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΣ


Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ) της Σχολής διεξάγεται κάθε καλοκαίρι από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου και είναι διάρκειας 45-50 ημερών. Οι μισές μέρες είναι εν πλω και οι άλλες μισές εν όρμω σε λιμάνια του εξωτερικού, επί το πλείστον Ευρωπαϊκά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Υπάρχουν δύο προσομοιωτές ναυτιλίας (προσομοιάζουν τις γέφυρες των πλοίων, με όλες τις συσκευές που υπάρχουν μέσα σε αυτή), ένας στη Σχολή και ένας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (Περιοχή Σκαραμαγκά), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση όλων των τάξεων των Δοκίμων.


Ο Ν. Δόκιμος απο την είσοδό του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παράλληλα με την Ακαδημαϊκή και Ναυτική εκπαίδευση λαμβάνει και Στρατιωτική, η οποία θα τον βοηθήσει στην καρριέρα του. Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινάει από την βασική εκπαίδευση όπου ο Ν. Δόκιμος προσαρμόζεται στο στρατιωτικό περιβάλλον, μαθαίνει τη χρήση των όπλων και των κανόνων πειθαρχίας.

 

 

Α΄ Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο 

•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
•    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
•    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
•    ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
•    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (Α)
•    ΧΗΜΕΙΑ 
•    ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ) Ι 
•    ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Εαρινό Εξάμηνο 

•    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
•    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ
•    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
•    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
•    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (Β) 
•    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
•    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΙΙ 
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΜΟ 
•    ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Β΄ Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο 

•    ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
•    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 
•    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
•    ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ & ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 
•    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
•    ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
•    ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΙΙΙ 

Εαρινό Εξάμηνο 

•    ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
•    ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΟΙΟΥ 
•    ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
•    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
•    ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ
•    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
•    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
•    ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γ Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο 

•    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 
•    ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
•    ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 
•    ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 
•    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
•    ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
•    ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΡ & ΕΑ5ΕΡ 
•    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ) IV & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΜΟ 

Εαρινό Εξάμηνο

•    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 
•    ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
•    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
•    ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
•    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
•    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
•    ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
•    ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ) V & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΜΟ

Δ΄ Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο

•    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι 
•    ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Α 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 
•    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
•    ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
•    ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
•    ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο

•    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ 
•    ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Β 
•    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 
•    ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ 
•    ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
•    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
•    ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
•    ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Οι απόφοιτοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, και φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου.

 Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ενδιαφέρουσας και παραγωγικής σταδιοδρομίας στο Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετούν σε πλοία του Στόλου με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη, εάν πρόκειται για μάχιμο ή του Α΄ Μηχανικού, εάν πρόκειται για μηχανικό Αξιωματικό. Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού. Ο ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού ή Διοικητή Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Μετά τα τέσσερα χρόνια στο βαθμό του Σημαιοφόρου, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και παρακολουθούν το Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, διάρκειας δέκα μηνών για μάχιμους Αξιωματικούς και έξι μηνών για μηχανικούς Αξιωματικούς. Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται συνέχεια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους στη ΣΝΔ. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν εξειδικευμένα θέματα, με τα οποία έχουν ήδη έλθει ή θα έλθουν σε επαφή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε πολεμικά πλοία.
Εκτός της εκπαίδευσης, την οποία λαμβάνουν στο Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. και σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), η οποία χορηγεί πτυχίο ισοδύναμο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φοιτήσεως στις αντίστοιχες Σχολές Πολέμου και Σχολές Εθνικής Άμυνας χωρών - μελών του ΝΑΤΟ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Μετά την περάτωση της φοιτήσεώς τους στη ΣΝΔ, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου. Η αρχή της σταδιοδρομίας τους περιλαμβάνει την τοποθέτηση τους σε πλοία του Στόλου, όπου υπηρετούν τα τρία πρώτα έτη της σταδιοδρομίας τους ως μάχιμοι ή μηχανικοί Αξιωματικοί. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών, υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να επιλεγούν για συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε Υποβρύχια, Ελικόπτερα, Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ή στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.). Με την ένταξή τους στο δυναμικό των ανωτέρω μέσων, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.

•    Ελικόπτερα Ναυτικού
•    Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών
•    Πυραυλάκατος
•    Υποβρύχιο
•    Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των αποφοίτων στο Πολεμικό Ναυτικό, η ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση είναι συνεχής. Στους βαθμούς του Ανθυποπλοίαρχου, του Υποπλοίαρχου και του Πλωτάρχη οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Naval Postgraduate School (NPS) στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, το Cranfield University στη Μ. Βρετανία, το Harvard University και το Massachusetts Institute of Technolology (MIT) στη Βοστώνη ΗΠΑ, καθώς και της Ελλάδας, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς της Μηχανολογίας Όπλων,των Ηλεκτρονικών, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυπηγίας, της Εφαρμοσμένης Φυσικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοικητικής - Management, κ.τ.λ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο