Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
18.290
Βάση 2022
17.850
Εισακτέοι
16
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20
Κωδικός Σχολής
0826
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι.

 Σκοπός λειτουργίας της ΣΙ είναι να παρέχει στην ΠΑ μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών της, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική και αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.
 

Σκοπός της Σχολής είναι :

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 • Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

 

Όλοι/όλες οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/ες και γίνονται σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

 • Οι ΠΚΕ δεν προσθέτουν μόρια στη βαθμολογία των υποψηφίων αλλά είναι προαπαιτούμενες για τη δήλωση τους.

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας/μία υποψήφιος/α σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του/της υποψηφίου/ιας, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές/τριες σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝΑΣΣΥ,
  • οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς τη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.
 • Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 κάθε ημέρας.

 Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

 

 Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

 • ​​​​​Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
  • Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

 Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, εφόσον κριθούν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους, μόνο στην περίπτωση που έχουν δηλώσει και άλλες Στρατιωτικές Σχολές.

 • Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘΑ, για τη/τις Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει.

 Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιάζονται στις ΠΚΕ για λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, εντάσσονται σε επόμενη ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ.

 

 α. Ψυχομετρική Εξέταση

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

β. Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού τους καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές.

 • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

 Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο που ορίζεται από την εγκύκλιο. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

 • Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και σε ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν τέτοιες απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

 

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

 • Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους/στις υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ                                                                                            

ΣΣΕ/Όπλα,      ΣΝΔ,      ΣΙ/Ιπτάμενοι,
ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-Ελεγκτές Αεράμυνας-Μετεωρολόγοι-Έρευνας/Πληροφορικής-Διοικητικών-Εφοδιαστίκων,
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώματα,
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1. Δρόμος 100 μ. έως:           16"           17"
2. Δρόμος 1000 μ. έως:         4΄και 20"          4΄ και 30"
3.  Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον          1,05 μ.       1,00 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον          3,60 μ         3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι)  τουλάχιστον: 
         4,50 μ.        4,40 μ. 
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) Έως:            2΄            2'

 

 Να γνωρίζεις ότι:

 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.


 Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

 Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων


 Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.


  Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων.

 Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

 • Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ, τόσο των Ελλήνων του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

 

 Τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο.

 

 

Εξεταστικά Κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),

(3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),

(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

 • Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α

 Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τον ν.1911/1990, άνδρες και γυναίκες, για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
  • Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ– ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004).
 • Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το π.δ. 11/2014.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013.

 Ειδικότερα οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 • Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων.
 • Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

 

 • Ηλικία

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Για τη ΣΙ να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο  (17ο) έτος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2003 και μεταγενέστερα.

 Για τη ΣΙ μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο ) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2003 και μεταγενέστερα.

 

 • Ύψος

 Όσοι/όσες κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε.Δ. πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα (1,60µ) οι γυναίκες και ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70µ) οι άνδρες

 Οι υποψήφιοι άντρες του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.).
Οι υποψήφιες γυναίκες του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.)

 

 • Μάζα Σώματος

Για όλες τις κατηγορίες, ο Δείκτης Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει  να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m

 

 • Οπτική Οξύτητα - Χρωματική Αντίληψη

 Οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ, η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 20/50 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση, διορθούμενη με γυαλιά 20/20 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική αναωμαλία να μην υπερβαίνει την μία (1) διοπτρία ( σφαιρικό ισοδύναμο).

 • Οι υποψήφιοι/μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί οποιαδήποτε είδος επέμβασης για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας ( ακτινωτή κερατοτομή - RK, εμφύτευση ενδοφακών ή κερατοειδικών ενδοαφακών- INTACS ή LASER ή για θεραπευτικούς λόγους και διασύνδεση κολλαγόνου

 

 • Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή να έχουν ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική πτώση όχι μεγαλυτέρη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

 

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία Στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αποχώρηση από Στρατιωτικές Σχολές

Οι σπουδαστές/τριες:

 • ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή για οποιαδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων τη ΣΙ, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση,
 • Όσοι/όσες αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών από μία στρατιωτική σχολή προκειμένου να εγγραφούν σε άλλη στρατιωτική σχολή δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης
 • Όσοι/όσες από τους προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποζημιώσεως

Όσοι/ες σπουδαστές/τριες

 • των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ή με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή
 • των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

 

 

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων 

μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα πολυτέκνων.
 • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Τέλος, σε ποσοστό 3% επί του συνόλου εισάγονται:

 •  οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού,


  Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων εδώ.

 

 Η φοίτηση στη Σχολή Ικάρων Μηχανικών ( ΣΜΑ)

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή και τη στρατιωτική εκπαίδευση.

 

 

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών, καθώς και εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

 Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους Ικάρους.

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φυσιολογίας
 2. Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
 3. Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης
 4. Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
 5. Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων
 6. Υποδομών
 7. Θερμοδυναμικής, Προωθητικών & Ενεργειακών Συστημάτων
 8. Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
 9. Πληροφορικής & Υπολογιστών
 10. Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων & Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Εργομετρίας
 • Ξένων Γλωσσών
 • Πολεμικών Παιγνίων
 • Φυσικής
 • Μηχανικής των Ρευστών
 • Αεροδυναμικής
 • Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας
 • Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών
 • Συστημάτων Παραγωγής
 • Αντοχής Υλικών
 • Αεροναυπηγικής
 • Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Προωθητικών Συστημάτων
 • Θερμοδυναμικής – Ενεργειακών Συστημάτων
 • Καυσίμων – Λιπαντικών
 • Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Ηλεκτρονικής
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Μικροεπεξεργαστών
 • Δικτύων Υπολογιστών και Λογισμικού
 • Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών
 • Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Διαχείρισης και Ελέγχου Εναερίου – Διαστημικού Χώρου
 • Αεροπορικής Τακτικής και Χρήσης Όπλων Μακράς Εμβέλειας – Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

 

 Για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης απαιτείται, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
σπουδών, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
σε θέμα συναφές προς την Κατεύθυνση και Ειδίκευση του Ικάρου.

 

 Οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών, μετά το πρώτο έτος σπουδών, εντάσσονται με απόφαση του ΑΑΣ σε μία από τις εκάστοτε λειτουργούσες ειδικεύσεις:

 • Μηχανικοί Αεροσκαφών (ΜΑ),
 • Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (ΜΗ),
 • Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΕ).

 

 

Η στρατιωτική εκπαίδευση υλοποιείται αδιαλείπτως καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε όλες τις Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις των Ικάρων.

Το πρόγραμμα σπουδών της στρατιωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει μαθήματα πρακτικής και θεωρητικής
εκπαίδευσης, όπως:
α. Χειμερινή Διαβίωση
β. Θερινή Διαβίωση
γ. Επιβίωση
δ. Διέλευση Στίβου Μάχης
ε. Ασκήσεις Πυκνής Τάξης Αόπλου – Ενόπλου
στ. Φορητός Οπλισμός – Επίγειες Βολές
ζ. Θεωρητικά Μαθήματα Στρατιωτικής Τέχνης/Εφαρμογές

 
 Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, υλοποιείται χωρίς παύση και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε όλες τις Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις των Ικάρων το πρόγραμμα της φυσικής αγωγής με σκοπό τη διατήρηση και διαρκή βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Ικάρων, συνολικής διάρκειας 720 ωρών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 24 στρατιωτικές πιστωτικές μονάδες MIL-ECTS.

 

 

1o Eξάμηνο

 • Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής Τεχνολογίας I (Εργ.) 
 • Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους I 
 • Γενικά Μαθηματικά I 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ I
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία – Ηθική 
 • Ιστορία I (Αεροπορική Ιστορία) 
 • Ιστορία II (Στρατιωτική Ιστορία) 
 • Κοινωνιολογία 
 • Πιθανοθεωρία – Στατιστική I 
 • Φυσική I (Εργ.)

2ο Εξάμηνο

 • Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής Τεχνολογίας II (Εργ.) 
 • Αρχές Δικαίου 
 • Γενικά Μαθηματικά II
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ II 
 • Καύσιμα – Λιπαντικά – Εκρηκτικά 
 • Μηχανική Ρευστών I 
 • Πιθανοθεωρία – Στατιστική II 
 • Τεχνική Μηχανική I (Εργ.) 
 • Τεχνικό Σχέδιο 
 • Φυσική II (Εργ.)

Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Αεροσκαφών

3ο Εξάμηνο

 • Αντοχή Υλικών I (Εργ.) 
 • Γαλλικά I ή Γερμανικά I (Εργ.) 
 • Γενικά Μαθηματικά III 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ III (Εργ.) 
 • Ηλεκτροτεχνία 
 • Θερμοδυναμική I (Εργ.) 
 • Θεωρητική Μηχανική 
 • Μηχανική Ρευστών II (Εργ.) 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο 
 • Τεχνική Μηχανική II 
 • Τεχνολογία Υλικών I (Εργ.)

4ο Εξάμηνο

 • Αντοχή Υλικών II 
 • Γαλλικά II ή Γερμανικά II (Εργ.) 
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
 • Ηλεκτρικές Μηχανές 
 • Θερμοδυναμική II (Εργ.) 
 • Μηχανική Ρευστών III (Εργ.) 
 • Μηχανουργική Τεχνολογία I(Εργ.) 
 • Στοιχεία Μηχανών I (Εργ.) 
 • Τεχνολογία Υλικών II (Εργ.) 
 • Φιλοσοφία του Πολέμου (Εργ.)

5ο Εξάμηνο

 • Αεροδυναμική I (Εργ.) 
 • Εισαγωγή στη Διαστημική 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Μηχανικές Ταλαντώσεις 
 • Μηχανουργική Τεχνολογία II 
 • Προωθητικά Συστήματα I (Εργ.) 
 • Στοιχεία Μηχανών II (Εργ.) 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I (Εργ.) 
 • Τεχνικές Μετρήσεων (Εργ.)

6ο Εξάμηνο

 • Αεροδυναμική II (Εργ.)
 • Αεροναυπηγική I (Εργ.) 
 • Αρχές Ηλεκτρονικής (Εργ.) 
 • Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 
 • Μετάδοση Θερμότητας 
 • Μηχανική Πτήσης I 
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων I
 • Προωθητικά Συστήματα II (Εργ.) 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II (Εργ.) 
 • Ψυχολογία

7ο Εξάμηνο

 • Αεροελαστικότητα 
 • Αεροναυπηγική II (Εργ.) 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Δυναμική της Πτήσης & Συστ. Αεροσκαφών I (Εργ.) 
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών 
 • Μηχανική Πτήσης II 
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων II 
 • Ποιοτικός Έλεγχος I (Εργ.) 
 • Προωθητικά Συστήματα III 
 • Σχεδίαση & Κατασκευή Αεροσκαφών I (Εργ.) 
 • Τεχνολογία Συστημάτων Καθοδηγουμένων Βλημάτων I

8ο Εξάμηνο

 • Αεροναυπηγική III (Εργ.)
 • Αξιοπλοΐα – Πιστοποίηση Αεροναυτικών Προϊόντων 
 • Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους II 
 • Διοίκηση – Ηγεσία 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Δυναμική της Πτήσης & Συστ. Αεροσκαφών II (Εργ.) 
 • Ποιοτικός Έλεγχος II (Εργ.) 
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας 
 • Προωθητικά Συστήματα IV 
 • Σχεδίαση & Κατασκευή Αεροσκαφών II 
 • Τεχνολογία Συστημάτων Καθοδηγουμένων Βλημάτων

Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών

3ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων I (Εργ.) 
 • Αρχιτεκτονική Η/Υ (Εργ.) 
 • Γαλλικά I ή Γερμανικά I (Εργ.) 
 • Γενικά Μαθηματικά III 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I 
 • Ηλεκτρονικά Υλικά (Εργ.) 
 • Προγραμματισμός & Γλώσσες Προγρ. Η/Υ I (Εργ.) 
 • Προσομοίωση με Η/Υ (Εργ.) 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (Εργ.) 
 • Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική I (Εργ.)

4ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων II (Εργ.) 
 • Γαλλικά II ή Γερμανικά II (Εργ.) 
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία II 
 • Θεωρία Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
 • Προγραμματισμός & Γλώσσες Προγρ. Η/Υ II (Εργ.) 
 • Σήματα & Συστήματα I 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II (Εργ.)
 • Φιλοσοφία του Πολέμου (Εργ.) 
 • Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική II (Εργ.)

5ο Εξάμηνο

 • Αναλογική Μικροηλεκτρονική I (Εργ.) 
 • Εισαγωγή στη Διαστημική 
 • Ενεργειακή Ηλεκτρική Τεχνολογία (Εργ.) 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία III 
 • Θεωρία Διαμόρφωσης & Θορύβου I (Εργ.) 
 • Λειτουργικά Συστήματα (Εργ.) 
 • Μικροεπεξεργαστές I (Εργ.) 
 • Προγραμματισμός & Γλώσσες Προγρ. Η/Υ III (Εργ.) 
 • Σήματα & Συστήματα II

6ο Εξάμηνο

 • Αναλογική Μικροηλεκτρονική II (Εργ.)  
 • Γραμμές Μεταφοράς 
 • Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 
 • Θεωρία Διαμόρφωσης & Θορύβου II (Εργ.) 
 • Θεωρία Μικροκυμάτων 
 • Κεραίες 
 • Μικροεπεξεργαστές II (Εργ.)
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων I
 • Συστήματα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 
 • Υπολογισμός & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 
 • Ψυχολογία

7ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών I (Εργ.) 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Ηλεκτρονικά Φίλτρα 
 • Θεωρία Πληροφορίας 
 • Μικροκυματικές Διατάξεις & Πηγές 
 • Οπτικοηλεκτρονική 
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων II 
 • Ποιοτικός Έλεγχος I (Εργ.) 
 • Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρμογές I
 • Συστήματα Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
 • Συστήματα RADAR I

8ο Εξάμηνο

 • Ασφάλεια Δικτύων (Εργ.) 
 • Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους II 
 • Δίκτυα Υπολογιστών II (Εργ.) 
 • Διοίκηση – Ηγεσία 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Ποιοτικός Έλεγχος II (Εργ.) 
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας 
 • Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρμογές II 
 • Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών 
 • Συστήματα RADAR II 
 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

3ο Εξάμηνο

 • AUTOCAD 
 • Αντοχή Υλικών I (Εργ.)
 • Γαλλικά I ή Γερμανικά I (Εργ.) 
 • Γενικά Μαθηματικά III 
 • Γεωδαισία – Τοπογραφία 
 • Δομικά Υλικά (Εργ.) 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ III (Εργ.) 
 • Τεχνική Μηχανική II 
 • Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) I

4ο Εξάμηνο

 • Αντοχή Υλικών II 
 • Γαλλικά II ή Γερμανικά II (Εργ.) 
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 
 • Ηλεκτροτεχνία (Εργ.) 
 • Οικοδομική I
 • Στατική I
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) II 
 • Φιλοσοφία του Πολέμου (Εργ.)

5ο Εξάμηνο

 • Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίου 
 • Εδαφομηχανική I 
 • Ειδικές Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 
 • Εκρηκτικά – Εξόρυξη Πετρωμάτων 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός 
 • Μεταλλικές Κατασκευές I
 • Οικοδομική II 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα I 
 • Στατική II

6ο Εξάμηνο

 • Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 
 • Εδαφομηχανική II 
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική – Οδοποιία I
 • Μεταλλικές Κατασκευές II 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα II 
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων I
 • Προγραμματισμός, Σχεδίαση, Κατασκευή Αεροδρομίων I
 • Στατική III 
 • Ψυχολογία

7ο Εξάμηνο

 • Αντισεισμικές Κατασκευές I 
 • Αρχιτεκτονική &Κτηριολογία I 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Κυκλοφοριακή Τεχνική – Οδοποιία II 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα III 
 • Οργάνωση Παραγωγής – Διαχείριση Έργων II 
 • Ποιοτικός Έλεγχος I (Εργ.) 
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Εκτέλεσης Έργων 
 • Προγραμματισμός, Σχεδίαση, Κατασκευή Αεροδρομίων II 
 • Υδραυλική, Υδρολογία, Λιμενικά Έργα

8ο Εξάμηνο

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Αντισεισμικές Κατασκευές II 
 • Αρχιτεκτονική &Κτηριολογία II 
 • Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους II 
 • Διάδρομοι – Δάπεδα
 • Διοίκηση – Ηγεσία 
 • Διπλωματική Εργασία 
 • Ποιοτικός Έλεγχος II (Εργ.) 
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας 
 • Προκατασκευαστική Τεχνική

 

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σ’ όλη τη σταδιοδρομία του θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. 

Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας.

Στο δεύτερο στάδιο παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο