Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:   12.750

ΕΠΑΛ:  10.925

Βάση 2022
12.550
Εισακτέοι
236
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%


Κωδικός Σχολής
0152
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 και αρχικά ήταν γνωστό ως Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι το μόνο Τμήμα του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα Οικονομικά και την Περιφερειακή Επιστήμη.

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εστιάζει σε ένα σχετικά νέο ακαδημαϊκό πεδίο που ενσωματώνει μια σύγχρονη, διεπιστημονική κατανόηση της φύσης και του χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης.

 Η όλη φιλοσοφία του Τμήματος βασίζεται στην ιδέα ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που ενσωματώνει την οικονομία της αγοράς, κρατικές πολιτικές και την ευημερία των ανθρώπων σε διαφορετικές περιοχές και χρονικές περιόδους.

Βασικό θέμα στο Τμήμα είναι η ανάπτυξη, όπου η οικονομία και ο χώρος συνδέονται στενά μεταξύ τους και επηρεάζουν σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης, ενώ επηρεάζονται επίσης από αυτήν. Η λειτουργία και η ανάλυση του οικονομικού συστήματος, της μικροοικονομικής συμπεριφοράς, της δημόσιας πολιτικής και της λειτουργίας των πόλεων και των περιφερειών σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα - μαζί με τις σχετικές τεχνικές οικονομικής και χωρικής ανάλυσης - αποτελούν τα βασικά σημεία εστίασης του Τμήματος.


 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Περιφερειακής Επιστήμης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

 • Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ)
 • Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 • Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π)
 • Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)
 • Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 

 

 

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Συνολικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα μαθήματα (40) μαθήματα

 • τριάντα τέσσερα (34) υποχρεωτικά μαθήματα και
 • έξι (6) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

 

 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική και δε συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματική εργασίας. Αποτελεί μάθημα επιλογής λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη και δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες  που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών.

 Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι
 • Στατιστική Ι
 • Μαθηματικά Ι
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα


2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
 • Στατιστική ΙΙ
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Οικονομική και Αστική Γεωγραφία
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης
 • Χωροταξία - Χωρικός Σχεδιασμός
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι
 • Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης


4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Οικονομική Αστικών Κέντρων
 • Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Οικονομική της Εργασίας
 • Νομισματική & Πιστωτική Θεωρία & Πολιτική
 • Οικονομετρία Ι

Προαιρετικά Μαθήματα 

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Οικονομικό Δίκαιο
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος
 • Γενική Λογιστική
 • Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε
 • Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση
 • Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφεριών
 • Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
 • Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος
 • Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι
 • Οικονομική Ανάπτυξη

Προαιρετικά Μαθήματα 

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις
 • Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας
 • Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι & Εργαλεία
 • Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές 
 • Δημόσιο Λογιστικό

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
 • Οικονομική Μεγέθυνση
 • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών

Προαιρετικά Μαθήματα 

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ
 • Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη & Πολιτική
 • Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Κεφαλαιαγορά-Χρηματαγορά
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές
 • Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι
 • Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική
 • Επίκουρος Καθηγητής Βασ. Αυδίκος
 • Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική
 • Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών
 • Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαικών Περιφερειών
 • Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας
 • Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνής Οικονομική
 • Περιφερειακός Προγραμματισμός
 • Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

Προαιρετικά Μαθήματα 

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων
 • Ελληνική Οικονομία
 • Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική
 • Πολιτική Γης και Κατοικίας
 • Πληροφορική και Οικονομία
 • Τουριστική Ανάπτυξη
 • Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης
 • Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική
 • Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου
 • Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημόσιων Επενδύσεων
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Παγκοσμιοποίηση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι
 • Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά
 • Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι
 • Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά (Τεχνικές Παρουσιάσεων)

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
 

Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο