Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 4ο

ΓΕΛ:  13.625

ΕΠΑΛ:  10.150
 

Βάση 2022
13.150
Εισακτέοι
318
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία 25%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)    20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0124
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Δημόσιας Οικονομικής
2. Δημοσίων Θεσμών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

  Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  H ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

 Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων της διοικητικής, νομικής και οικονομικής επιστήμης, και στον εφοδιασμό τους με επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. 

 

 

TΟΜΕΙΣ

 1.  Δικαίου
 2.  Οικονομίας
 3.  Διοικητικής Επιστήμης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Έρευνας & Μελέτης Καινοτομίας Οργανισμών και Νεοφυών Οικονομικών Μονάδων
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας & Κατάρτισης στη Βιοηθική & το Δίκαιο
 • Κέντρο Έρευνας & Διαχείρισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών
 • Κέντρο Διακυβερνήσης & Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Κέντρο Κυβερνητικής Πολιτικής
   

 

 

  Oι σπουδές στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν μαθήματα που

 • αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS),
 • με ελάχιστη φοίτηση διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή ενιαίου πτυχίου με δύο κατευθύνσεις:
 1. Δημοσίων Θεσμών και
 2. Δημόσιας Οικονομικής

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει συνολικά 110 μαθήματα, από τα οποία

 • είκοσι επτά (27) μαθήματα είναι Υποχρεωτικά (1ο έως 4ο εξάμηνο),
 • σαράντα (40) Υποχρεωτικά Επιλογής (5ο έως 8ο εξάμηνο),
 • σαράντα (40) Επιλογής (3ο έως 8ο εξάμηνο) και
 • τρία (3) Ελεύθερης Επιλογής (4ο εξάμηνο).

 Για τη λήψη του πτυχίου, από τα συνολικά πενήντα ένα (51) επιλεγόμενα μαθήματα, τριάντα εννιά (39) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και δώδεκα (12) επιλογής.

 Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις δύο Κατευθύνσεις Σπουδών, είτε της Δημόσιας Οικονομικής είτε των Δημοσίων Θεσμών.

 Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), τα οποία προέρχονται από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 Για να λάβουν το πτυχίο τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας από τις υποχρεωτικές ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου. Αυτές οι γλώσσες είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Η επαρκής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου διδασκαλίας της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής κατά την αρχική εγγραφή του ή με την χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

 

 

Στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας, ιδίως μέσα από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. 

 Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών:

 διαρκεί τρεις (3) μήνες και πραγματοποιείται σε Δημόσιους Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα, ΝΠΙΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κ.ά.

 είναι θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ως μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής του 8ου Εξαμήνου χωρίς βαθμολογία με τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες οι οποίες υπολογίζονται πέραν αυτών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

 Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ δύναται να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό, σε επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας.

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι
 • Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)/for Erasmus students: General Theory of the State and Greek Constitutional Law (Introduction)
 • Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
 • Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

 3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)
 • Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Οικονομική Πολιτική
 • Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)/ for Erasmus students: Fundamental Rights -General Part
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Εισαγωγή στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Μεθοδολογία του Δικαίου
 • Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο)
 • Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων
 • Μέθοδοι και Πρακτικές των Στατιστικών Ερευνών

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)
 • Δημόσια Οικονομική Ι
 • Μακροοικονομική Ι
 • Στατιστική Ι
 • Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

 [ επιλογή ενός (1) ]

 • Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΑΓΓΛΙΚΑ
 • Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΓΑΛΛΙΚΑ
 • Γλώσσα ειδικότητας /ορολογίας Δημόσιας Διοίκησης: ΙΤΑΛΙΚΑ

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Διεθνής Οικονομική Ι
 • Στατιστική ΙΙ
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)
 • Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
 • Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)/for Erasmus students: Fundamental Rights -Special Part
 • Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις  

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)
 • Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων
 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
 • Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικότητας
 • Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα) 

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής 

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διεθνής Οικονομική ΙΙ
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) / for Erasmus students: Comparative Constitutional Law
 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις  

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)
 • Εθνικό και ευρωπαϊκό φορολογικό Δίκαιο  
 • Φόροι των Επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων
 • Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία
 • Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση
 • Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας
 • Financial Management    (Erasmus)
 • Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής 

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής
 • Ελεγκτική
 • Οικονομετρία Ι
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο
 • Δημόσια Οικονομική ΙΙ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη)
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)
 • Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης
 • Δημόσια Πολιτική
 • Τραπεζικό Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις  

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 • Διοικητική Μεταρρύθμιση
 • Διοίκηση στην Εκπαίδευση
 • Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση
 • Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσιο Λογιστικό – Βασικά Στοιχεία
 • Policy and Politics (Erasmus)

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Ανάλυση Εισροών-Εκροών
 • Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Οικονομετρία ΙΙ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών  

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών
 • Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Τεχνολογία και Δίκαιο

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις  

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Φιλοσοφία του Δικαίου
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)
 • Διοίκηση Πολιτιστικών Θεσμών
 • Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)
 • Βιοηθική και Σύνταγμα
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων
 • Ειδικά Θέματα Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

 

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

εντάσσονται 

 • Ως εκπαιδευτικό προσωπικό στους κλάδους της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής, στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.

 οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών, στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών.

 

 ενώ με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

 Επιπλέον, απασχολούνται:

Ως στελέχη 

 • σε φορείς της δημόσιας και τοπικής διοίκησης
 • του Διπλωματικού Σώματος
 • των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
 • των Τραπεζών

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ενώ οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής εντάσσονται και στον κλάδο ΠΕ Οικονομίας.

 

 • των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων / Εταιρειών

 

Μπορούν ακόμη να πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές.

 

Επιπλέον, 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός Δημόσιας Διοίκησης είναι το μοναδικό τμήμα, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ, λόγω του εύρους και της σύνθεσης των μαθημάτων του.

 

Δείτε την 1η έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ιούλιος 2021) εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο