Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
1435
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Βόλος
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο, 4ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.620
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 12.660
 •   Εισακτέοι
 • 101
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε αντικείμενα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Κεντρικός άξονας της ταυτότητάς του είναι ο συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας.

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Στα πρώτα τρία (3) έτη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν Yποχρεωτικά μαθήματα Κορμού και Εργαστηρίου καθώς και μαθήματα Επιλογής.

Στο τέταρτο (4o) έτος εκπονούν Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση.

 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές του 4ου έτους έχουν την δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ), η οποία συμμετέχει στο σύνολο των διδακτικών μονάδων του ΠΠΣ με 18 ECTS.

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΠΕ από τον κάθε/μια φοιτητή/φοιτήτρια είναι:

 • Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς 150 ECTS (από τα 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου), εκ των οποίων τα 100 ECTS να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα και υποχρεωτικά εργαστήρια,
 • Να έχει εκπονήσει τουλάχιστον 2 γραπτές εργασίες (paper) στο πλαίσιο των μαθημάτων  
 • Να γνωρίζει Αγγλικά σε επίπεδο Β2 και ανώτερο,
 • Να έχει γίνει δεκτός/η από τον/την επιβλέποντα/ουσα διδάσκοντα/ουσα.

 

 

Για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που έχει εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 μπορεί να λάβει πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με το ΦΕΚ 164/Τ. Α’/6.10.2023.

Για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να:

 • παρακολουθήσει με επιτυχία μαθήματα με τον κωδικό ΠΕ ώστε να συμπληρώσει 29 ECTS
 • πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ώστε να συμπληρώσει 12 ECTS

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετά.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επιτυχώς 120 ECTS ( από τα 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) εκ των οποίων τα 88 ESTC να προέρχονται από υποχρεωτικά μαθήματα & υποχρεωτικά εργαστήρια.

 

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

 • Ιστορία της Τέχνης
 • Πολιτισμική θεωρία
 • Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κριτικές προσεγγίσεις
 • Θεωρία της Τέχνης
 • Θεωρία και Αισθητική των Μέσων
 • Εθνογραφία, πολιτισμός και αναπαραστάσεις: Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία
 • Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση 
 • Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες
 • Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων
 • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Μαθήματα Εργαστηρίου (υποχρεωτικά)

 • Οπτικοακουστικές τέχνες και ψηφιακή φωτογραφική εικόνα
 • Εισαγωγή στο σχεδιασμό, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές
 • Αφηγήσεις και βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Έννοιες και πρακτικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι
 • Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός, δημιουργικά μέσα και εικαστικές πρακτικές
 • Βίντεο Τέχνη και μετα-παραγωγή
 • Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο
 • Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ
 • Επιμελητικές πρακτικές και εικαστικές τέχνες
 • Εικαστικές Τέχνες: έρευνα και δημιουργία
 • Κοινότητες και Πολιτισμός: Εργαστήριο Οπτικής Εθνογραφίας
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά)

 • Ξένη γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ)
 • Ξένη γλώσσα (ΓΑΛΛΙΚΑ)
 • Ξένη γλώσσα (ΙΤΑΛΙΚΑ)
 • Ξένη γλώσσα (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Αρχιτεκτονική και αστικός χώρος
 • Πολιτικές του πολιτισμού και κριτική πολιτιστική κληρονομιά
 • Αφηγηματικές τεχνικές
 • Οπτικός πολιτισμός
 • Επιτέλεση και Λογοτεχνία
 • Μουσειολογία και εκθεσιακές πρακτικές
 • Μεταβιομηχανικές Κοινότητες και Πολιτισμική Παραγωγή
 • Ειδικά ζητήματα στις Σπουδές Επιτέλεσης
 • Αρχεία και μεθοδολογίες έρευνας
 • Σκηνοθεσία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
 • Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας (Brand Identity Design)
 • Δημιουργικότητα και εκπαιδευτική πράξη (ΠΕ-2)
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (ΜΟΚΕ)
 • Ψηφιακά εκθέματα και βάσεις δεδομένων για θεσμούς μνήμες (GLAM)
 • Εκδόσεις: θεωρία, ιστορία, μέσα, σχεδιασμός
 • Ηθικά ζητήματα, νομικές διαστάσεις και πνευματικά δικαιώματα
 • Ταυτότητες και πολιτισμική παραγωγή
 • Ανθρωπολογία του Τουρισμού
 • Tέχνη και κοινωνικές πρακτικές
 • Βασικές Αρχές Κινηματογραφίας
 • Πολιτιστική διαμεσολάβηση και εκπαιδευτικές δράσεις (ΠΕ-3)
 • Κριτικές προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (ΠΕ-4)
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (ΜΟΚΕ)
 • Πολιτισμός και ψηφιακά μέσα
 • Σπουδές Ήχου: έννοιες και πρακτικές
 • Διευρυμένες χρήσεις των οπτικοακουστικών μέσων
 • Επικοινωνία και Σπουδές των Μέσων
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - Πρακτικές Ασκήσεις (ΠΕ-5)
 • Πτυχιακή εργασία

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

Το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπαιδεύει αποφοίτους σε ένα ορίζοντα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών μέσα στην ευρύτερη βιομηχανία και οικονομία του πολιτισμού. 

 Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη δημιουργική οικονομία στην Ελλάδα καταδεικνύει τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 

Σε τομείς που σχετίζονται με:

 • το Σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για πολιτιστική χρήση (μουσεία, εκθέσεις, εκπαίδευση, αρχεία, βιβλιοθήκες κ.ά.)
 • το Σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων κατάλληλων για διαχείριση πολιτιστικής πληροφορίας (μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, κ.ά.)
 • την Επιμέλεια εκθέσεων σε μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, ιδρύματα και χώρους τέχνης και πολιτισμού
 • τη Διοργάνωση εκθέσεων και φεστιβάλ
 • τη Σύλληψη, σχεδίαση και παραγωγή προγραμμάτων και δράσεων καλλιτεχνικού περιεχομένου
 • την Εργασία ως καλλιτεχνικοί σύμβουλοι σε οργανισμούς, μουσεία, ιδρύματα και πολυχώρους
 • την Ανάληψη και υλοποίηση καλλιτεχνικού έργου για την ενίσχυση της οπτικής ταυτότητας εταιρειών και οργανισμών
 • το Σχεδιασμό προτάσεων αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων χώρων
 • τη Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε μουσεία και χώρους τέχνης και πολιτισμού
 • το Σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτότυπου εικαστικού έργου
 • τον Εικαστικό σχεδιασμός και υλοποίηση σκηνικών αντικειμένων και σκηνογραφίας
 • την Ανάπτυξη σχεδίων και μοτίβων καθώς και αντικειμένων για franchising εμπορικών σημάτων
 • τη Σύλληψη επικοινωνιακής, αισθητικής στρατηγικής και υλοποίηση έργων ανάδειξης εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • τη Δημιουργία οπτικοακουστικών εφαρμογών στο δημόσιο χώρο
 • την Εργασία στη Διαχείριση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου (Post-production)
 • την Εικονοληψία, ηχοληψία και παραγωγή ψηφιακού βίντεο
 • τη Ψηφιακή φωτογραφία
 • τη Σκηνοθεσία, σχεδιασμός και διαχείριση οπτικοακουστικού έργου
 • την Κοινωνική έρευνα σε φωτορεπορτάζ και ντοκιμαντέρ

 

Επιπλέον,  

 • για τη στελέχωση θέσεων στο δημόσιο τομέα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΤΠΔΜΒ) στη με αρ. 81/24-04-2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

(α) του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ αρ. 193/17-09-2013/τ. Α’),  
(β) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ αρ. 268/10-12-2013/τ. Α’), και 
(γ) την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ αρ. 3185/16-12-2013/τ. Β’),  αποφάσισε σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 τα ακόλουθα: 
 

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2024 και μόνο ηλεκτρονικά στο:

email g-cult@uth.gr  

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2024.

 Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 
 

Τρόπος Κατάταξης 
Η κατάταξη θα γίνει με γραπτή εξέταση στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: 
 
1. Ιστορία της Τέχνης 
2. Πολιτισμική Θεωρία 
3. Σπουδές Επιτέλεσης 

 

 

1.  Ιστορία της Τέχνης 

Εξεταστέα ύλη:

 • Η τέχνη της Αναγέννησης
 • Η τέχνη του Μπαρόκ 
 • Νεοκλασικισμός στην αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα  
 • Ρομαντισμός       
 • Αλλαγές και νεωτερισμοί στον 19ο αιώνα (Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός)
 • Οι ιστορικές πρωτοπορίες του 20ου (1900-1930) 
 • Τέχνη μετά το 1945, Πρώτα Μεταπολεμικά χρόνια: Αφαίρεση (Αμερική, Ευρώπη). Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός,  Ποπ Αρτ, Καταστασιακοί, Νεοπρωτοπορία, εκδοχές του νέου ρεαλισμού, Μινιμαλισμός.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 •  Δασκαλοθανάσης, Ν. Ιστορία της Τέχνης 1945-1975. Από την μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη, εκδόσεις Futura, Αθήνα.
 •  Καραμπά, Ε. & Παπαστάμου, Β. (2023) Μεταβάσεις: Από τη Μοντέρνα στη Σύγχρονη Τέχνη. Κριτικές Θεωρήσεις. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9830).
 • Πετρίδου, Βασιλική - Ζιρώ, Όλγα, Τέχνες και αρχιτεκτονική από την αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Κάλλιπος, Αθήνα 2015 (διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3541)
 •  Janson, Horst-Waldemar, Anthony Janson F., Ιστορία της Τέχνης. Η Δυτική Παράδοση, εκδόσεις Ιών, Αθήνα, 2011.
 •  Gombrich, Ernst H., Το χρονικό της τέχνης, εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1998.

 

2.  Πολιτισμική Θεωρία 
 

Εξεταστέα ύλη:

 • Πολιτισμός vs κουλτούρα: ορισμοί των δύο εννοιών
 • Κλασσική κοινωνική θεωρία (Marx, Simmel)
 • Σχολή της Φρανκφούρτης: a) Walter Benjamin, b)Theodor Adorno & Max Horkheimer 
 • Δομισμός και σημειωτική ανάλυση της κουλτούρας –a) Saussure b) Roland Barthes  
 • Μεταδομισμός: α) Foucault 
 • Νοηματικά συστήματα και υποκείμενο: α) Bourdieu

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

 • Smith, Philip, Πολιτισμική θεωρία. Μια εισαγωγή, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006. 
 • Hall, Stuart, Το έργο της αναπαράστασης, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2017. 

 

3.  Σπουδές Επιτέλεσης 
 
Εξεταστέα ύλη:

 • Στοιχεία του θεάτρου Ι: περφόρμερς και ηθοποιοί/ θεατές και κοινό.
 • Στοιχεία του θεάτρου ΙΙ: Χώροι και τόποι. 
 • Θεωρίες του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στη θεωρία της επιτέλεσης.
 • Επιτελέσεις διαφορετικών ειδών (π.χ. θέατρο, χορός, μουσική, αθλήματα, παιχνίδι, τελετουργίες, παρελάσεις): η διάσταση του χώρου και του χρόνου. 
 • Δράμα, σενάριο δράσης, θέατρο, επιτέλεση. 
 • Από την τελετουργία στο θέατρο/ από το θέατρο στην τελετουργία. 
 • Η επιτέλεση στην «καθημερινή ζωή»
 • Γενεαλογίες της performance art Ι: τα κινήματα της πρωτοπορίας των αρχών του 20ου αιώνα 
 • Γενεαλογίες της performance art ΙΙ: John Cage, happenings και fluxus. 
 • Το σώμα στην performance art: ταυτότητα-φύλο-εαυτός. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  
    

 • Balme, Christopher, Εισαγωγή στις Θεατρικές Σπουδές, Πλέθρον: Αθήνα 2012. Εισαγωγή, κεφ. 1, 2, 3, 4, 5. 
 • Schechner, Richard, Θεωρία της Επιτέλεσης, Τελέθριον: Αθήνα 2011. Εισαγωγή, κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 
 • Καραμπά, Ελπίδα και Παπαστάμου, Βάλια. Μεταβάσεις: Από τη Μοντέρνα στη Σύγχρονη Τέχνη. Κριτικές Θεωρήσεις. Κάλλιπος, Ανοιχτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023. Κεφ. 5. Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9830
 • Αυγητίδου Αγγελική. Εισαγωγή στην πράξη της Περφόρμανς στις εικαστικές τέχνες. Κάλλιπος, Ανοιχτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023. Εισαγωγή, κεφ. 1, 3, 4. Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9737


 
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Επαυξημένη, Εικονική, Μεικτή Πραγματικότητα: Προοπτικές σε έναν από τους δυναμικότερους κλάδους
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο