Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
10.360
Βάση 2022
9.940
Εισακτέοι
101
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

Λατινικά 20%


Κωδικός Σχολής
1423
Πόλη
Βόλος
Κατευθύνσεις

1. Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
2. Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές σπουδές, με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας στην εφαρμοσμένη γλωσσική επιστήμη, τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές σπουδές και τη λογοτεχνία.

 Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.

 Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα.

 Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τις/τους αποφοίτους.

 

 

 • Γλωσσολογίας
 • Διακαλλιτεχνικών και Πολιτισμικών Σχέσεων
 • Δημιουργικής Ανάγνωσης, Γραφής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης 

 

 

 Oι σπουδές στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών οργανώνεται επί τη βάσει δύο (2) κατευθύνσεων.

 1. Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
 2. Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)

 Έως και το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο (2) Κατευθύνσεις.

Οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών.
 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται:

 • από τα κοινά μαθήματα των δύο (2) Κατευθύνσεων (1ο-3ο εξάμηνο σπουδών)
 • από τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κάθε Κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα Επιλογής (Ε) για την άλλη Κατεύθυνση (4ο-7ο εξάμηνο σπουδών)
 • από δύο (2) ξένες γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (κινεζική, αραβική, ισπανική & ιαπωνική). Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την Κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την Κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (κινεζική, αραβική, ισπανική & ιαπωνική)
 • από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
 • από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ).

 Τα μαθήματα του Τμήματος εντάσσονται σε μια (1) εκ των ακόλουθων Θεματικών Περιοχών:

 • Γλωσσολογία
 • Μεταφρασεολογία
 • Πολιτισμός-Παγκοσμιότητα
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Συγκριτική & Νεοελληνική Φιλολογία
 • Κλασική Γραμματεία
 • Παιδαγωγική-Ειδική Διδακτική
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ξένες γλώσσες
 • Ειδικά Θέματα-Έρευνα-Πρακτική

και χαρακτηρίζονται ως:
 

 1. Μαθήματα Υποβάθρου (ΜΥ)
 2. Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ)
 3. Μαθήματα Γενικών Γνώσεων (ΜΓΓ)
 4. Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΜΑΔ)

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ερευνητική παρουσίαση ενός θέματος των σπουδών και είναι προαιρετική και για τις δύο (2) Κατευθύνσεις.

 • Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) μπορεί να γίνει από το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών και εφόσον η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 120 ECTS.

 

 

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών μπορούν να εργαστούν για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, στην εκπαίδευση, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στα αντικείμενα των Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών και στην πρακτική τους εφαρμογή.

 • Η ΠΑ είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετέπειτα.

 Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο της αποδεδειγμένης γνώσης της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης στον φορέα.

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Γλωσσικές Σπουδές  
 • Κοινωνιογλωσσολογία: Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμός  
 • Εισαγωγή στις Διαπολιτισμικές Σπουδές  
 • Πολιτισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις   
 • Εισαγωγή στην Αρχαία ελληνική και ελληνιστική γραμματεία  
 • Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης  
 • Διδακτική των γλωσσών  
 • Πολιτισμική ιστορία και παγκοσμιότητα  
 • Διεθνείς πολιτισμικές σχέσεις και πολιτισμικοί οργανισμοί  
 • Παγκόσμια Λογοτεχνία και αισθητικά ρεύματα  
 • Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές όψεις της πολυγλωσσίας  
 • Εισαγωγή στη Μεταφρασεολογία  
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία Ι  
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
 • Θεωρία Λογοτεχνίας και πολιτισμική κριτική 
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι)

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

 • Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία ΙΙ  
 • Λογοτεχνία, εκπαίδευση και διαπολιτισμικές σχέσεις  Γλωσσικές εφαρμογές στην Οικονομία και τις Διεθνείς σχέσεις  
 • Μετανάστευση και ταυτότητες  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι)

Μαθήματα επιλογής 

 • Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι   
 • Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης Λογοτεχνίας Ι  
 • Λογοτεχνική μετάφραση: Θεωρία και πράξη

Κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία ΙΙ  
 • Λογοτεχνία, εκπαίδευση και διαπολιτισμικές σχέσεις    Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι  
 • Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης Λογοτεχνίας Ι
 • Λογοτεχνική μετάφραση: Θεωρία και πράξη

Μαθήματα επιλογής 

 • Γλωσσικές εφαρμογές στην Οικονομία και τις Διεθνείς σχέσεις 
 • Μετανάστευση και ταυτότητες  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο Ι)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο Ι)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι)

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητική μεθοδολογία Ι  
 • Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου  
 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση (Επίλυση συγκρούσεων)  
 • Κοινωνικά περιβάλλοντα Μετάφρασης & Διερμηνείας   Μετάφραση Α→Β Ι  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ)

Μαθήματα επιλογής 

 • Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ  
 • Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης λογοτεχνίας ΙΙ  
 • Ψηφιακές εφαρμογές στις λογοτεχνικές σπουδές: Από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση  
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας

Κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητική μεθοδολογία Ι  
 • Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου   
 • Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ  
 • Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης λογοτεχνίας ΙΙ  
 • Ψηφιακές εφαρμογές στις λογοτεχνικές σπουδές: Από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση  
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας

Μαθήματα Επιλογής 

 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση (Επίλυση συγκρούσεων)  
 • Κοινωνικά περιβάλλοντα Μετάφρασης & Διερμηνείας    Μετάφραση Α→Β Ι   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανιή (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ)

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙ   
 • Ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία-Πολυγραμματισμοί
 • Δημόσιος λόγος-Ρητορική  
 • Διαπολιτισμικό management  
 • Μετάφραση Α→Β ΙΙ  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο IV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο IV)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο IV)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο IV)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ)

Μαθήματα επιλογής 

 • Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙΙ  
 • Ταυτότητες και ετερότητες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία  
 • Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας  Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία

Κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙ  
 • Ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία-Πολυγραμματισμοί  
 • Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙΙ  
 • Ταυτότητες και ετερότητες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία  
 • Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας  Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία

Μαθήματα επιλογής 

 • Δημόσιος λόγος-Ρητορική  
 • Διαπολιτισμικό management  
 • Μετάφραση Α→Β ΙΙ  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο IV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο IV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο IV)
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο IV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ)

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπολιτισμικού project  
 • Μετάφραση Β→Α  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙV)

Μαθήματα επιλογής 

 • Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, Μαρτυρία, Ημερολόγιο, Αυτοβιογραφία  
 • Διαθεματικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία   
 • Μετα-αποικιακές σπουδές και Διαπολιτισμική Λογοτεχνία   
 • Η Λογοτεχνία στη μαζική και δημοφιλή κουλτούρα

Κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, Μαρτυρία, Ημερολόγιο, Αυτοβιογραφία   
 • Διαθεματικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία  
 • Μετα-αποικιακές σπουδές και Διαπολιτισμική Λογοτεχνία  
 • Η Λογοτεχνία στη μαζική και δημοφιλή κουλτούρα

Μαθήματα Επιλογής

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπολιτισμικού project  
 • Μετάφραση Β→Α   
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο V)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙV)   
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙV)  
 • ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙV

8ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.


  Το Tμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τις/τους αποφοίτους.
   
  Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

 

Σε τομείς όπως:

 ο τουρισμός

 • ως ξεναγοί
 • ως τουριστικοί πράκτορες
 • ως στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων

 το εμπόριο

 • σε επιχειρήσεις εισαγωγών – εξαγωγών,
  • σε θέσεις marketing και δημοσίων σχέσεων

  η διερμηνεία και η μετάφραση

 • σε εκδοτικούς οίκους ή 
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 οι διακρατικές επαφές

 • σε Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες
 • σε προξενεία

 η διαπολιτισμικότητα

 • σε ΜΚΟ
 • σε θέσεις διοίκησης,
 • διαπολιτισμικής μεσολάβησης και διερμηνείας

 η διδασκαλία ξένων γλωσσών

 • σε κέντρα ξένων γλωσσών
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες και τον Πολιτισμό μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο