Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Α' Κατανομή: 8.325

Β΄ Κατανομή:  -


Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Ιστορία-Πολιτική
2. Γλωσσολογία-Λογοτεχνία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα.

 • Διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Τurkic) Σπουδές, που αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα των τουρκικών γλωσσών και λογοτεχνιών· οι Οθωμανικές Σπουδές, που επικεντρώνονται στις γλωσσικές ποικιλίες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (14ος-20ός αιώνας)· οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) Σπουδές, που πραγματεύονται την πολιτική, τη λογοτεχνία, την οικονομία και την κοινωνία της Τουρκίας κατά τον 20ό αιώνα· οι Ισλαμικές Σπουδές, που είναι συστατικό μέρος των Οθωμανικών και των Νεότερων Τουρκικών Σπουδών και συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη των Μεσανατολικών λαών (κυρίως Αραβικών και Ιρανικών), των γλωσσών και των πολιτισμών τους.
 • Επιπλέον, οι Τουρκικές Σπουδές συμπεριλαμβάνουν και τη μελέτη των Βαλκανικών λαών σε σχέση με τον οθωμανικό και τουρκικό κόσμο.

 

Θεματική έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στα συμφραζόμενα του τόπου και ειδικότερα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, στα ενδιαφέροντα και τους προσανατολισμούς του προσωπικού, καθώς, επίσης, και στις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

 

 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

 Η φοίτηση στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές με κατεύθυνση

 • την Ιστορία-Πολιτική ή
 • τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε:

BAΣIKA ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α) Γλωσσικά
B) Εισαγωγικά – Γενικά

μαθήματα των κατευθύνσεων παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να επιλέξουν και να εμβαθύνουν σε έναν από τους δύο κλάδους:
α) Ιστορία-Πολιτική
β) Γλωσσολογία-Λογοτεχνία

 • Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική και γίνεται στο έκτο εξάμηνο των σπουδών. Υπάρχουν 10 υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση, που πιστώνονται με 63 ECTS, και δύο μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που πιστώνονται με 12 ECTS.

Επίσης, υπάρχουν μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, από τα οποία οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα (6 ECTS).

 


Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Tουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, οι φοιτητές/τριες πρέπει να  παρακολουθήσουν τριάντα οκτώ (38) μαθήματα τα οποία κατανέμονται ως εξής:
 

 • 20 Βασικά Μαθήματα (Γλωσσικά, Εισαγωγικά-Γενικά) 
 • 12 Μαθήματα Κατεύθυνσης 
 • Τρία Μαθήματα Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας 
 • Τρία Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 

 
 

 

 

Περιορισμένης επιλογής θεωρείται, επίσης, και η διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δύο εξάμηνα και πιστώνεται με 6 ECTS ανά εξάμηνο.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη Ι 
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) Ι 
 • Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές 
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας 

2ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ 
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) ΙΙ 
 • Εισαγωγή στο Ισλάμ 
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας

3ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) III 
 • Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία 
 • Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας 

4ο Εξάμηνο

 • Τουρκική Γραμματική ΙV 
 • Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική 
 • Οθωμανική Γλώσσα
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία
 • Ιστορία της Τουρκίας 

 
5ο Εξάμηνο

 • Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική 
 • Διάλογος
 • H Κύπρος κατά την Οθωμανική περίοδο
 • Εισαγωγή στην Οθωμανική Λογοτεχνία
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

6ο Εξάμηνο

 • Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) 
 • Θέματα της Τουρκικής Γλωσσολογίας 
 • Κύρια είδη της Σύγχρονη Τουρκικής Λογοτεχνίας 
 • Λογοτεχνία και Κοινωνία στη Τουρκία 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Μορφολογία της Τουρκικής 
 • Θέματα της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας 
 • Ζητήματα Τουρκικής Σύνταξης 
 • Ιστορία των Τούρκικων Γλωσσών 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

8ο Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Τουρκικής Λογοτεχνίας
 • Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία
 • Σεμινάριο Τουρκικής Γλωσσολογίας
 • 2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη Ι
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) Ι
 • Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές 
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας 

2ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ 
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) ΙΙ 
 • Εισαγωγή στο Ισλάμ
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας 

3ο Εξάμηνο

 • Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ 
 • Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) III
 • Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 
 • Μάθημα Ξένης Γλώσσας 

4ο Εξάμηνο

 • Τουρκική Γραμματική ΙV
 • Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική 
 • Οθωμανική Γλώσσα
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία
 • Ιστορία της Τουρκίας

 
5ο Εξάμηνο

 • Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική 
 • Διάλογος 
 • H Κύπρος κατά την Οθωμανική περίοδο 
 • Εισαγωγή στην Οθωμανική Λογοτεχνία 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

6ο Εξάμηνο

 • Η Τουρκία στον κόσμο
 • Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) 
 • Θέματα της Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
 • Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο Εξάμηνο

 • Λογοτεχνία και Πολιτική στη Συγχρονη Τουρκία
 • Θέματα Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας 
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
 • Κοινοτικές Σχέσεις στην Κύπρο 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

8ο Εξάμηνο

 • Τουρκοκυπριακή Κοινότητα
 • Σεμινάριο Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας
 • Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
 • 2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ – ΛOΓOTEXNIA

 • Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας
 • Tουρκική Διαλεκτολογία
 • Γλώσσα και Λογοτεχνία της Παλαιάς Τουρκικής της Ανατολίας
 • Λογοτεχνία του Τανζιμάτ
 • Το Τουρκικό Μυθιστόρημα
 • Σύγχρονη Τουρκική Ποίηση
 • Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκική Λογοτεχνία
 • Tουρκοκυπριακή Διάλεκτος
 • Διγλωσσία και Γλωσσικές Επαφές
 • Συγκριτική Γραμματική των Τουρκικών Γλωσσών
 • Eλληνοτουρκικές Γλωσσικές Επαφές
 • Καραμανλίδικα
 • Βαλκανική Τουρκολογία

IΣTOPIA – ΠOΛITIKH

 • Οι Οθωμανοί και το Βυζάντιο
 • Θεσμοί της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας
 • Οθωμανικά Χρονικά
 • Tανζιμάτ
 • Δημιουργία και Ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισμού
 • Tο Iσλάμ στη Σύγχρονη Tουρκία
 • Τουρκία και Eυρωπαϊκή Ένωση
 • Πολιτική Σκέψη στη Σύγχρονη Τουρκία
 • Πολιτικά Κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία
 • Οθωμανικές Πηγές της Ιστορίας της Κύπρου
 • Ισλαμικά Μεταρρυθμιστικά Κινήματα
 • Σύγχρονες Ιδέες και Κινήματα στη Μέση Ανατολή
 • Oι Kούρδοι στη Mέση Aνατολή
 • Oι Aρμένιοι υπό Τουρκική Κυριαρχία
 • Ιστορία των Βαλκανικών Λαών κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
 • Σύγχρονη Τουρκική Ιστοριογραφία

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση
 • Οθωμανική Παλαιογραφία

 

 

 Μετά το πτυχίο Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

Ως μεταφραστές/στριες

 • σε εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης ή ως αυτοαπασχολούμενοι

 

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ
   

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

 

 ​​​​​Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:

Σε τομείς

 •   Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting) 
  • Σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 
 • Τουρισμού 
  • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης, 
  • σε ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές], εισαγωγών, εξαγωγών
  • εμπορικές επιχειρήσεις
 • Πολιτισμού 
  • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
  • ως ξεναγοί
 • Εκδόσεων
  • ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων
 • Τηλεόρασης/κινηματογράφου
  • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 
Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο