Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Γαλλικά - Αγγλικά
2. Αγγλικά - Γερμανικά
3. Γαλλικά - Γερμανικά

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ενιαία πρόσβαση, οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Οι φοιτητές στις Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές θα έχουν πολύ καλή γνώση της γαλλικής, ή/και αγγλικής ή/και γερμανικής γλώσσας, της ευρωπαϊκής σκέψης και των ευρωπαϊκών θεσμών, γραμμάτων και τεχνών. Θα έχουν αποκτήσει ισχυρό υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, με έμφαση σε ζητήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών για να σταδιοδρομήσουν σε επαγγελματικά πεδία που απαιτούν παρόμοια κατάρτιση, όπως τα όργανα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διπλωματικό Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, κ.ά.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση δύο διαφορετικών πτυχίων μέσα από ένα κοινό κορμό μαθημάτων.

Για την απόκτηση του Πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 ECTS. Σε αυτά περιλαμβάνονται 1) τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στις δύο ευρωπαϊκές γλώσσες εργασίας που δηλώνει ο φοιτητής, 2) τα μαθήματα που προέρχονται από τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Ιστορίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής, καθώς και από το Κέντρο Γλωσσών και 3) τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προφορικός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Γαλλόφωνο Κόσμο
 • Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κόσμο
 • Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία
 • Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ
 • Προφορικός Λόγος ΙΙ - Φωνητική
 • Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες
 • Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα
 • Θεωρίες της Μετάφρασης
 • Πρακτικές της Μετάφρασης
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Η Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
 • Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ
 • Δύο μαθήματα από τη θεματική ενότητα Κινηματογράφος – Εικαστικές Τέχνες – Επικοινωνία
 • Διπλωματική εργασία ή Δύο μαθήματα ΓΕΣ

Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Η Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: Ιδεολογίες και Πολιτικός Λόγος
 • Η Νεολογία και η Ανανέωση του Λεξιλογίου
 • Ρητορική της Διαφήμισης
 • Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία
 • Λογοτεχνίες της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Eυρώπη – Μωσαϊκό των Γλωσσών
 • Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός
 • Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης
 • Έρωτας και Πολιτική
 • Λόγος, Κοινωνία και Ιδεολογία: τα Γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης
 • Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
 • Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Κάλλους»
 • Η Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Παράδοση
 • Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες
 • Φιλοσοφία του Χρήματος
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Υψηλού»
 • Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία

Μαθήματα από τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Ιστορίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και από το Κέντρο Γλωσσών (για τις
περιγραφές των μαθημάτων συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τμήματα)

 • Academic Communication in English
 • Academic Essay Writing
 • Introduction to Cultural Criticism
 • Frontiers of/in Europe
 • Introduction to Critical Thinking
 • English for European and International Relations
 • 2 Μαθήματα ΙΣΤ
 • 2 Μαθήματα ΚΠΕ (ΚΠΕ 251 και ΚΠΕ 266)
 • 2 Μαθήματα ΝΟΜ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συνολικής αξίας τουλάχιστον 12 ECTS, τα οποία πρέπει να προέρχονται από
τρεις διαφορετικές Σχολές. Τα μαθήματα που προσφέρονται
από το Κέντρο Γλωσσών και το Αθλητικό Κέντρο θεωρούνται ότι προσφέρονται από ανεξάρτητες Σχολές.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προφορικός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος ΙΙ
 • Schriftliche Ausdruckstechniken (Τεχνικές της έκφρασης)
 • Εισαγωγή στον Γαλλόφωνο Κόσμο
 • Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κόσμο
 • Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία
 • Εισαγωγή στα Εργαλεία της ‘Ερευνας
 • Deutsch für Akademiker I (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι)
 • Deutsch in der Sozialwissenschaft (Τα γερμανικά στις Πολιτικές Επιστήμες)
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ
 • Προφορικός Λόγος ΙΙ - Φωνητική
 • Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες
 • Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα στα γαλλικά
 • Deutsch für Akademiker II (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ)
 • Θεωρίες της Μετάφρασης
 • Πρακτικές της Μετάφρασης
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Η Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
 • Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης
 • Deutsch für Europäische Beziehungen (Τα Γερμανικά στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις)
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ
 • Δύο μαθήματα από τη θεματική ενότητα Κινηματογράφος – Εικαστικές Τέχνες – Επικοινωνία
 • Διπλωματική εργασία ή δύο μαθήματα ΓΕΣ

Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Η Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: Ιδεολογίες και Πολιτικός Λόγος
 • Η Νεολογία και η Ανανέωση του Λεξιλογίου
 • Ρητορική της Διαφήμισης
 • Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία
 • Λογοτεχνίες της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Η Ευρώπη – Μωσαϊκό των Γλωσσών
 • Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός
 • Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης
 • Έρωτας και Πολιτική
 • Λόγος, Κοινωνία και Ιδεολογία: τα Γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης
 • Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
 • Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Κάλλους»
 • Η Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Παράδοση
 • Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες
 • Φιλοσοφία του Χρήματος
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Υψηλού»
 • Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία

Μαθήματα από τα Τμήματα Ιστορίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Νομικής (για τις περιγραφές των μαθημάτων συμβουλευτείτε τα
αντίστοιχα τμήματα)

 • 2 Μαθήματα ΙΣΤ
 • 2 Μαθήματα ΚΠΕ (ΚΠΕ 251 και ΚΠΕ 266)
 • 2 Μαθήματα ΝΟΜ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συνολικής αξίας τουλάχιστον 12 ECTS, τα οποία πρέπει να προέρχονται από
τρεις διαφορετικές Σχολές. Τα μαθήματα που προσφέρονται
από το Κέντρο Γλωσσών και το Αθλητικό Κέντρο θεωρούνται ότι προσφέρονται από ανεξάρτητες Σχολές.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Schriftliche Ausdruckstechniken (Τεχνικές της έκφρασης)
 • Deutsche Kultur (Γερμανική κουλτούρα)
 • Mündliche Sprachproduktion (Παραγωγή Προφορικού Λόγου)
 • Schriftliche Sprachproduktion (Παραγωγή Γραπτού Λόγου)
 • Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας
 • Deutsch für Akademiker I (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι)
 • Deutsch in der Sozialwissenschaft (Τα Γερμανικά στις Πολιτικές Επιστήμες)
 • Deutsche Populärkultur und Deutsch als Fremdsprache (Δημοφιλείς Κουλτούρες και Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα)
 • Deutsch für Akademiker II (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Fachsprache für den Beruf (Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο)
 • Deutsch für Europäische Beziehungen (Τα Γερμανικά στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις)
 • Deutsch für Akademiker IIΙ (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ)
 • Deutsch für Akademiker IV (Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙV)
 • Διπλωματική εργασία ή δύο μαθήματα ΓΕΣ 

Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: Ιδεολογίες και Πολιτικός Λόγος
 • Η Νεολογία και η Ανανέωση του Λεξιλογίου
 • Ρητορική της Διαφήμισης
 • Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία
 • Λογοτεχνίες της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Η Ευρώπη – Μωσαϊκό των Γλωσσών
 • Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός
 • Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης
 • Έρωτας και Πολιτική
 • Λόγος, Κοινωνία και Ιδεολογία: τα Γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης
 • Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
 • Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Κάλλους»
 • Η Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Παράδοση
 • Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες
 • Φιλοσοφία του Χρήματος
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Υψηλού»
 • Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία

Μαθήματα από τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Ιστορίας, Κοινωνικών Και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και από το Κέντρο Γλωσσών (για τις
περιγραφές των μαθημάτων συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τμήματα)

 • Academic Communication in English
 • Academic Essay Writing
 • Introduction to Cultural Criticism
 • Frontiers of/in Europe
 • Introduction to Critical Thinking
 • Elective Course of the thematic area Cinema
 • Elective Course of the thematic area Translation Studies
 • Translating for the European Union Institutions
 • Public Speaking
 • English for European and International Relations
 • 2 Mαθήματα ΙΣΤ
 • 2 Mαθήματα ΚΠΕ (ΚΠΕ 251 και ΚΠΕ 266)
 • 2 Μαθήματα ΝΟΜ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συνολικής αξίας τουλάχιστον 15 ECTS, τα οποία πρέπει να προέρχονται από

τρεις διαφορετικές Σχολές. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών και το Αθλητικό Κέντρο θεωρούνται ότι προσφέρονται από ανεξάρτητες Σχολές.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

Προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές του να εργαστούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό όχι μόνο ως διδάσκοντες ή/και πρεσβευτές της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού, αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες που κατέχουν πολύ καλά τρεις-τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά ή/και γερμανικά). Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση δύο διαφορετικών πτυχίων μέσα από ένα κοινό κορμό μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο