Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Λογιστική
2. Χρηματοοικονομική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Βασικός αντικειμενικός σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι:

 • Να πρωτοστατήσει στους τομείς της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα, που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς.

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις:
(α) Την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος, που θα τους επιτρέψει να διαπρέψουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
(β) Την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών με διεθνή αναγνώριση.
(γ) Την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων.

Tο πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος χαρακτηρίζεται τόσο από ευρύτητα εκπαίδευσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης, όσο και από εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες

 • της Λογιστικής και
 • Xρηματοοικονομικής.

 Για καθεμιά από τις ειδικότητες αυτές, το Τμήμα προσφέρει ξεχωριστά πτυχία.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • αναπτύσσεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Tα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων παρέχουν γενική εκπαίδευση και, παράλληλα, την αναγκαία γνωσιολογική υποδομή για περαιτέρω μελέτη μιας από τις πιο πάνω ειδικότητες.

 • Μετά τη συμπλήρωση και του τέταρτου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν την κύρια ειδικότητά τους μεταξύ των δύο επιλογών που προσφέρει το Τμήμα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση σε εξειδικευμένα μαθήματα ανωτέρου επιπέδου της επιλεγμένης ειδικότητας (μαθήματα εμβάθυνσης).

 • Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εδραιώνουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους με την επιλογή μαθημάτων από άλλες ειδικότητες εντός της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (μαθήματα διεύρυνσης).
 • Mε την ελεύθερη επιλογή μαθημάτων από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα για μια πιο ευρεία και ολοκληρωμένη μόρφωση.

Στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν ουσιαστική διπλωματική μελέτη, υπό την επίβλεψη καθηγητών του Tμήματος.

Oι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (10 ECTS)

Δύο μαθήματα.

 • Γενική Εκπαίδευση (38 ECTS)

Επτά μαθήματα (Oικονομικά, Mαθηματικά, Στατιστική και Πληροφορική).

 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (20 ECTS)

Τρία ως πέντε μαθήματα, εκτός της κύριας ειδικότητας, από τρεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου. Εισαγωγικά μαθήματα που προσφέρουν τα τμήματα των Οικονομικών, Μαθηματικών και Στατιστικής, και Πληροφορικής, μπορούν να μετρήσουν ελεύθερης επιλογής μόνο μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου του φοιτητή.

 • Bασική Εκπαίδευση στη Διοίκηση (63 ECTS)

Εννέα μαθήματα σε θέματα Διοίκησης (προσφερόμενα από το Tμήμα και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης).

 • Διεύρυνση Γνώσεων στη Διοίκηση (42 ECTS)

Επτά μαθήματα επιλογής τρίτου και τέταρτου έτους, εκτός της κύριας ειδικότητας, από τη Σχολή Oικονομικών και Διοίκησης.

 • Eμβάθυνση Γνώσεων στη Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική (54 ECTS)

Εννέα μαθήματα σε μια από τις δύο ειδικότητες που προσφέρει το Τμήμα.

 • Επιστέγασμα Γνώσεων (14 ECTS)

Δύο υποχρεωτικά καταληκτικά μαθήματα σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού ήθους.

 • Προαιρετική Διπλωματική Mελέτη (12 ECTS)

 

 

 

Φοιτητές/τριες με βαθμολογία τουλάχιστον 7 μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης στα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησής τους.

 • Η εκπόνηση διπλωματικής μελέτης απαλλάσσει τους/τις φοιτητές/τριες από δύο μαθήματα ανωτέρου επιπέδου (ένα μάθημα εμβάθυνσης και ένα μάθημα διεύρυνσης γνώσεων).

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας
 • Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπεδου
 • Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης ή 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

2ο Εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική I
 • Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων

3ο Εξάμηνο

 • Στατιστική Ανάλυση Ι ή
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Αγγλικά για Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Αρχές Μάρκετινγκ

4ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Πληροφοριακή Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις
 • Στατιστική ΙΙ
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

5ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ελεγκτική Ι
 • Μέχρι άλλα 2 Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ελεγκτική ΙΙ
 • Μέχρι άλλα 2 Μαθήματα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Φορολογική Ι
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Μέχρι άλλα 2 Μαθήματα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Φορολογική ΙΙ
 • Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Μέχρι 3 άλλα Μαθήματα Επιλογής

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

5ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Προαιρετικά Δικαιώματα, Προθεσμιακά Συμβόλαια και Διαχείρηση Κινδύνου
 • Μέχρι 3 Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Σύγχρ. Μέθοδοι Προϋπολ. Κεφαλαίου
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση
 • Μέχρι 2 Μαθήματα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Μέχρι 4 Μαθήματα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Πολιτική
 • Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση 
 • Μέχρι 3 Μαθήματα Επιλογής

 

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο