Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Α' Κατανομή: 5.500

Β΄ Κατανομή:  -

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Kλασικών Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει με άρτιο επιστημονικό τρόπο φιλολόγους οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στην Κλασική φιλολογία, δηλαδή θα διαθέτουν ειδικές γνώσεις για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, αλλά, παράλληλα, θα διαθέτουν και γενικότερη κατάρτιση στα ελληνικά γράμματα όλων των χρονικών περιόδων.

 • Επίσης το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με την απαραίτητη πλαισίωση των πιο πάνω γνώσεων, προσφέροντας μαθήματα γλωσσολογίας και ιστορίας, και καλλιεργεί και διεπιστημονικά ενδιαφέροντα.

 

 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές) του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 242 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα των Κλασικών Σπουδών περιλαμβάνει 44 μαθήματα.


Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Δεκατρία (13) Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών
 • Οκτώ (8) Μαθήματα Λατινικών
 • Ένα (1) Μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Έξι (6) Μαθήματα Νέων Ελληνικών από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Τέσσερα (4) Μαθήματα Γλωσσολογίας, από τα οποία το ΓΕΠ 150 από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Τέσσερα (4) Μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Δύο (2) Μαθήματα Φιλοσοφίας
 • Τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 • Τρία (3) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας από το Κέντρο Γλωσσών

 

 

1ο Εξάμηνο  

 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία 
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
 • Λατινική Θεματογραφία 
 • Eισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 

2ο Εξάμηνο 

 • Φιλοσοφικά Κείμενα
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ρητορική 
 • Εισαγωγή στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα 
 • Λατινικός Πεζός Λόγος
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Πρώτο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 

3ο Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της κλασικής φιλολογίας
 • Όμηρος 
 • Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 
 • Ρητορικός λόγος (Κικέρων)
 • Ιστορική γλωσσολογία Ι 
 • Δεύτερο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 

4ο Εξάμηνο 

 • Λυρική Ποίηση 
 • Βεργιλίου, Αινειάς
 • Μάθημα Φιλοσοφίας
 • Ιστορική Γλωσσολογία ΙΙ 
 • Αρχαία Ιστορία /Κλασική Αρχαιολογία
 • Μάθημα Νέων Ελληνικών

5ο Εξάμηνο 

 • Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών
 • Τρίτο Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 
 • Μάθημα Λατινικών 
 • Σεμινάριο Γλωσσολογίας 
 • Μάθημα Νέων Ελληνικών
 • Ρωμαϊκή ιστορία 

6ο Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών
 • Μάθημα Νέων Ελληνικών
 • Μάθημα Λατινικών 
 • Μάθημα Ιστορίας κατ΄ επιλογήν 

7ο Εξάμηνο 

 • Μάθημα Νέων Ελληνικών
 • Σεμινάριο
 • Μάθημα Φιλοσοφίας 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Λατινικών 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Νέων Ελληνικών

 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ( Κλασικές Σπουδές) του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

 εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική δηλαδή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο