Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Α' Κατανομή: 8.675

Β΄ Κατανομή:  -


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ενιαία πρόσβαση, οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων μέσα από ένα κοινό κορμό μαθημάτων:

 

 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή
 • Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Για την απόκτηση του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 ECTS. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

1) τα υποχρεωτικά μαθήματα,

2) τα μαθήματα ξένης γλώσσας και

3) τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 

 

Μαθήματα πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προφορικός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Γαλλόφωνο Κόσμο
 • Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κόσμο
 • Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία
 • Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ
 • Προφορικός Λόγος ΙΙ. Φωνητική
 • Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες
 • Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα
 • Θεωρίες της Μετάφρασης
 • Πρακτικές της Μετάφρασης
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Η Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
 • Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ
 • Δύο Mαθήματα από τη θεματική ενότητα Κινηματογράφος – Εικαστικές Τέχνες – Επικοινωνία
 • Δύο Mαθήματα από τη θεματική ενότητα Διδακτική
 • Διπλωματική εργασία 
 • Academic Communication in English

Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία Ι
 • Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία ΙI
 • Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού
 • Αρχές της Σύγχρονης Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας
 • Μορφοσύνταξη
 • Σύνταξη
 • Η Γαλλία του 20ου αιώνα
 • Χαρτογραφίες
 • Η Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: Ιδεολογίες και Πολιτικός Λόγος
 • Η Kληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης
 • Νεότερη Γαλλική Λογοτεχνία (1870-1945)
 • Σύγχρονη Γαλλική Λογοτεχνία (1945- )
 • Κλασική Γαλλική Λογοτεχνία & Λογοτεχνία Μπαρόκ
 • Η Νεολογία και η Aνανέωση του Λεξιλογίου
 • Ρητορική της Διαφήμισης
 • Λογοτεχνία και Κόμικς
 • Δραματολογία Ευρωπαϊκού Θεάτρου: Μετα/μοντερνισμός
 • Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Λεξικολογία-Λεξικογραφία
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Γλωσσολογική Ανάλυση του Κειμένου
 • Φωνολογία
 • Θέματα Γλωσσολογίας
 • Histoire de la Linguistique
 • Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία
 • Λογοτεχνίες της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)
 • Ευρώπη και Φιλελευθερισμός
 • Λογοτεχνία του 19ου αιώνα
 • Λογοτεχνία της Αναγέννησης
 • Λογοτεχνία του 18ου αιώνα
 • Η Γαλλία και οι μεγάλες Προκλήσεις της ΕΕ
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός

 

Μαθήματα πτυχίου Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προφορικός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος Ι
 • Γραπτός Λόγος ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Γαλλόφωνο Κόσμο
 • Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Κόσμο
 • Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία
 • Εισαγωγή στα Εργαλεία της Έρευνας
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ
 • Προφορικός Λόγος ΙΙ - Φωνητική
 • Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες
 • Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα
 • Θεωρίες της Μετάφρασης
 • Πρακτικές της Μετάφρασης
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Η Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο
 • Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης
 • Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ
 • Δύο μαθήματα από τη θεματική ενότητα Κινηματογράφος – Εικαστικές Τέχνες – Επικοινωνία
 • Διπλωματική εργασία ή δύο μαθήματα ΓΕΣ (προαπαιτείται επιτυχία σε 180 ECTS)

 

Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

 • Χαρτογραφίες
 • Η Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: Ιδεολογίες και Πολιτικός Λόγος
 • Η Νεολογία και η Ανανέωση του Λεξιλογίου
 • Ρητορική της Διαφήμισης
 • Λογοτεχνία και Κόμικς
 • Δραματολογία Ευρωπαϊκού Θεάτρου: Μετα/μοντερνισμός
 • Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 • Θέματα Γλωσσολογίας
 • Histoire de la Linguistique
 • Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία
 • Λογοτεχνίες της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)
 • Ευρώπη και Φιλελευθερισμός
 • Λογοτεχνία του 19ου αιώνα
 • Λογοτεχνία της Αναγέννησης
 • Λογοτεχνία του 18ου αιώνα
 • Η Γαλλία και οι μεγάλες προκλήσεις της ΕΕ
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Eυρώπη – Μωσαϊκό των Γλωσσών
 • Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός
 • Το Αρχιπέλαγος της Ευρωπαϊκής Σκέψης
 • Έρωτας και Πολιτική
 • Η Τρίτη Γαλλλική Δημοκρατία και η Γερμανία
 • Λόγος, Κοινωνία και Ιδεολογία: τα Γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης
 • Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
 • Το Συνέδριο Walter Lippman: Η Αναγέννηση του Φιλελευθερισμού
 • Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Κάλλους»
 • Η Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Παράδοση
 • Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες
 • Η Ανθρώπινη 'Υπαρξη στη Λογοτεχνία και τις Τέχνες του 20ου Αιώνα
 • Λογοτεχνικό Κείμενο και Μεταμορφώσεις
 • Λογοτεχνία και Ζωγραφική
 • Φιλοσοφία του Χρήματος
 • Εισαγωγή στη Θεωρία του «Υψηλού»
 • Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία

 

 

Μετά το πτυχίο Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

 εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι/ες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας )
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

Ως μεταφραστές/στριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

  Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης, 
 • σε ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών εισαγωγών - εξαγωγών

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

  Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο