Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το τμήμα Οικονομικών είναι από τα πρώτα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχοντας δεχθεί τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1999.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και διάδοση της οικονομικής επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, οι στόχοι του Τμήματος είναι:

(α) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με προσόντα αποδεκτά από τους εργοδότες σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίσιμα με εκείνα των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.

(β) Προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο και σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

(γ) Συμμετοχή σε έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου.

(δ) Εμπλουτισμός και αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου σε οικονομικά θέματα και συμβολή στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής.

Η φιλοσοφία της διδασκαλίας του Τμήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές, να μελετήσουν τα οικονομικά και ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα σε βάθος και με την ανεξαρτησία του μυαλού. Για το λόγο αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ισχυρές αναλυτικές και άλλες δεξιότητες και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά οικονομικά επιχειρήματα.

1ο Εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Στατιστική Ανάλυση Ι
 • Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφορικά Συστήματα
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 

2ο Εξάμηνο

 • Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 
 • Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Δεύτερη Ευρωπαϊκή Γλώσσα (1ο Επίπεδο)

3ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία 
 • Μακροοικονομική Θεωρία 
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία 
 • Ελεύθερη Επιλογή

4ο Εξάμηνο

 • Αγγλικά Προχωρημένου επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία 
 • Δεύτερη Ευρωπαϊκή Γλώσσα (2ο επίπεδο) 
 • ΛΟΧ/ΔΕΔ

5ο Εξάμηνο

 • Δεύτερη Ευρωπαϊκή Γλώσσα (3ο Επίπεδο) 
 • ΟΙΚ 
 • ΟΙΚ 
 • ΚΠΕ 
 • ΝΟΜ 

6ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚ 
 • ΟΙΚ 
 • ΝΟΜ 
 • ΛΟΧ/ΔΕΔ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο Εξάμηνο

 • Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι
 • ΟΙΚ 
 • ΟΙΚ 
 • ΛΟΧ/ΔΕΔ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

8ο Εξάμηνο

 • Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ
 • ΟΙΚ 
 • ΟΙΚ 
 • ΛΟΧ/ΔΕΔ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τμήμα Οικονομικών (Επιλογή τριών μαθημάτων από τα ακόλουθα) :

 • Θέματα Μικροοικονομικών 
 • Θέματα Μακροοικονομικών 
 • Θέματα Οικονομετρίας 
 • Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση 
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Βιομηχανική Οργάνωση 
 • Δημόσια Οικονομικά 
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Θέματα Διεθνών Οικονομικών
 • Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική 

Τμήματα ΛΟΧ και ΔΕΔ 

Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα επιλεγόμενα
μαθήματα που προσφέρονται από τα τμήματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής. 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Επιλογή δύο μαθημάτων από τα ακόλουθα):

 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία (16ος-20ός αιώνας)
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία 1945-1989
 • Η Ευρώπη 1918-1945 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (0Eπιλογή δύο μαθημάτων από τα ακόλουθα):

 • Συγκριτική Πολιτική 
 • Διεθνείς Σχέσεις
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
 • Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τμήμα Νομικής (Επιλογή δύο μαθημάτων από τους ακόλουθους συνδυασμούς):

 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ

ή

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο  Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ

Ελεύθερη Επιλογή Μαθημάτων

Ελεύθερη Επιλογή Μαθημάτων από τρείς διαφορετικές
σχολές των οποίων οι πιστωτικές μονάδες αθροίζουν σε
τουλάχιστον 20 ECTS.
 

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προώθηση της οικονομικής επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο καθώς και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων. Συγκεκριμένα το Τμήμα αποσκοπεί στα παρακάτω: 

α) Παροχή ευκαιριών στους φοιτητές για απόκτηση προσόντων που είναι αποδεκτά στους Κύπριους εργοδότες αλλά και συγκρίσιμα με εκείνα των καλυτέρων ξένων πανεπιστημίων.

β) Προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

γ) Ενασχόληση σε έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου. 

δ) Καθορισμό των κριτηρίων για χάραξη κατάλληλης οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο και διεθνώς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο