Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Α' Κατανομή: 13.375

Β΄ Κατανομή: 12.270


Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Anglophone Literature and Cultural Studies
2. Theoretical and Applied Linguistics
3. Translation Studies

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η παροχή ενός διεθνώς προσανατολισμένου, θεματικά πολυποίκιλου και εκτεταμένου προγράμματος σπουδών στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη σκέψη και άλλες πολιτισμικές διαστάσεις του αγγλόφωνου κόσμου, εντός ενός διαθεματικού πλαισίου που εδράζεται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και λαμβάνει υπόψη τη διάδραση μεταξύ της Κυπριακής πραγματικότητας και του ευρύτερου κόσμου.

 Ταυτόχρονα, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών πραγματοποιείται διεθνούς προσανατολισμού έρευνα στα πεδία της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών σπουδών, την θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, όπως και των μεταφραστικών σπουδών και της διερμηνείας.

 Επίσης, το Τμήμα εκπαιδεύει με περιεκτικό και σχολαστικό τρόπο μελλοντικούς ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της γλώσσας, της δημιουργικής γραφής, της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, με τρεις (3) κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, μετά από το πρώτο (1o)  έτος σπουδών, όπου διδάσκονται εισαγωγικά μαθήματα και μαθήματα γενικής φύσεως, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία (1) από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 •  Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές
 •  Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 •  Μεταφραστικές Σπουδές

 Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται:
 

 • 17 compulsory courses in the 1st and 2nd year
 • 16 compulsory and elective courses in the 3rd and 4th year
 • 3 levels of a Foreign Language courses (other than English), offered by the Language Center.
 • 4 University elective courses (from at least three different Schools of the University of Cyprus).  

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Επικοινωνία στα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 
 • Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Σπουδές 
 • Εισαγωγή στη Μελέτη της Πεζογραφίας 
 • Εισαγωγή στη Μελέτη της Ποίησης 
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 
 • Ξένη Γλώσσα

 2ο Εξάμηνο

 • Συγγραφή Ακαδημαϊκών Δοκιμίων 
 • Εισαγωγή στη Μελέτη του Θεάτρου 
 • Γλώσσα και Νόηση 
 • Εισαγωγή στη Μεταφραστική Πράξη 
 • Ξένη Γλώσσα 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος

 3ο Εξάμηνο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας 
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης 
 • Ξένη γλώσσα 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Παιδαγωγική Γραμματική
 • Θέματα στη Φωνητική και Φωνολογία της Αγγλικής
 • Μεθοδολογία της Μετάφρασης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Παιδαγωγική Γραμματική 
 • Θέματα στη Φωνητική και Φωνολογία 
 • Ξένη Γλώσσα 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης
 • Μεθοδολογία της Μετάφρασης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Μεθοδολογία της Μετάφρασης 
 • Ξένη Γλώσσα 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης
 • Παιδαγωγική Γραμματική
 • Θέματα στη Φωνητική και Φωνολογία

4ο Εξάμηνο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας 
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Θέματα στη Σημασιολογία και Πραγματολογία
 • Θέματα στη Μορφολογία και Σύνταξη
 • Θεωρία Μετάφρασης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Κοινωνιογλωσσολογία 
 • Θέματα στη Σημασιολογία και Πραγματολογία 
 • Θέματα στη Μορφολογία και Σύνταξη 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης
 • Θεωρία Μετάφρασης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Θεωρία Μετάφρασης 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Επιλεγόμενο εκτός προγράμματος 
 • Θέματα στη Μελέτη της Πεζογραφίας
 • Θέματα στη Μελέτη της Ποίησης
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Θέματα στη Σημασιολογία και Πραγματολογία
 • Θέματα στη Μορφολογία και Σύνταξη

5ο Εξάμηνο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου 
 • Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Γλωσσική Αλλαγή και Ανάπτυξη
 • Θέματα στις Μεταφραστικές Σπουδές
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Γλωσσική Αλλαγή και Ανάπτυξη
 • Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου
 • Θέματα στις Μεταφραστικές Σπουδές
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 
 • Θέματα στις Μεταφραστικές Σπουδές 
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου
 • Γλωσσική Αλλαγή και Ανάπτυξη
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ

6ο Εξάμηνο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Ιστορία της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής 
 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου 
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Ψυχογλωσσολογία
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Ιστορία της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής
 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Ιστορία της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Κριτικής
 • Θέματα στη Μελέτη του Θεάτρου
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ

7ο Εξάμηνο

ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

8ο Εξάμηνο
ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ 
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ 
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ 
 • Διπλωματική
 • Επιλεγόμενο ΛΟΓ
 • Επιλεγόμενο ΓΛΩ
 • Επιλεγόμενο ΜΕΤ

 

 

Μετά το πτυχίο Aγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

'Ετσι,

 

 εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

Ως μεταφραστές/στριες

 • σε εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης ή ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
Σε τομείς

 • Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)  
  • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 
 • Τουρισμού 
  • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης, 
  • σε ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές)
  • σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • Πολιτισμού 
  • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
  • ως ξεναγοί
 • Εκδόσεων
  • ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων
 •  Τηλεόρασης/κινηματογράφου
  • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο