Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0272
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Ιωάννινα
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 11.375
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 13.630
 •   Εισακτέοι
 • 111
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,85

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Μαθηματικά   25%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 


Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης και αποτελεί, τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2017.

  Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες με την υψηλού επιπέδου πενταετή εκπαίδευση την γνώση και την κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. 

 • Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά, χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Ο/η φοιτητής/τρια, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας/μία μηχανικός ικανός/ή

 να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή.

 να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. 

 να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

 

 

1. Τομέας Xημείας Υλικών και Διεργασιών με εργαστήρια:

 • Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών.
 • Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας.
 • Σύνθετων Μεμβρανών και Φυσικοχημείας & Εξελίξεως των Υλικών.
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών

2. Τομέας Φυσικής Υλικών και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών με εργαστήρια:

 • Υπολογιστικής Επιστήμης των Υλικών
 • Μαγνητικών Υλικών
 • Ηλεκτρονικών Υλικών

3. Τομέας Μηχανικής Υλικών και Ευφυών Τεχνολογιών με εργαστήρια:

 • Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη-Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και δομών
 • Μηχανικής Συνθέτων και Ευφυών Υλικών
 • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών και Επιστημονικών Υπολογισμών

 

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίων είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ΕCTS).

  Οι σπουδές στο Τμήμα οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την δομή, τις ιδιότητες, και τις κατεργασίες των υλικών. Αντικείμενα της εκπαίδευσης αποτελούν υλικά όπως είναι τα μέταλλα, τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα σύνθετα, τα μαγνητικά, τα οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά.

 • Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:

(α) Μαθήματα υποδομής Μαθηματικής, Φυσικής ή Χημικής κατεύθυνσης.  
(β) Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών.
(γ) Μαθήματα εξειδίκευσης  
(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών περιλαμβάνει σαράντα εννιά (49) υποχρεωτικά μαθήματα και πενήντα δύο (52) μαθήματα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούται να επιλέξουν τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) συνολικά, σε συγκεκριμένο αριθμό ανά εξάμηνο.


 Για την απόκτηση του Διπλώματος ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον εξήντα τρία (63) μαθήματα και να έχει εκπονήσει και Διπλωματική Εργασία Ι & ΙΙ. 


 Για την απόκτηση Διπλώματος απαιτείται και η γνώση της βασικής ορολογίας στον τομέα της Μηχανικής Επιστήμης Υλικών στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

 Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται από τους/τις τελειόφοιτους φοιτητές/τριες σε μια από τις κατευθύνσεις του Τμήματος και σε γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους.

 • Οι Διπλωματικές Εργασίες έχουν τυπικά και ουσιαστικά το περιεχόμενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, το 10ο, για την ακρίβεια μοιρασμένο στο 9ο και 10ο) μιας εργασίας υψηλού επιπέδου, με την οποία ολοκληρώνεται και η εξειδίκευση που παρέχει το Τμήμα, μέσω των μαθημάτων κατεύθυνσης, στα τελευταία εξάμηνα των Σπουδών του.

 

 

Η πρακτική άσκηση συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος ως προαιρετικό μάθημα.

 • Η πρακτική άσκηση καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εργασιακών χώρων (εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνικά γραφεία, τεχνικές διευθύνσεις δημοσίων υπηρεσιών) και εκπονείται όταν οι φοιτητές βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών τους και άνω.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική Ι
 • Χημεία Ι    
 • Μαθηματικά Ι    
 • Υπολογιστές Ι    
 • Εργαστήριο Γενικής Χημείας    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών    
 • Προπαρασκευαστικό Μάθημα Ξένης Γλώσσας (Προαπαιτούμενο της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας)    

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική ΙΙ    
 • Χημεία ΙΙ    
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Υπολογιστές ΙΙ
 • Εργαστήριο Φυσικής
 • Μηχανολογικό Σχέδιο    
 • Γραμμική Άλγεβρα

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικές-Μαγνητικές-Οπτικές Ιδιότητες Υλικών    
 • Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και με μερικές παραγώγους)    
 • Φυσικοχημεία Ι    
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας
 • Χημική Θερμοδυναμική    
 • Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
 • Αγγλική Τεχνική Ορολογία    

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικοχημεία ΙI    
 • Μαθηματικά IV-Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Κβαντική Θεωρία της Ύλης
 • Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών 
 • Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Φυσικές Διεργασίες
 • Στατιστική και Κλασσική Θερμοδυναμική

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρευστομηχανική
 • Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) Ι    
 • Χημικές Διεργασίες
 • Ατομική και Ηλεκτρονική δομή των Στερεών
 • Κεραμικά Υλικά    

Υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Πιθανότητες, Στατιστική, και Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων    
 • Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές
 • Περιβάλλον και Υλικά    
 • Κλασική Μηχανική

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μηχανική Υλικών
 • Εργαστήριο Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών 
 • Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) ΙΙ
 • Μεταφορά Θερμότητας    
 • Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών    

Υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Χημεία Υλικών - Νανοπορώδη και Φυλλόμορφα Υλικά    
 • Εφαρμογές Πληροφορικής    
 • Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι    

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών   
 • Ημιαγώγιμα και Διηλεκτρικά Υλικά
 • Πολυμερικά Υλικά
 • Σύνθετα Υλικά    
 • Εργαστήριο Πειραματικής Μηχανικής Συμπεριφοράς & Ποιοτικού Ελέγχου 

Υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων    
 • Διάβρωση και Προστασία Υλικών
 • Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας    
 • Υλικά Νανοδομών Διατάξεων και Μικρομηχανών    
 • Μελέτη Υλικών με Τεχνικές Ακτίνων-Χ
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής    
 • Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Χημεία
 • Μοριακή Συμμετρία και Εφαρμογές της Δονητικής και Ηλεκτρονιακής Φασματοσκοπίας στο Χαρακτηρισμό των Υλικών    
 • Βιοιατρική Οπτική
 • Πετρέλαια, Πετροχημικά και Λιπαντικά    
 • Βασικές Αρχές Κονεομεταλλουργίας

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Μεταλλουργίας 
 • Τεχνολογία Πολυμερών    
 • Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί
 • Βιοϋλικά και Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών 
 •  (Σύνθετα Υλικά. Χαρακτηρισμός & ιδιότητες)    

Προαιρετικό Μάθημα

 • Πρακτική Άσκηση    

 

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική εργασία Ι    

Υποχρεωτικά

[ επιλογή έξι (6) ]

 • Ειδικά Θέματα Κεραμικών Υλικών
 • Τεχνολογία Αλουμινίου    
 • Βιομηχανικά Κράματα    
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών
 • Βιοκεραμικά    
 • Μετασχηματισμοί Φάσεων στα Υλικά    
 • Πολυμερικά Υλικά-Ειδικά Θέματα    
 • Πολυμερικά Υλικά και Συναφή Υλικά Ελεγχόμενης Μορφολογίας    
 • Υλικά Συσκευασίας–Ανακύκλωση
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Φωτονικά Υλικά
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Πολύπλοκων Συστημάτων    
 • Εισαγωγή σε Προηγμένες Μεθόδους Υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών    
 • Επιστήμη Επιφανειών και Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων    
 • Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών
 • Ειδικά Κεφάλαια Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών    
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ειδικά Θέματα Χημείας Περιβάλλοντος    
 • Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών    

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία II

Υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Θραυστομηχανική    
 • Μεταλλοτεχνία    
 • Νανοτεχνολογία
 • Σχεδιασμός Μαγνητικών Υλικών    
 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία    
 • Τεχνικές Προσομοίωσης και Σχεδιασμού Υλικών σε Η/Υ
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος    
 • Τεχνολογία Συγκολλήσεων
 • Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών    
 • Εισαγωγή στη μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων    
 • Διάδοση Κυμάτων
 • Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα. 

 Με την Απόφαση Β90/Σ15 2017 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε., με χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ένταξή τους στην βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών.

 Ωστόσο, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο της επιστήμης των υλικών.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Eιδικότερα,

 

Ως επιστήμονες

 • σε εργαστηριακή και σε βιομηχανική κλίμακα ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως
  • κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά
  • ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά οπτικά οπτοηλεκτρονικά φωτονικά πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες
  • βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών.
 • σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
 • σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου και σχεδιασμού υλικών
 • σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών. 

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. μπορούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους σε θέσεις  ΠΕ Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών σύμφωνα με το ΦΕΚ 5683/2023 προστίθενται στον πίνακα με τους τεχνικούς ασφαλείας στα πεδία:

 • Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως
 • Βιομηχανία χάρτου,
 • Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες,
 • Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών,
 • Βιομηχανία προιόντων από ελαστικό και πλαστικό,
 • Χημικές βιομηχανίες,
 • Βιομηχανία παραγωγών πετρελαίου και άνθρακος και
 • Βιομηχανία προιόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
 • Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

 

Ως εκπαιδευτικοί  

 • σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών. 

 

 

Ως ερευνητές/τριες σε θέματα Επιστήμης των Υλικών

 • σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
 • σε ερευνητικά κέντρα,
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα,
 • σε ιδρύματα ερευνών και
 • σε τμήματα έρευνας επιχειρήσεων 

 

Στον ιδιωτικό τομέα

Ως υπεύθυνοι 

 • σε τμήματα R&D, Quality Control, Design, Procurement, και Project Management εταιρειών.

Ως πραγματογνώμονες

 • συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

   

Αναδυόμενοι Τομείς

Ως διεπιστημονικός κλάδος η Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών προσφέρει ευκαιρίες εξειδίκευσης στους/ στις αποφοίτους: 

  στη Νανοτεχνολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την εφαρμογή υλικών σε νανοκλίμακα με εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η ηλεκτρονική, η ιατρική, η ενέργεια και η περιβαλλοντική αποκατάσταση.

 στην Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), η οποία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο κατασκευής εξαρτημάτων και προϊόντων.  

Η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει τη μαζική προσαρμογή, όπου κάθε προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί στις μεμονωμένες προτιμήσεις των πελατών ή σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

 • Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε βιομηχανίες όπως η υγειονομική περίθαλψη (για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων προσθετικών μελών, οδοντικών εμφυτευμάτων κ.ά.), τα καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα καθώς και για την αεροδιαστημική (για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εξαρτημάτων αεροσκαφών).

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο