Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  13.655

ΕΠΑΛ: 15.035

Βάση 2022
14.130
Εισακτέοι
117
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Κωδικός Σχολής
0388
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δραστηριοποιείται επιστημονικά (με διδακτικό, ερευνητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο) στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής και είναι μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας.

 • Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας, και έχει ως στόχο τη σύλληψη και ανάλυση προβλημάτων που προκύπτουν στις βιοεπιστήμες και την επίλυσή τους με εφαρμογή της μηχανικής και της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής τις τελευταίες δεκαετίες είναι ταχύτατη και αντανακλάται στον μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στον μεγάλο αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.


Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας, ιατρικής φυσικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και προγραμματισμό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, φυσικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

 

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει μια  συγκροτημένη βασική μόρφωση έτσι ώστε οι πτυχιούχοι Βιοϊατρικοί Μηχανικοί:

 • Να έχουν την επιστημονική αυτονομία να συλλαμβάνουν, να διαμορφώνουν και να υλοποιούν μελέτες και λύσεις επιστημονικών και τεχνικών ζητημάτων Βιοϊατρικής Μηχανικής και συναφών πεδίων
 • Να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέα αναδυόμενα πεδία της Βιοϊατρικής
 • Να έχουν γνώση προδιαγραφών και κανονισμών ποιότητας και ασφάλειας στις υπηρεσίας Υγείας καθώς και ζητημάτων Ηθικής Μηχανικών και Βιοηθικής που αναφύονται στις δραστηριότητες τους.

 

 

 • Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)
 • Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ)
 • Ευφυούς Νοσοκομείου (ΕΕΕΝ)
 • Τεχνητής – Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Διεπιστημονικών Εφαρμογών (ΤΥΝΔΕ)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του ΠΑ.Δ.Α. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  Oι σπουδές στο Τμήμα οδηγούν σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).

 

 

Τα μαθήματα κατανέμονται σε εννιά (9) εξάμηνα σπουδών, ενώ το 10ο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 • Στους φοιτητές/τριες διατίθενται συνολικά εβδομήντα εννιά (79) μαθήματα (μαζί με την Πρακτική Άσκηση και τη Διπλωματική Εργασία), εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής.

 Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που είναι απαραίτητος για τη λήψη του διπλώματος είναι 61 ή 63 (ανάλογα με την επιλογή ή όχι Πρακτικής Άσκησης), εκ των οποίων 13 ή 15 είναι υποχρεωτικής επιλογής, και επιπρόσθετα εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.


Τα μαθήματα διακρίνονται:

 • σε γενικού υποβάθρου (17 μαθήματα),
 • ειδικού υποβάθρου (45 μαθήματα) και
 • ειδίκευσης (17 μαθήματα).

Επιπλέον, 23 από τα ανωτέρω μαθήματα (ειδικού υποβάθρου ή ειδίκευσης, από το 7ο ως το 9ο εξάμηνο) χαρακτηρίζονται ως μαθήματα εμβάθυνσης (επιπέδου 7), εκ των οποίων 19 είναι υποχρεωτικής επιλογής.

 

 

Στις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριων του Τμήματος περιλαμβάνεται η εκπόνηση ατομικής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού και σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο τoυ Τμήματος.

Έτσι,

 • Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνει κατ’ επιλογήν τρίμηνη πρακτική άσκηση στο 9ο εξάμηνο σπουδών.

 • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές/τριες μετά το τέλος της προβλεπόμενης διδασκαλίας στα 8 τυπικά εξάμηνα σπουδών, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε θέσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων.  

 

1ο Εξάμηνο 

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι 
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Κλασική Φυσική
 • Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία 
 • Τεχνική Μηχανική
 • Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ 
 • Ηλεκτρισμός και Ανάλυση κυκλωμάτων DC

 

2ο Εξάμηνο 

 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 
 • Διαφορικές εξισώσεις 
 • Οργανική Χημεία
 • Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ
 • Τεχνικές Προγραμματισμού 
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Ανάλυση κυκλωμάτων AC 

 

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες, Βιοστατιστική και Αξιοπιστία Συστημάτων 
 • Βιοφυσική 
 • Ανατομία
 • Βιολογία 
 • Σύγχρονη Φυσική 
 • Ψηφιακά Συστήματα 

 

4ο Εξάμηνο 

 • Ιατρική Φυσική 
 • Εμβιομηχανική
 • Φυσιολογία Ανθρώπου 
 • Βιοχημεία
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά 
 • Στοιχεία κατασκευών και Μηχανών 
 • Οπτοηλεκτρονική

 

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτροδιαγνωστικά Συστήματα και Μετατροπείς
 • Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής
 • Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοθεραπείας 
 • Βιοϋλικά & Ιστομηχανική 
 • Ιατρικά Ηλεκτρονικά 
 • Νανοτεχνολογία
 • Εισαγωγή στη Ρομποτική 
 • Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων 

 

6ο Εξάμηνο 

 • Τεχνολογία της In Vitro Διαγνωστικής 
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών 
 • Αρχές Διοίκησης και Οικονομικής Επιστήμης για Μηχανικούς 
 • Μαθηματικά Μοντέλα Βιολογίας Φυσιολογίας 
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Βιοϊατρικών Συσκευών 
 • Ιατρική Πληροφορική 
 • Ιατρική Οργανολογία 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων 
 • Βιοαισθητήρες-φασματοσκοπία 

 

7ο Εξάμηνο 

 • Τεχνολογία Χειρουργίων και Επείγουσας Ιατρικής
 • Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος
 • Φυσικές Αρχές και Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής 
 • Συντήρηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων
 • Laser στην Ιατρική 
 • Βιοηθική και Βιοϊατρική Μηχανική 
 • Φαρμακευτική Μηχανική 
 • Προχωρημένα θέματα Ρομποτική

 

8ο Εξάμηνο 

 • Ακτινοπροστασία - Έλεγχοι Ασφάλειας και Ποιότητας 
 • Τηλειατρική 
 • Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας
 • Βιοιατρική Οπτική 
 • Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική και τη Βιολογία 
 • Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
 • Επιστήμη δημιουργίας εικόνας
 • Φυσικές Αρχές Νευροεπιστήμης
 • Βιοϊατρικά ΜΙΚΡΟ & ΝΑΝΟ Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα 

 

9ο Εξάμηνο

 • Συστήματα Απεικόνισης Μη Iοντιζουσών Ακτινοβολιών 
 • Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείων 
 • Αρχές πιστοποίησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 • Μηχανική Μάθηση 
 • Νομολογία και Πρότυπα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 • Οπτική Μικροσκοπία και Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων 
 • Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης 
 • Eμφυτεύσιμες και Φορετές Διατάξεις
 • Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
 • Επιστήμη Τεχνολογία και Κοινωνία 
 • Πρακτική Άσκηση 

 

10ο Εξάμηνο 

 • Διπλωματική εργασία

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με μελέτη που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 σε δείγμα 12% των αποφοίτων του Τμήματος από το 1985 έως και το 2021, διαπιστώθηκε ότι οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής έχουν υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

 • Είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (55.6%) δήλωσαν ότι βρήκαν την πρώτη τους θέση εργασίας στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής πριν καν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ σχεδόν το 80% (78.9%) των συμμετεχόντων βρήκαν εργασία εργασία εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ενδείξεις της διαχρονικά υψηλής ζήτησης για Μηχανικούς Βιοϊατρικής στην Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα τα τελευταία 12 χρόνια.

  Ο/η Μηχανικός Βιοϊατρικής πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων και των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας και ασχολείται με αντικείμενα εργασίας που καλύπτουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων και την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές θέσεις εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

μπορούν να απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
 • Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.
 • Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
 • Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Eπιπλέον,

Οι πτυχιούχοι εξελίσσονται

 • στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων.

μπορούν

 • να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.
 • να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς τους.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών.

 

Οι φυσικοί χώροι απασχόλησης του Μηχανικού Βιοϊατρικής είναι κυρίως:

 • Εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας
 • Ιδιωτικές κλινικές
 • Δημόσια νοσοκομεία
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε τομείς της ειδικότητάς τους καθώς και Ινστιτούτα επαγγελματικής Κατάρτισης 
 • Τομείς έρευνας σχετικά με την εξέλιξη του υλισμικού και του λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων, μεθόδων και τεχνικών στο οικείο Τμήμα ή σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ή ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδος (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” κλπ) και του Εξωτερικού.  
 • Στους οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Μηχανικών Βιοϊατρικής, ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 Η διεύθυνση Βιοϊατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία. 
 

Αναδυόμενοι Τομείς

Ο τομέας της βιοϊατρικής επιστήμης συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές εξελίξεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του φύση.

Έτσι, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής μπορούν να εξειδικευτούν: 

 στη Βιοπληροφορική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή υπολογιστικών τεχνικών και στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση και την ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως γονιδιωματικές αλληλουχίες, δομές πρωτεϊνών και προφίλ γονιδιακής έκφρασης.

 • Οι βιοπληροφορικοί αναπτύσσουν αλγόριθμους και εργαλεία λογισμικού για να αντλήσουν ουσιαστικές γνώσεις από μεγάλης κλίμακας βιολογικά σύνολα δεδομένων, επιτρέποντας την πρόοδο στη γονιδιωματική, την εξατομικευμένη ιατρική και την ανακάλυψη φαρμάκων.

 στη Βιοϊατρική Νανοτεχνολογία, η οποία εστιάζει στο σχεδιασμό και την κατασκευή υλικών και συσκευών νανοκλίμακας για βιοϊατρικές εφαρμογές. 

 •  Ειδικότερα, οι βιοϊατρικοί νανοτεχνολόγοι αναπτύσσουν νανοσωματίδια, νανοαισθητήρες και εμφυτεύματα που βασίζονται σε νανοϋλικά με βελτιωμένες λειτουργίες και στοχευμένες αλληλεπιδράσεις για βελτιωμένα βιοϊατρικά αποτελέσματα.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο