Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0668
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 10.370
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 13.425
 •   Εισακτέοι
 • 98
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,90

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Αποστολή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ αποτελεί η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Το πρόγραμμα του τμήματος συνομιλεί με τις διεθνείς εξελίξεις στον διεπιστημονικό τομέα της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Information Management) και επικεντρώνεται στους πολιτιστικούς οργανισμούς (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία), χωρίς να παραβλέπει ότι οι τεχνικές διαχείρισης πληροφοριών μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα (επιχειρηματικός τομέας, δημόσια διοίκηση, κ.λπ.).


 Στόχος του τμήματος είναι να προσφέρει γνώσεις που να υπηρετούν την πολιτιστική, επιστημονική, διοικητική και επιχειρηματική πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

 

 

 •   Διαχείρισης της Πληροφορίας

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

 • διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από ένα κεντρικό κορμό μαθημάτων Ενιαίας Διαχείρισης της Πληροφορίας (ΔΠ) ο οποίος λειτουργεί ως κοινή βάση και συνεκτικός ιστός των κλάδων της Αρχειονομίας (Α), της Βιβλιοθηκονομίας (Β) και της Μουσειολογίας / Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΜΠ).

 Οι ομάδες των μαθημάτων αυτών συγκεντρώνονται στον τομέα Επιστημών της Πληροφόρησης (ΤΕΠ). Ο τομέας περιλαμβάνει τριάντα (30) μαθήματα και ισοδυναμεί με το περίπου 65% του συνόλου των μαθημάτων.

 Ο τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΤΑΕΤΠ)  περιλαμβάνει δεκαέξι (16) μαθήματα, ισοδυναμεί με το 35% του συνόλου των μαθημάτων και πλαισιώνεται από δυο ομάδες μαθημάτων:

(α) τα μαθήματα Τεχνολογιών της Πληροφόρησης (Τ) και

(β) τα μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γενικής Παιδείας (ΑΕΓΠ).  

Τα μαθήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ) – 16 μαθήματα

β) Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) – 15 μαθήματα

γ) Ειδίκευσης (MΕ) – 26 μαθήματα.

Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τριάντα έξι (36) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά. 

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι μάθημα ειδικού υποβάθρου, επιλογής υποχρεωτικό και διαρκεί δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Eίναι προαιρετική και μπορεί να αντικατασταθεί από επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα.

  Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι η/ο φοιτήτρια/ής να βρίσκεται τουλάχιστον στο Ζ’ εξάμηνο και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική», όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ως και το ΣΤ’ εξάμηνο.

 

 

H πρακτική άσκηση αποτελεί προαιρετικό Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου του 8ου εξαμήνου σπουδών, είναι πεντάμηνης διάρκειας και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο.

 Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων (τουλάχιστον 20 από τα 40) που απαιτούνται για πτυχίο, έχουν εγγραφεί στο 8ο εξάμηνο και κάθε επόμενο και έχουν δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο Φοιτητολόγιο.

 • Οι φοιτητές/τριες που δεν επιλέξουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση υποχρεούται να παρακολουθήσουν επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα.
   

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιβλιοθηκονομία και πληροφόρηση    
 • Εισαγωγή στην περιγραφή τεκμηρίων    
 • Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών    
 • Κοινωνία και πληροφορία    
 • Ιστορία της τέχνης

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης    
 • Δίκτυα υπολογιστών    
 • Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης    
 • Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών    
 • Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών    

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάκτηση πληροφοριών    
 • Αρχειονομία    
 • Θεματική οργάνωση πληροφοριών    
 • Μουσειολογία    
 • Επιστημονική επικοινωνία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιβλιογραφία    
 • Διαχείριση ιστορικών αρχείων
 • Βάσεις δεδομένων    
 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Μέθοδοι έρευνας και στατιστική    

     
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεματικά μουσεία
 • Εκπαίδευση και βιβλιοθήκες    
 • Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων
 • Γνωσιακή επιστήμη    
 • Μεταδεδομένα
 • Ηλεκτρονική εκδοτική
 • Μάρκετινγκ και επικοινωνία    

 Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψυχολογία της ανάγνωσης
 • Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών    
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

 6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Νεότερη ελληνική ιστορία    
 • Συστήματα θεματικής πρόσβασης    
 • Συντήρηση και διατήρηση υλικού    
 • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης    
 • Πρότυπα αρχειακής περιγραφής    

 Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογοτεχνία    
 • Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό    
 • Διαχείριση ενεργών αρχείων
 • Διαχείριση έργων    
 • Πρότυπα μουσειακής περιγραφής

 Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία του πολιτισμού    
 • Αρχεία επιχειρήσεων
 • Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή     
 • Φιλαναγνωσία     
 • Ψηφιακά Αρχεία – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πληροφοριακή παιδεία    
 • Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών    

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιατρική πληροφόρηση    
 • Ψηφιακά Μουσεία    
 • Πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα  
 • Οπτικοακουστικά αρχεία     
 • Ελληνική παλαιογραφία     
 • Γεωγραφική πληροφόρηση     
 • Εισαγωγή στον επιστημονικό λόγο
 • Πρακτική άσκηση
 • Πτυχιακή εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α΄)

 

 

 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης καθώς και οργανισμούς διαχείρισης γνώσης με βάση τα διεθνή πρότυπα (DDC, LC, AACR2, MARC21, UDC, DC , LOM, κ.λπ.). 
 •  αναπτύσσει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 
 • αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται, οργανώνει, διαχειρίζεται και διαχέει τις πληροφορίες στους χρήστες των βιβλιοθηκών. 
 • παρέχει πληροφοριακές υπηρεσίες με σκοπό την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. 
 • χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης.
 • χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να αναπτύξει και να προάγει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και των κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
 • δραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο ή /και σύνθετο περιβάλλον εργασίας στο οποίο όλο και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο. 
 • αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές συλλογές, πύλες, ιδρυματικά αποθετήρια, δικτυακούς τόπους, βάσεις δεδομένων, κ.λπ. 
 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ στα πλαίσια των εργασιών του σε βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 
 • σχεδιάζει, οργανώνει, επιβλέπει, εφαρμόζει και αξιολογεί ερευνητικά προγράμματα, καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. 
 • ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.
 • συντάσσει, επιβλέπει και εφαρμόζει μελέτες έργων και εργασιών που αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα. 

 


 Με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Αρχειονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 

 

Ως Βιβλιοθηκονόμοι/επιστήμονες της πληροφόρησης

 • σε κάθε είδους βιβλιοθήκη (δημόσια, ιδιωτική, ακαδημαϊκή, ειδική, σχολική, κινητή).

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

 

Ως Στελέχη 

 • σε μουσεία, στην οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και παρουσίαση των συλλογών τους,  
 • σε υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.ά.),  
 • σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

 
Ως Στελέχη σχετικών επιχειρήσεων/ εταιρειών/ οργανισμών

 • στη διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων τους, 
 • στον τομέα του μάρκετινγκ αλλά και
 • στην έρευνα αγοράς.

Ως Αυτοαπασχολούμενοι ερευνητές/τριες, σύμβουλοι 

 • σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης/διαχείρισης δεδομένων
 • σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε προγράμματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αρχείων.

 
  Επιπλέον, με Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Μουσειολογίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατεύθυνση Μουσειολογία οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕ Μουσειολόγων.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο