Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 8.950

ΕΠΑΛ: 13.270

Βάση 2022
8.840
Εισακτέοι
133
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά   30%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    20%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    30%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0238
Πόλη
Σύρος
Κατευθύνσεις

1. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Interaction Design)
2. Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design)
3. Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, αναγνωρίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

 

 Σκοπός του Τμήματος είναι με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Μηχανικοί Σχεδίασης να έχουν αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να εργαστούν στην έρευνα ή βιομηχανία σε κάθε φάση του κύκλου ζωής της ολοκληρωμένης σχεδίασης απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
διερεύνηση σκοπιμότητας, ιδεασμό, σύνταξη προδιαγραφών, εννοιολογική σχεδίαση, λεπτομερή σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση, τεχνικό έλεγχο, εμπειρική αξιολόγηση ευχρηστίας, προσβασιμότητα, και οι οποίες αφορούν, προορίζονται και εντάσσονται
στο ευρύτερο πολύπλοκο κοινωνικο-τεχνικό πλαίσιο της ανθρώπινης δράσης στην κυκλική οικονομία.

 

 

 

 • Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων
 • Πολύπλοκων Συστημάτων & Σχεδίασης Υπηρεσιών
 • Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Σχεδίου - Χρώματος
 • Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

  H επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ( intergrated master).

 

 

Tα μαθήματα του Τμήματος διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).


 Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις:

 1. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 2. Σχεδίαση με Η/Υ
 3. Σχεδίαση Υπηρεσιών


 Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα σύνολο από μαθήματα τύπου Στούντιο. Είναι μαθήματα στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή προαπαιτούμενων και εξειδικευμένων γνώσεων για τη σχεδίαση ενός «προϊόντος».  

 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο/η φοιτητής/τρια δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο του/της διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ). 

 Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί µε 30 ECTS.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο προσφέρεται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο σπουδών, επιτρέπει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να ενταχθούν δοκιμαστικά στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν γνώσεις για τη διαδικασία ένταξης στην αγορά (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αναζήτηση φορέα υποδοχής, προετοιμασία συνέντευξης, συλλογή δικαιολογητικών για υπογραφή σύμβασης, αξιολόγηση φορέων και αντικειμένου πρακτικής άσκησης).

 Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί ένα μήνα πλήρους απασχόλησης και είναι δυνατόν να παραταθεί.

 Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και αναφέρονται στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

 1. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 2. Σχεδίαση με Η/Υ
 3. Σχεδίαση Υπηρεσιών

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό
 • Ιστορία Design I
 • Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα
 • Πληροφορική
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
 • Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο
 • Μαθηματικά Ι

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Design II
 • Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα
 • Αγγλικά - Ορολογία
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Συστημική Θεωρία
 • Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού

 

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD)
 • Στούντιο 3 - Ιδεασμός
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Marketing

 

4ο Εξάμηνο​​​

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Στούντιο 4 - Concept Design
 • Υλικά
 • Σχεδίαση με Η/Υ
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Θεωρία Οργανώσεων

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνική Μηχανική
 • Στούντιο 5 - Product Design I
 • Γραφικά
 • Σχεδίαση Υπηρεσιών
 • Εργονομία

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαδραστική Σχεδίαση
 • Στούντιο 6 - Product Design II
 • Γνωστική Επιστήμη
 • Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM)
 • Οικοδόμηση και Διοίκηση Μαρκών

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς
 • Πρακτική Άσκηση

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 1

 • Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 2

 • Μηχανική και Υλικά στον Σχεδιασμό 
 • Μηχανοτρονική

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 3

 • Επιχειρηματικότητα 
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή 

Ελεύθερης Επιλογής

 • Ειδικά Θέματα Υλικών
 • Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Σχεδίαση και Οργάνωση Εκθέσεων

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 1

 • Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης
 • Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές
 • Εικονική Πραγματικότητα

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 2

 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Ρομποτική
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών
 • Σχεδίαση και Τεχνολογίες Παραγωγής

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 3 

 • Σχεδίαση για όλους
 • Σχεδίαση Πληροφορίας
 • Αειφόρος Σχεδίαση
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Ελεύθερης Επιλογής

 • Διακριτά Μαθηματικά  
 • Ακαδημαϊκά Αγγλικά 1
 • Ιστορία Τέχνης Ι
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (δεν θα διδαχθεί το 2019-20)
 • Προσομοίωση
 • Παραστατική Κινηματογραφία (Animation)
 • Εκτυπωτική
 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης
 • Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης
 • Πληροφορική Κινηματογραφία (Computer Animation)
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Σχεδίασης & Πρωτοτυποποίησης Βιομηχανικών Προϊόντων

 

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 1

 • Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιγνιώδης Μάθηση

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 2

 • Στούντιο 7β - Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδιασμός

Υποχρεωτικά Επιλογής Κατεύθυνσης 3

 • Στούντιο 7γ - Σχεδίαση Υπηρεσιών

Ελεύθερης Επιλογής 

 • Ιστορία Τέχνης ΙΙ
 • Γραφιστική
 • Πολυπλοκότητα Αλληλεπιδραστικών Οργανώσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Σχεδίαση Οχημάτων & Νέες Τεχνολογίες Υποστήριξης Οδηγού
 • Πρακτική Άσκηση (συνεχιζόμενη) (*)
 • Νομικά στο Design
 • Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας 
 • Συστημική Σκέψη στην Σχεδίαση

 

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική

Ελεύθερης Επιλογής 

 • Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Ο/η Μηχανικός σχεδίασης είναι σε θέση να συμβάλει στην αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δράση.

 Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές και μηχανικούς σχεδίασης είναι μεγαλύτερη ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα, οι νέες τεχνολογίες, η εμπειρία του χρήστη (user experience) και ο συνδυασμός αυτών.


 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μηχανικοί Σχεδίασης), δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας σε έργα και μελέτες που απαιτούν την δημιουργική και ολοκληρωμένη σχεδίαση απτών ή ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. 

  Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Στην εκπαίδευση,

 • σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενα διδασκαλίας που εντάσσονται στη Σχεδίαση Προϊόντων, Συστημάτων και Υπηρεσιών.

Στην έρευνα,

 • σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Σχεδίασης (Design).

 Η έρευνα είτε έχει αμιγώς θεωρητική – επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο, ιδιώτες ή εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Στο δημόσιο τομέα,

 • ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών προς τους πολίτες που να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, με ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και την πιστοποίηση
  • της ποιότητας δημόσιων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών,
  • την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (δικτυακοί τόποι, φορητές εφαρμογές, κ.α.),
   • τα σημεία εξυπηρέτησης πολιτών πέραν της διακυβέρνησης όπως
   • αναψυχή (πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.),
   • πολιτισμό (αρχαιολογικοί τόποι, μουσεία, κ.α.) και
   • εκπαίδευση (σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, μη-τυπική εκπαίδευση).

Στον ιδιωτικό τομέα,

 • ως επαγγελματίες Μηχανικοί Σχεδίασης (Design Engineers) ή Σχεδιαστές (Designers), ιδρύοντας Σχεδιαστικά Στούντιο (Design Studios) και παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης και καινοτομικής σχεδίασης απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών·
  • εργαζόμενοι αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων ή σε ιδιωτικές εταιρίες με ενδεικτικούς τομείς
   • τις βιομηχανίες,
   • τις βιοτεχνίες και
   • τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και κάθε εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτους ή/και έχει παρουσία και προσφέρει υπηρεσίες στο διαδίκτυο (τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.α.).

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Η αγορά εργασίας για επαγγελματίες που ειδικεύονται στον Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων παραμένει δυναμική, με διαθέσιμες ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της κατασκευής

Ειδικότερα, 
  στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούνται μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων με εξειδίκευση στον σχεδιασμό ιατρικών συσκευών που επιτρέπουν την απομακρυσμένη παροχή υγειονομικής περίθαλψης, όπως φορητές συσκευές, πλατφόρμες τηλεϊατρικής και ιατρικούς αισθητήρες με δυνατότητα IoT.

Επιπλέον, 

  στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων σε συνεργασία με μηχανικούς άλλων κλάδων εργάζονται στη σύλληψη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού εξωτερικών- εσωτερικών χώρων, πλαισίου, δομών αμαξώματος και συστημάτων ασφαλείας.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο