Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
9.040
Βάση 2022
9.105
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

  Αρχαία Ελληνικά 25%

  Ιστορία 30%

  Λατινικά 20%


Κωδικός Σχολής
0181
Πόλη
Ρόδος
Κατευθύνσεις

1. Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
2. Αρχαιολογίας
3. Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

 

  Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το μοναδικό Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που από το 2002 θεραπεύει την επιστήμη της Αιγυπτολογίας προσφέροντας εξειδικευμένα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και πραγματοποιώντας καινοτόμα, διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

 

 • Αρχαιομετρίας
 • Γλωσσολογίας Της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Μεσογειακής Πολιτικής
 • Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης
 • Πληροφορικής
 • Για Τον Αρχαίο Κόσμο Της Ανατολικής Μεσογείου

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 270 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Mεσογειακών Σπουδών διαρθρώνονται σε δύο (2) κύκλους:
1. Σπουδές Κορμού (1ο - 4ο εξάμηνο)
2. Σπουδές Κατεύθυνσης (5ο- 8 ο εξάμηνο)

 

 Τα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών (1ο, 2ο, 3 ο και 4ο εξάμηνο) περιέχουν πρόγραμμα κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ορισμένων προσφερόμενων μαθημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 1. Υποχρεωτικά κορμού και κατεύθυνσης
 2. Υποχρεωτικά επιλογής κορμού και Κατεύθυνσης
 3. Ελεύθερης Επιλογής

 Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να επιλέξει μία από τις τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών

 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου
 • Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα:

 • δεκαέξι (16) Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού:
 • έξι (6) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού 
 • δεκατρία (13) Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης
 • έξι (6) Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης 
 • πέντε (5) Ελεύθερης Επιλογής 
 • οκτώ (8) Επίπεδα για μία (1) από τις Υποχρεωτικά προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά)

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών είναι προαιρετική.

Κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαµήνου οι φοιτητές/τριες του Τµήµατος µπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε αντικείμενα συναφή με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

 Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης.

 

 

 

 Χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών, οι οποίοι/οποίες θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα (1) τουλάχιστον μάθημα από κάθε μία από τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση


 Για την Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση

 • ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Α’,
 • ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Β’ και
 • ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Γ’

Τα τρία (3) αυτά μαθήματα θα αποτελούν τα 3 από τα 5 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούλιος – Αύγουστος), μετά το τρίτο έτος σπουδών οπότε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών έχουν επιλέξει κατεύθυνση σπουδών και συνδέεται με την πρακτική εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τα εξάμηνα φοίτησης τους στις Κατευθύνσεις.

 Η διάρκειά της είναι ένας (1) μήνας.
 Κάθε φοιτήτρια/τής που συμμετέχει στην πρακτική άσκηση λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση, ενώ καλύπτεται ασφαλιστικά κατά ατυχημάτων.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη  και τις Διεθνείς Σχέσεις
 • Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου    
 • Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Φύλο και Γλώσσα
 • Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας    

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

 • Αραβικά Ι     
 • Τουρκικά Ι     
 • Εβραϊκά Ι     
 • Γαλλικά Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Γλώσσα και Κοινωνία    
 • Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας     
 • Εισαγωγή στη Μουσειολογία    
 • Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία     
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)     
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19-21 αιώνας: Ποίηση και Πεζογραφία (ΠΤΔΕ)

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

 • Αραβικά ΙΙ     
 • Τουρκικά ΙΙ     
 • Εβραϊκά ΙΙ     
 • Γαλλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνείς Οργανισμοί Ι
 • Πολιτική Οικονομία    
 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας    
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Πολιτική Οικονομία στον Ευρωπαϊκό Νότο     
 • Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου: από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία     
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ΠΤΔΕ)     
 • Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου (ΤΕΠΑΕΣ)

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

 • Αραβικά ΙII     
 • Τουρκικά ΙII     
 • Εβραϊκά ΙII

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα    

 • Αρχαιολογία και Τέχνη του Βυζαντινού Κόσμου: Βασικές Αρχές     
 • Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου     
 • Διεθνής Πολιτική στη Μεσόγειο     
 • Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής 

 • H Ελλάδα και το Διεθνές Σύστημα 19ος-20ος αιώνας: Ιστορική προσέγγιση
 • Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες    
 • Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις     
 • Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή    
 •  Ιστορία των Ελληνιστικών Χρόνων

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών     

 • Αραβικά IV     
 • Τουρκικά IV     
 • Εβραϊκά IV

5ο Εξάμηνο

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΤΔΕ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΤΜΣ * (ΟΜΑΔΑ Β)

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών     

 • Αραβικά V     
 • Τουρκικά V     
 • Εβραϊκά V

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης    
 • Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ     
 • Ιστορία των Ελληνο-τουρκικών Σχέσεων  

Επιλογής

 • Ζητήματα Επιστημονικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τους  Διεθνείς Οργανισμούς     
 • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων     
 • Διεθνής και Περιφερειακή Πολιτική στη Βόρειο Αφρική     
 • ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά    

 • Εποχή του Λίθου: η μετάβαση από την Τροφοσυλλογή στην Καλλιέργεια 
 • Αρχαία Ελληνική Κεραμική και Αγγειογραφία (7ος – 4ος αιώνας π.Χ.)  
 • Τέχνη και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας

Επιλογής

 • Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον    
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά
 • Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
 • Λατινική Γραμματεία    
 • Ειδικά θέματα Βυζαντινής Εικονογραφίας    
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά

 • Φωνητική –Φωνολογία
 • Σύνταξη    
 • Πραγματολογία-Σημασιολογία    
 • Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία    

Επιλογής    

 • Τυπολογία    
 • Λεξικολογία    
 • Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία    
 • Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 • Πρακτική Άσκηση

6ο Εξάμηνο

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΜΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)    
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)     
 • ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α)        
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α)

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών    

 • Αραβικά VI    
 • Τουρκικά VI    
 • Εβραϊκά VI

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά    

 • Ευρωμεσογειακές Σχέσεις
 • Οι Διεθνείς Οργανισμοί και η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο    

Επιλογής

 • Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή     
 • Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας     
 • Περιφερειακές Ανισότητες στον Ευρωμεσογειακό χώρο     
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική     
 • ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία    
 • Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι Ανασκαφής    
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι    

Επιλογής    

 • Νησιωτική Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου    
 • Αρχαιο-υλικά    
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα    
 • Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο    
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά    

 • Μορφολογία    
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία    
 • Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής, της Εβραϊκής και της Αραβικής Γλώσσας    

Επιλογής    

 • Θέματα Σύνταξης    
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση   
 • Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις    
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

7ο Εξάμηνο

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΝΗΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΟΙΝΟ – ΤΜΣ* (ΟΜΑΔΑ Β)        
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ –ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Β)        
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ – ΠΤΔΕ* (ΟΜΑΔΑ Β)        

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

 • Αραβικά VΙΙ    
 • Τουρκικά VΙΙ    
 • Εβραϊκά VΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Οι Πολιτικές της Διεύρυνσης και της Γειτονίας και οι Οικονομικές Σχέσεις στη ΝΑ Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο  
 • Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος

Επιλογής

 • Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών Διαφορών    
 • Πολιτική Οικονομία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
 • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
 • Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας (ΠΤΔΕ)
 • Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Θρησκεία και Κοινωνία της Αρχαίας Αιγύπτου
 • Αρχαιολογία της Μινωικής Κρήτης  
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ    

Επιλογής    

 • Θέματα Αρχαιομετρίας    
 • Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα    
 • Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση    
 • Θέματα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας    
 • Βυζαντινή Μνημειακή Τοπογραφία    
 • Αρχιτεκτονική και Μνημειακή τοπογραφία στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά    

 • Ανάλυση Λόγου    
 • Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος    
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων    

Επιλογής

 • Κειμενογλωσσολογία    
 • Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας    
 • Γλωσσική Επαφή     
 • Διδασκαλία Μεσογειακών Γλωσσών σε Ελληνόγλωσσο Κοινό    
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

8ο Εξάμηνο

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΤΜΣ* (ΟΜΑΔΑ Β)    
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ – ΤΜΣ* (ΟΜΑΔΑ Γ)    

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών     

 • Αραβικά VΙΙΙ     
 • Τουρκικά VΙΙΙ     
 • Εβραϊκά VΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση    
 • Σύγχρονοι Διεθνείς Οργανισμοί    
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία   

Επιλογής

 • Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας    
 • Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο    
 • Ανάλυση της Σύγχρονης Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής    
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


Υποχρεωτικά

 • Τέχνη και Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών χρόνων     
 • Αρχαιολογία του Μυκηναϊκού κόσμου     
 • Αρχαία Ελληνική Γλυπτική

Επιλογής

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Έπος    
 • Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική των Ύστερων βυζαντινών χρόνων    
 • Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες    
 • Διάδραση Αρχαιοπεριβάλλοντος Ανθρώπου    
 • Αρχαιολογία της Κοινωνικής Ταυτότητας    
 • Η μαγική και μυστηριακή παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου    
 • Διδακτική της Κλασικής φιλολογίας    
 • Πτυχιακή Εργασία    
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά

 • Γλωσσική Αλλαγή    
 • Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας    
 • Διαλεκτολογία    

Επιλογής

 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία    
 • Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας    
 • Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας    
 • Μορφολογική Τυπολογία και Θεωρητικές Προσεγγίσεις    
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης στους τομείς των διεθνών σχέσεων και των διεθνών οργανισμών με την ειδική γνώση των προβλημάτων της περιοχής της Μεσογείου καθώς και η καλή γνώση μιας «μεσογειακής γλώσσας», όπως της τουρκικής, της αραβικής ή/και της εβραϊκής καθιστούν τους/ τις αποφοίτους ανταγωνιστικούς στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως Αρχαιολόγοι

 • στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
 • τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

 Επιπροσθέτως, η καλή γνώση μιας από τις διδασκόμενες γλώσσες (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά) δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό),
 • στα διάφορα Υπουργεία (πολιτιστικά τμήματα & διευθύνσεις)
 • σε Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και διευθύνσεις ιδιωτικών φορέων (π.χ. πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες)
 • σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
 • σε αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου (π.χ. έργα Μετρό, κτλ)
 • σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία που απαιτεί πτυχίο πανεπιστημίου σε αρχαιολογικά τμήματα, αρχαιομετρικά εργαστήρια ή συναφή πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ οι απόφοιτοι/ες θα έχουν και τη δυνατότητα διεπιστημονικής εξειδίκευσης σε πανεπιστημιακές σχολές, σε θέματα πολιτισμικής διπλωματίας ή αρχαιολογίας και διεθνών σχέσεων.

 

 

 Ως στελέχη

 • σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία)
 • στο Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες)
 • σε ερευνητικά κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΚΚΕ κ.ά.)
 • σε τράπεζες
 • στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ως σύμβουλοι πολιτιστικών ρεπορτάζ)
 • σε περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΠΕΚ, ΟΗΕ)
 • σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

 

 • με την επιστημονική μελέτη της γλώσσας
 • με την εκμάθηση και τη διδακτική της Ελληνικής αλλά και των γλωσσών της περιοχής (Αραβική, Εβραϊκή,Τουρκική)
 • με θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας γλωσσών
 • με διάφορες πρακτικές εφαρμογές της γλωσσολογίας: λεξικά, γραμματικές, γλωσσικοί άτλαντες, έρευνες πεδίου κ.ά.
 • με νέα πεδία σύνδεσης της Γλωσσολογίας με την Πληροφορική: αυτόματη μετάφραση, σώματα δεδομένων, ηλεκτρονικά λεξικά κ.ά.
 • με ερευνητικά προγράμματα για τον σχεδιασμό γλωσσικού και διδακτικού υλικού
 • με προγράμματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή γλωσσικής πολιτικής
 • με σημειολογικές αναλύσεις σε διαφημιστικές εταιρείες ή εκδοτικούς οργανισμούς
 • με τη μετάφραση, επιμέλεια εκδόσεων και την τυπογραφική διόρθωση
 • με την ανάλυση και σύνθεση ομιλίας (speech analysis and synthesis)
 • με τη δικαστική γλωσσολογία (forensic linguistics)

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο