Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Ρόδος
Κατευθύνσεις

1. Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών
2. Αρχαιολογίας
3. Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος  Μεσογειακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία & νεότερη ιστορία, τον πολιτισμό και τις οικονομικές και πολιτικές δομές των Χωρών της Μεσογείου.

Βασικός στόχος τού Τ.Μ.Σ. είναι να αναδείξει το χώρο της Μεσογείου, και ειδικά του νοτιοανατολικού άκρου της, ως αντικείμενο διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τη συστηματική μελέτη των αρχαίων πολιτισμών της και των γλωσσών της περιοχής (ως προς τη δομή και την ιστορική τους εξέλιξη) όσο και μέσα από την εξέταση της πολιτικής, κοινωνικής, και οικονομικής ανάπτυξης των μεσογειακών χωρών και των διακρατικών τους σχέσεων.

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
 • Εργαστήριο Γλωσσολογίας Της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
 • Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Για Τον Αρχαίο Κόσμο Της Ανατολικής Μεσογείου

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα: 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού, 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης και 5 Ελεύθερης Επιλογής. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. Στα μαθήματα ξένων γλωσσών συμπεριλαμβάνονται τα Αραβικά, Τουρκικά, Εβραϊκά και τα Αγγλικά. Το τμήμα προσφέρει εξειδίκευση όπου ο φοιητητής καλείται να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών, Αρχαιολογίας και Γλωσσολογίας της ΝΑ Μεσογείου.

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικα

 • Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου     Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία

Επιλογής    

 • Φύλο και Γλώσσα
 • Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)    
 • Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας    
 • Ιστορία και Ιστοριογραφία Ελληνιστικών Χρόνων
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Ι 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις    
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Γλώσσα και Κοινωνία    
 • Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία

Επιλογής

 • Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας    
 • Εισαγωγή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη    
 • Εισαγωγή στη Μουσειολογία    
 • Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά 

 • Διεθνείς Οργανισμοί Ι
 • Πολιτική Οικονομία    
 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας    
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Επιλογής

 • Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρωπαϊκό Νότο    Βυζαντινή Ιστορία και Ιστοριογραφία
 • Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο    
 • Πληροφορική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ)
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ΠΤΔΕ)    
 • Λαϊκή Λογοτεχνία σύγχρονες όψεις (ΠΤΔΕ)
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά    

 • Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις    
 • Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή
 • Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου    
 • Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική    

Επιλογής 

 • H Ελλάδα και το Διεθνές Σύστημα 19ος-20ος αιώνας: Ιστορική προσέγγιση Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες    
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19-20 αιώνας: Ποίηση και Πεζογραφία 
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών ΙV

5ο Εξάμηνο

 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών V

Επιλογής

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης    
 • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων    
 • Διεθνής και Περιφερειακή Πολιτική στη Βόρειο Αφρική    

Επιλογής

 • Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο    
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου    
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία    
 • Ανάλυση της Σύγχρονης Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής    
 • Πρακτική Άσκηση 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά    

 • Εποχή του Λίθου    
 • Αρχαία Ελληνική Κεραμική και Αγγειογραφία (7ος – 4ος αιώνας π.Χ.) Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής
 • Τέχνη και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας

Επιλογής

 • Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον    
 • Αίγυπτος και Ανατολική Μεσόγειο κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου    
 • Ειδικά θέματα βυζαντινής εικονογραφίας    
 • Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στην Αρχαιολογία    
 • Λατινική Γραμματεία    
 • Πρακτική Άσκηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά

 • Φωνητική –Φωνολογία
 • Σύνταξη    
 • Πραγματολογία-Σημασιολογία    
 • Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία    

Επιλογής    

 • Τυπολογία    
 • Λεξικολογία    
 • Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία    
 • Πρακτική Άσκηση

6ο Εξάμηνο
Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών VI

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά    

 • Ευρωμεσογειακές 
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική    
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο    

Επιλογής

 • Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων    
 • Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
 • Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας    
 • Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας (ΠΤΔΕ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία    
 • Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι Ανασκαφής    
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι    

Επιλογής    

 • Προϊστορική Αρχαιολογία της Κύπρου    
 • Αρχαιο-υλικά
 • Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας    
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα    
 • Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα    
 • Τέχνη και Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών χρόνων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά    

 • Μορφολογία    
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία    
 • Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής, της Εβραϊκής και της Αραβικής Γλώσσας    

Επιλογής    

 • Θέματα Σύνταξης    
 • Γλωσσική Επαφή    
 • Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις    
 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία

7ο Εξάμηνο

Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση 
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 • ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 • Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΠΑΕΣ 
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών VII

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά    

 • Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ    
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση    
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος

Επιλογής    

 • Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών Διαφορών    
 • Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων    
 • Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Θρησκεία και Κοινωνία της Αρχαίας Αιγύπτου
 • Μυκηναϊκός Πολιτισμός    
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ    

Επιλογής    

 • Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία    
 • Θρησκεία στον Αιγαιακό Κόσμο-Γραμμική Β    
 • Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση    
 • Ψηφιοποίηση αρχαιολογικών αντικειμένων    
 • Διάδραση Αρχαιοπεριβάλλοντος Ανθρώπου    
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά    
 • Τοπογραφία της Υστεροβυζαντινής Θεσσαλονίκης    
 • Ζητήματα αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και μνημειακής τοπογραφίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά    

 • Ανάλυση Λόγου    
 • Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος    
 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων    

Επιλογής    

 • Κειμενογλωσσολογία    
 • Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας    
 • Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

8ο Εξάμηνο

Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Μαθήματα Ξένων Γλωσσών V

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή
 • Ζητήματα Επιστημονικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τους Διεθνείς Οργανισμούς    
 • Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου    
 • Περιφερειακές ανισότητες στο Μεσογειακό Χώρο    

Επιλογής

 • Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας    
 • Ελληνο-τουρκικές σχέσεις    
 • Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο    
 • Πτυχιακή Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υποχρεωτικά

 • Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική των Ύστερων βυζαντινών χρόνων    Μινωϊκός Πολιτισμός    
 • Αρχαία Ελληνική Γλυπτική    

Επιλογής

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Έπος    3    
 • Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας    
 • Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες    
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας    
 • Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο    
 • Αρχαιολογία της Κοινωνικής Ταυτότητας    
 • Αρχαιολογία και Νόμισμα    
 • Σχέσεις μεταξύ των Λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού    
 • Πτυχιακή Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικά

 • Γλωσσική Αλλαγή    
 • Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας    
 • Διαλεκτολογία    

Επιλογής

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση    
 • Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας    
 • Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας    
 • Διαχρονική Μορφοσύνταξη    
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

Οδηγός Σπουδών

Σκοπός της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής στον τομέα της Αρχαιολογίας και να κατανοήσουν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές του θεωρητικού επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου γνώσεων, που εμπεριέχει στοιχεία από το αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Με τη βοήθεια των παραπάνω δεξιοτήτων, οι απόφοιτοι/ες της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία» διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης, που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως Αρχαιολόγοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. Επιπροσθέτως, και με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης σε Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές, Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό), Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και Διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών (π.χ. Τράπεζες), σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πολιτιστικό ρεπορτάζ) και φυσικά σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό επίπεδο καθώς και συμμετοχής σε αρχαιολογικά και αρχαιογνωστικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Σκοπός της Ειδίκευσης «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμπειρία στη μελέτη γλωσσικών συστημάτων, στην αξιολόγηση γλωσσολογικών θεωριών, στη διατύπωση κανόνων και αρχών και συμπερασμάτων που βασίζονται σε γλωσσικά δεδομένα. Σε συνδυασμό με τη γνώση μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες της ειδίκευσης αυτής διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες.

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών, με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), μπορούν να εργαστούν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς), σε Ερευνητικά Κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ, κ.ά.), σε Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κ.ά.), σε Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις, σε Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Διπλωματικό Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες), με την κατάλληλη όπου χρειάζεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο