Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κωδικός Σχολής
0385
Πόλη
Κέρκυρα
Κατευθύνσεις

1. Μετάφρασης
2. Διερµηνείας

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 17,72
 •   Εισακτέοι
 • 101
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80
 •   ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
 • 0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 20%

 Λατινικά 20% 

 Ειδικό Μάθημα 1 20%

 Ειδικό Μάθημα 2 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση σε δύο (2) ειδικά μαθήματα: 1. Αγγλική Γλώσσα, 2. Γαλλική Γλώσσα, 3. Γερμανική Γλώσσα.

 

  Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχισε να λειτουργεί στην Κέρκυρα το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα εκπαίδευσης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

  

 

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπσιτημίου

 • είναι τετραετής, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) είναι οργανωμένο σε δύο (2) κύκλους σπουδών, καθένας από τους οποίους έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων και στοχεύει στην εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών ή διερμηνέων.

Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών:
α) Θεωρία και Πράξη Μεταφραστικής Διαδικασίας
β) Ευθείες και Αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις και Διερμηνείες.

 Ο α’ κύκλος σπουδών (Α’-Δ’ εξάμηνο) είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Σε αυτόν προσφέρονται:

 • θεωρητικά μαθήματα που αφορούν στις ξένες γλώσσες εργασίας σας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), τους πολιτισμούς των χωρών των αντίστοιχων γλωσσών και τη Λογοτεχνία τους. 
 • μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, των ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών σχέσεων, του Δικαίου, της Πολιτικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των Διαπολιτισμικών Σπουδών.

 Στον β’ κύκλο σπουδών (Ε’-Η’ εξάμηνο), οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΞΓΜΔ επιλέγουν μεταξύ δύο Ειδικεύσεων:

 1. Μετάφρασης και
 2. Διερμηνείας

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν την Ειδίκευση Μετάφρασης δεν χρειάζεται να δώσουν εσωτερικές εξετάσεις ούτε να δηλώσουν την επιλογή τους. 

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν την Ειδίκευση Διερμηνείας απαιτούνται να δώσουν εσωτερικές εξετάσεις επιλογής και προσωπική συνέντευξη.

 

 Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα των δύο (2) από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες (Αγγλική και Γαλλική ή Αγγλική και Γερμανική). Στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ισπανική και η Ιταλική.

 

 

 Οι φοιτητές/τριες και των δύο (2) Ειδικεύσεων έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

 • Στην πτυχιακή εργασία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ειδικεύσεων Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει ενταχθεί η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των Φοιτητών (δίμηνη) ως προαιρετική (καλοκαίρι 3ου έτους).

 • Στην άσκηση αντιστοιχούν τέσσερα (4) ECTS (50 τουλάχιστον ώρες εργασίας).

Η πρακτική άσκηση είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και καλύπτει τους φοιτητές μισθολογικά και ασφαλιστικά ώστε να αποκτήσουν πείρα πραγματικών συνθηκών εργασίας και να εφαρμόσουν στη πράξη ό,τι έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη στο πανεπιστήμιο.

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση
 • Γαλλική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση
 • Γερμανική Γλώσσα & Γλωσσική Ανάλυση
 • Νεοελληνική γλώσσα Ι
 • Θεωρία - Πράξη της Μετάφρασης Ι
 • Δύο (2) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Μετάφραση Αγγλ.- Ελλ. Ι
 • Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. Ι
 • Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι
 • Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. Ι
 • Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. Ι
 • Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Γαλλική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Γερμανική Γλώσσα & Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Νεοελληνική γλώσσα II
 • Θεωρία – Πράξη της Μετάφρασης II
 • Ένα (1) Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Μετάφραση Αγγλ.- Ελλ. II
 • Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. II
 • Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. II
 • Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. II
 • Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. II
 • Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. II

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηνωμένο Βασίλειο, Χώρα και Πολιτισμός
 • Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι
 • Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι
 • Βρετανική Λογοτεχνία Ι
 • Γαλλική Λογοτεχνία Ι
 • Γερμανική Λογοτεχνία Ι
 • Ένα (1) Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. III
 • Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. III
 • Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. III
 • Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. III
 • Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. III
 • Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. III
 • Δείγματα προφορικού λόγου - Αγγλικά
 • Δείγματα προφορικού λόγου - Γαλλικά
 • Δείγματα προφορικού λόγου - Γερμανικά

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλόφωνες Χώρες και οι Πολιτισμοί τους
 • Γαλλόφωνες χώρες και οι Πολιτισμοί τους
 • Γερμανόφωνες χώρες και οι Πολιτισμοί τους
 • Τρία (3) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. IV
 • Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. IV
 • Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. IV
 • Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. IV
 • Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. IV
 • Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. IV
 • Ανάλυση κειμένου και μετάφραση - Αγγλικά
 • Ανάλυση κειμένου και μετάφραση - Γαλλικά
 • Ανάλυση κειμένου και μετάφραση – Γερμανικά

5ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Μετάφρασης

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Φιλοσοφία Ι
 • Μεταφραστική Τεχνολογία
 • Ένα (1) Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Γερμ. -Ελλ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. Ι
 • Οικονομικο-νομικο-κοινωνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. Ι
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. Ι

Ειδίκευση Διερμηνείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία της Διερμηνείας
 • Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας
 • Φιλοσοφία Ι

Ειδικά Μαθήματα

 • Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β V Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά V Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ V Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά V Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ
 • Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά
 • Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά
 • Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γερμανικά

6ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Μετάφρασης

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση II
 • Φιλοσοφία ΙΙ
 • Δίκαιο
 • Ένα (1) Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής

Ειδικά Μαθήματα

 • Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. II
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. II
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. II
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. II
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. II
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. II
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. II
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. II

Ειδίκευση Διερμηνείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινοτική Διερμηνεία
 • Φιλοσοφία ΙΙ

Ειδικά Μαθήματα

 • Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VΙ Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VΙ Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VΙ Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VΙ Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ

7ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Μετάφρασης

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου
 • Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής
 • Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός I.
 • Εισαγωγή: Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί

Ειδικά Μαθήματα

 • Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. III
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. III
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. III
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. III
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. III
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. III
 • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Αγγλ.-Ελλ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Γαλλ.- Ελλ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Αγγλ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γαλλ. III
 • Τεχνική Μετάφραση Ελλ.-Γερμ. III

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Ειδίκευση Διερμηνείας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δίκαιο και Διερμηνεία
 • Τεχνικές Προφορικού Λόγου

Ειδικά Μαθήματα

 • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VII Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VII Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ
 • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VII Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VII Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ

8ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Μετάφρασης

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση
 • Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης
 • Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Κοινωνιολογία της Μετάφρασης
 • Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία
 • Μεταφρασιολογική προσέγγιση των νεοελληνικών μεταφρασμάτων στον Επτανησιακό Χώρο κατά τον 19ο αιώνα

Ειδίκευση Διερμηνείας

Ειδικά Μαθήματα

 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VIII Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VIII Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VIII Ελλ-Αγγλ / Ελλ-Γαλλ / Ελλ-Γερμ
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VIII Αγγλ-Ελλ / Γαλλ-Ελλ / Γερμ-Ελλ

Κατάλογος Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής

 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι: Ρεύματα, Τάσεις, Εποχές από τον Σαίξπηρ στον Μπόρχες
 • Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας
 • Ιταλία, Χώρα και Πολιτισμός
 • Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Αλβανία, Χώρα, Γλώσσα και Πολιτισμός Ι
 • Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία
 • Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία: Επτανησιακή Σχολή
 • Νεοελληνική Πεζογραφία
 • Μετάφραση και Ανάλυση κειμένων εργασιακών σχέσεων και Ιστορία της Εργασίας
 • Λογοτεχνία Αγγλόφωνων Χωρών
 • Λογοτεχνία Γαλλόφωνων Χωρών
 • Λογοτεχνία Γερμανόφωνων Χωρών
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία II
 • Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ: Mελέτη συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων
 • Νεοελληνική ποίηση
 • Μεταφράζοντας το χιούμορ
 • Ερμηνεία Φιλοσοφικών Κειμένων
 • Υφολογία και Μετάφραση
 • Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα
 • Υποτιτλισμός
 • Αλβανία, Χώρα, Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ
 • Πολιτική και Κοινωνία στη Μέση Ανατολή
 • Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II. Νεωτερικά κείμενα Τέχνης, Φιλοσοφίας και Πολιτικής
 • Εισαγωγή στη διαχείριση μεταφραστικού έργου

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η μετάφραση και η διερμηνεία είναι σύνθετες, αλλά βαθιά ζωτικές διαδικασίες στον παγκόσμιο κόσμο μας. Είτε πρόκειται για τη γεφύρωση γλωσσικών χασμάτων, για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας επικοινωνίας ή για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η μετάφραση και η διερμηνεία έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 169) σύμφωνα με τα οποία αποκτούν δικαίωμα επικύρωσης μεταφράσεων και μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 •  έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή τους τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά της στάδια.

 Μπορούν να εκδώσουν οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, από την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες από τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικά κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως, φέροντας την ευθύνη της εγκυρότητας του περιεχομένου τους.

Βέβαια, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μετάφρασης, ο καθένας με τις δικές του μοναδικές απαιτήσεις και προκλήσεις, οι οποίοι όμως παράλληλα εξειδικεύουν και κάνουν πιο ανταγωνιστικούς τους/τις αποφοίτους στην αγορά εργασίας.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μετάφρασης περιλαμβάνουν:

 • τη λογοτεχνική μετάφραση

η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση δημιουργικών έργων όπως μυθιστορήματα, ποίηση και θεατρικά έργα.

 • την τεχνική μετάφραση

η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση κειμένου που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο, όπως εγχειρίδια τεχνολογίας, λογισμικού και επιστημονικές εκθέσεις.

 • την ιατρική μετάφραση

η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση ιατρικών εγγράφων, όπως αρχεία ασθενών, ερευνητικές εργασίες, κλινικές μελέτες και φαρμακευτικές οδηγίες. Οι ιατρικοί μεταφραστές πρέπει να έχουν ισχυρή κατανόηση της ιατρικής ορολογίας και των ηθικών κριτηρίων που αφορούν τις ιατρικές πρακτικές.

 • την νομική μετάφραση

 η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση νομικών εγγράφων και συμβάσεων. Οι μεταφραστές πρέπει να κατανοούν καλά τη νομική ορολογία και το νομικό σύστημα τόσο της γλώσσας πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου για να παρέχουν ακριβείς μεταφράσεις.  

 • την οικονομική μετάφραση

η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση οικονομικών εγγράφων όπως ετήσιες εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις και υλικό για τις σχέσεις με τους επενδυτές.

 • την οπτικοακουστική μετάφραση

η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση περιεχομένου βίντεο όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπότιτλους ή μεταγλώτιση.

 

 

 

 •  έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή τους τη διερμηνεία, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται µε τη διερμηνεία.

Σε αντίθεση με τη μετάφραση, που αφορά τη μεταφορά του γραπτού λόγου σε άλλη γλώσσα η διερμηνεία αφορά κυρίως τον προφορικό λόγο.

Υπάρχουν τρεις συνήθεις τρόποι διερμηνείας:

1. Κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία μεταφέρεται ένα προφορικό ή υπογεγραμμένο μήνυμα σε άλλη γλώσσα την ίδια στιγμή που κάποιος μιλά ή υπογράφει.

 • Οι ταυτόχρονοι διερμηνείς πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και να διατηρούν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης για να μεταφέρουν το μήνυμα με ακρίβεια και πληρότητα.

2. Κατα τη διαδοχική διερμηνεία μεταφέρεται το μήνυμα στους/στις ομιλητές/τριες ή τους/τις υπογράφοντες/ουσες σε άλλη γλώσσα αφού σταματήσουν για να επιτρέψουν τη διερμηνεία.

 • Η λήψη σημειώσεων είναι γενικά ουσιαστικό μέρος της διαδοχικής διερμηνείας.

3. Κατά την οπτική διερμηνεία παρέχεται μετάφραση ενός γραπτού εγγράφου απευθείας σε μια προφορική γλώσσα, για άμεση κατανόηση.

 

 

Ειδικότερα,

 

Ως εξωτερικοί συνεργάτες, ως πολιτιστικοί σύμβουλοι, ως συντονιστές/στριες σε

 • Δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια
 • Διεθνείς Οργανισμούς (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO, Οργανισμός Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ΝΑΤΟ)
 • Μεταφραστικές υπηρεσίες υπουργείων, πρεσβειών και προξενείων
 • Τράπεζες και εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα
 • Μεταφραστικά γραφεία
 • Διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις

αλλά και

 • στη Διπλωματική Ακαδημία

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων.

 Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζεις πως τόσο η μετάφραση όσο και η διερμηνεία στους παραπάνω φορείς απαιτούν από τους επαγγελματίες άριστη γνώση παγκόσμιων υποθέσεων, ορολογίας και πολιτισμού για την πιστότητα της μετάφρασης και την ακρίβεια της επικοινωνίας.

 

Eπιπλέον, καθώς η παγκοσμιοποίηση διευρύνει τους ορίζοντές μας, η ανάγκη για μεταφραστές αλλά και ειδικούς διερμηνείς έχει αυξηθεί, καθιστώντας απαραίτητη την παρουσία τους σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα μέσα ενημέρωσης, τα οικονομικά αλλά και η νομοθεσία.

Έτσι, οι απόφοιτοι/ες θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν ως copywriters, ως αναλυτές μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media analyst), ως διαχειριστές ψηφιακού περιεχομένου, ως υποτιτλιστές αλλά και ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.

 σε

 • διαφημιστικές εταιρείες  
 • δημοσιογραφικούς οργανισμούς και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων
 • εκδοτικούς οίκους
 • εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις
 • τεχνολογικές εταιρείες λογισμικού 
 • φροντιστήρια ξένων γλωσσών
 • τομείς του Τουρισμού και της Διαπολιτισμικότητας.

ή ιδρύοντας δικό τους μεταφραστικό γραφείο.

 

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν και:

 ως δοκιμαστές/τριες βιντεοπαιχνιδιών (Video game testers) οι οποίοι συνεργάζονται με σχεδιαστές παιχνιδιών για να εξασφαλίσουν και να αξιολογήσουν νέα παιχνίδια προκειμένου να εντοπίσουν ζητήματα περιεχομένου και λειτουργικότητας πριν βγουν στην αγορά. Συνεργάζονται επίσης με ειδικούς τοπικής προσαρμογής για να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα με γνώμονα τις πολιτιστικές και περιφερειακές διαφορές της τοπικής αγοράς.

 ως διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έπειτα και από εξετάσεις επάρκειας της Ε.Ν.Γ. από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Πώς είναι οι σπουδές στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο