Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

ΓΕΛ:  9.700

ΕΠΑΛ: 11.160

Βάση 2022
9.260
Εισακτέοι
80
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 20%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Κωδικός Σχολής
0342
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Κέρκυρα
Κατευθύνσεις

1. Αρχειονομίας
2. Βιβλιοθηκονομίας
3. Μουσειολογίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά, της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με τη δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.

 Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για τη στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης.

 

 

 • Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς
 • Τεχνολογιών της Πληροφορίας
 • Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης
 • Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 • διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα πρώτα δύο (2) έτη σπουδών αποτελούν τον κορμό και περιλαμβάνουν αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών φοίτησης ο/η  φοιτητής πρέπει να επιλέξει μια από τις τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

 1. Αρχειονομίας 
 2. Βιβλιοθηκονομίας 
 3. Μουσειολογίας

 Oi κατευθύνσεις είναι άτυπες και δεν αποτυπώνονται στο πτυχίο το οποίο εξακολουθεί να παραμένει ενιαίο.

 Τα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης χωρίζονται σε δύο ροές: τη Βασική Ροή (ΒΡ) και την Ψηφιακή Ροή (ΨΡ).

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) τόσο της Βασικής Ροής όσο και της Ψηφιακής Ροής της κατεύθυνσης που επέλεξε. Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε ροής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και ένα αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων (Ε) της αντίστοιχης ροής.  

 

Πιο συγκεκριμένα, για τη λήψη του πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει πενήντα πέντε (55) μαθήματα.

 • Από αυτά τα τριάντα πέντε (35) μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους (μαθήματα κορμού),
 • έντεκα (11) είναι μαθήματα κατεύθυνσης εκ των οποίων έξι (6) ή επτά (7) (ανάλογα με την κατεύθυνση) είναι υποχρεωτικά για αυτούς που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα υπόλοιπα επιλογής

 Aκόμη, πέντε (5) είναι επιλεγόμενα μαθήματα από τη Ροή Γενικής Παιδείας και Διαθεματικής Σύγκλισης ή από επιλεγόμενα μαθήματα οποιασδήποτε κατεύθυνσης.

 Τέλος, τέσσερα (4) είναι μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και μπορεί να αρχίσει από την έναρξη του Ζ’ εξαμήνου των σπουδών. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες με βάση το σύστημα ECTS εκ των οποίων τέσσερις (4) πιστώνονται στο Z’ εξάμηνο και τέσσερις (4) στο H’ εξάμηνο.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μεταξύ δευτέρου (2ου) και τρίτου (3ου) έτους σπουδών και μεταξύ τρίτου (3ου) και τετάρτου (4ου) έτους.

 • Αντιστοιχεί σε δεκαέξι (16) πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οκτώ (8) πιστώνονται στο ΣΤ’ εξάμηνο και οκτώ (8) στο H’ εξάμηνο.

 Αναφορικά με τον φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης ο/η  φοιτητής/τρια οφείλει να εργαστεί τουλάχιστον κατά τη μια φάση της πρακτικής άσκησης σε φορέα με αντικείμενο συναφές με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

 

1o Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Αρχειονομία 
 • Ελληνική Παλαιογραφία 
 • Βιβλιογραφία και Πηγές Πληροφόρησης
 • Εισαγωγή στη Μουσειολογία
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορίας
 • Πληροφορική
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης
 • Ξένη Γλώσσα Ι

2ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των θεσμών του 
 • Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας 
 • Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης
 • Γλώσσες Σημειοθέτησης
 • Στατιστική
 • Συστήματα Γραφής
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκδοτική του εντύπου βιβλίου
 • Επιμέλεια και Παρουσίαση Μουσειακών Συλλογών
 • Καταλογογράφηση και κωδικοποίηση σε MARC
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Αρχείων και Φορέων
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση Αρχειακού υλικού και Αρχείων
 • Ταξινομικά Συστήματα 
 • Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα
 • Μουσειογραφία
 • Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης
 • Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Γενικές Αρχές Δικαίου
 • Ξένη Γλώσσα ΙV

5ο Εξάμηνο

 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 • Θεματική Ευρετηρίαση
 • Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
 • Διαχείριση ενεργών, ημιενεργών και ανενεργών Αρχείων
 • Βιβλιολογία και Κωδικολογία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης
 • Εισαγωγή στην Παπυρολογία 
 • Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης Ι (Α)
 • Δημιουργία και οργάνωση Αρχειακών Υπηρεσιών (ΒΡ)
 • Ιστορία Μέσων Χρόνων από τις πηγές (ΒΡ)
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων (ΨΡ)
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών Βιβλιοθηκών (Β)
 • Κειμενογλωσσολογία (ΒΡ)
 • Βιβλιομετρία (ΒΡ)
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΨΡ)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων (Μ)
 • Θεματικά μουσεία (ΒΡ)
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα (ΒΡ) 

6ο Εξάμηνο

 • Δίκαιο της Πληροφορίας Ι
 • Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και τεχνολογίες της πληροφορίας
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
 • Επιχειρησιακός και οικονομικός σχεδιασμός σε υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία σε υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Αρχειακά εργαλεία και εφαρμογή προτύπων (Α)
 • Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική (ΒΡ)
 • Αρχεία Εκκλησιών (ΒΡ)
 • Βυζαντινή Διπλωματική (ΒΡ)
 • Ιστορική Γεωγραφία & Χαρτογραφία (ΒΡ)
 • Αρχεία τραπεζικών οργανισμών, επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων -Βιομηχανικά Αρχεία (ΒΡ)
 • Πρότυπα Κωδικοποίησης αρχειακών μεταδεδομένων (ΨΡ)
 • Οπτικοακουστικά Αρχεία (ΨΡ)
 • Πολιτική Βιβλίου (Β)
 • Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόμοι & Επιστήμονες της Πληροφορίας (ΒΡ)
 • Ιστορία της Ανάγνωσης και των Βιβλιοθηκών (ΒΡ)
 • Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων (ΨΡ)
 • Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών (ΨΡ)
 • Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία,Συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων Μουσείων (Μ)
 • Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού (Μ)
 • Ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ΒΡ)
 • Πρότυπα Κωδικοποίησης Μουσειακών Μεταδεδομένων (ΨΡ)
 • Μουσείο και κοινωνικά δίκτυα (ΨΡ)

7ο Εξάμηνο

 • Πολιτική και Πρακτική διατήρησης υλικού
 • Εργαλεία στατιστικής στην επιστήμη της πληροφορίας
 • Ιστορία των Επιστημών
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε υπηρεσίες πληροφόρησης 
 • Ποιότητα και Μάρκετινγκ σε υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων
 • Βιβλιοθηκών και Μουσείων 
 • Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ
 • Αρχεία δυτικών κυριαρχιών της ελληνικής επικράτειας (Α)
 • Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παραγωγή Αρχείων. Ευρωπαϊκά Αρχεία (ΒΡ)
 • Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ (ΒΡ)
 • Οθωμανική παλαιογραφία και Διπλωματική (ΒΡ)
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων του κυβερνητικού (ΨΡ)
 • Ιστορία Τύπου (ΒΒΡ)
 • Ηλεκτρονική Δημοσίευση (ΨΡ)
 • Μουσειοπαιδαγωγική (Μ)
 • Συγκριτική Μουσειολογία (ΒΡ)
 • Ειδικά ζητήματα ελληνικής και ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης (ΒΡ)
 • Δίκαιο Προστασίας & Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομίας από Μουσειακή δεοντολογία (ΒΡ)
 • Εικονικά Μουσεία (ΨΡ)

8ο Εξάμηνο

 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Η λογική και οι εφαρμογές της στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία σε υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων 
 • Αρχειακές πηγές Νέου Ελληνισμού (Α)
 • Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική (ΒΡ)
 • Αρχεία Εκκλησιών (ΒΡ)
 • Οθωμανικά αρχεία της ελληνικής επικράτειας (ΒΡ)
 • Αρχεία τραπεζικών οργανισμών, επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων - Βιομηχανικά Αρχεία (ΒΡ)
 • Διαχείριση Αρχείων και Ιστορία Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας (ΒΡ)
 • Ιστορία του Ελληνικού Βιβλίου (ΒΒΡ)
 • Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας (ΨΡ)
 • Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών (ΨΡ)
 • Σύγχρονες τάσεις στη Μουσειολογία,Συλλεκτισμός και ανάπτυξη νέων Μουσείων (Μ)
 • Τέχνη και μουσείο (ΒΡ)
 • Μουσείο και κοινωνικά δίκτυα (ΨΡ)
 • Μουσεία και πολυμεσικές (και κινητές) εφαρμογές (ΨΡ)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Στη σημερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας», η σωστή οργάνωση και χρήση των πληροφοριών και η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την επιβίωση κάθε δημιουργικής δραστηριότητας. Μαζί με την ανάγκη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οδηγεί τα τελευταία χρόνια, σε μια ραγδαία εξέλιξη στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, δηλαδή στην οργάνωση, εύρεση, διάθεση και παρουσίαση της πληροφορίας.

 Συνεπώς, παρατηρείται μια αύξηση της ζήτησης για επιστήμονες αυτού του χώρου, και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασής των αποφοίτων του Τμήματός είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, και το ποσοστό απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας, και ειδικά το δημόσιο τομέα, παραμένει αρκετά υψηλό.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α΄)

 

 

 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης καθώς και οργανισμούς διαχείρισης γνώσης με βάση τα διεθνή πρότυπα (DDC, LC, AACR2, MARC21, UDC, DC , LOM, κ.λπ.). 
 • αναπτύσσει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 
 • αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται, οργανώνει, διαχειρίζεται και διαχέει τις πληροφορίες στους χρήστες των βιβλιοθηκών. 
 • παρέχει πληροφοριακές υπηρεσίες με σκοπό την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. 
 • χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης.
 • χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να αναπτύξει και να προάγει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και των κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
 • δραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο ή /και σύνθετο περιβάλλον εργασίας στο οποίο όλο και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο. 
 • αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές συλλογές, πύλες, ιδρυματικά αποθετήρια, δικτυακούς τόπους, βάσεις δεδομένων, κ.λπ. 
 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ στα πλαίσια των εργασιών του σε βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 
 • σχεδιάζει, οργανώνει, επιβλέπει, εφαρμόζει και αξιολογεί ερευνητικά προγράμματα, καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. 
 • ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.
 • συντάσσει, επιβλέπει και εφαρμόζει μελέτες έργων και εργασιών που αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα. 

 


 Με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Αρχειονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι, Μουσειολόγοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις
 

 

 


 Ως Βιβλιοθηκονόμοι/επιστήμονες της πληροφόρησης

 • σε κάθε είδους βιβλιοθήκη (δημόσια, ιδιωτική, ακαδημαϊκή, ειδική, σχολική, κινητή).

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με κατεύθυνση Αρχειονομία ή Βιβλιοθηκονομία εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΠΕ Αρχειονόμων.

 

Ως Στελέχη 

 • σε μουσεία, στην οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και παρουσίαση των συλλογών τους,  
 • σε υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.ά.),  
 • σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

Ως Στελέχη σχετικών επιχειρήσεων/ εταιρειών/ οργανισμών

 • στη διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων τους, 
 • στον τομέα του μάρκετινγκ αλλά και
 • της έρευνας αγοράς.

Ως Αυτοαπασχολούμενοι ερευνητές/τριες, σύμβουλοι 

 • σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης/διαχείρισης δεδομένων
 • σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε προγράμματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αρχείων.

 
  Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος με κατεύθυνση Μουσειολογία μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ Μουσειολόγων.


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο