Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1.General Civil Engineering
2. Specialization in Quantity Surveying

Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS και περιλαμβάνει τους εξείς τομείς: "Γενική", "Γεωτεχνική Πετρελαίου"  και "Αειφόρο Δομειμένο Περιβάλλον". Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού in Computer Science με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Γενική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο
 • Τοπογραφία    
 • Μηχανική Κατασκευών
 • Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική    
 • Αντοχή Υλικών
 • Δομικά Υλικά    
 • Γεωλογία και Εδαφομηχανική
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός    
 • Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων
 • Υδροδυναμική και Υδραυλική
 • Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών
 • Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων
 • Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών
 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών    
 • Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός    
 • Μηχανική Συγκοινωνιών    
 • Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων    
 • Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος
 • Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού    
 • Ενεργειακή Αποτίμηση Κτιρίων
 • Διοίκηση Έργων και Οικονομικά
 • Δυναμική Ανάλυση    
 • Κατασκευές από Σκυρόδεμα ΙΙ
 • Κατασκευές από Χάλυβα    
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων    
 • Οδοποιία    
 • Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης    
 • Διπλωματική Μελέτη    

Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής

 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα    
 • Γεφυροποία    
 • Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών    
 • Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική    
 • Τεχνολογία Σκυροδέματος    
 • Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων    
 • Ανάλυση Συστημάτων
 • Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων    
 • Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική    
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών    
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής Ι
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής IΙ    
 • Πρακτικἠ Ἀσκηση    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Γεωτεχνική Πετρελαίου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»    
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    
 • Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου    
 • Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο
 • Τοπογραφία    
 • Μηχανική Κατασκευών    
 • Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική
 • Αντοχή Υλικών    
 • Δομικά Υλικά    
 • Γεωλογία και Εδαφομηχανική    
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός    
 • Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων
 • Υδροδυναμική και Υδραυλική
 • Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών    
 • Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων
 • Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών    
 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών
 • Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι    
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
 • Μηχανική Συγκοινωνιών    
 • Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων    
 • Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού
 • Διοίκηση Έργων και Οικονομικά    
 • Δυναμική Ανάλυση
 • Κατασκευές από Χάλυβα    
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων
 • Οδοποιία    
 • Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική
 • Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων    
 • Σεισμολογία και Γεωφυσική    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς    
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»    
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    
 • Κατασκευαστικό Σχέδιο    
 • Τοπογραφία    
 • Μηχανική Κατασκευών    
 • Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική
 • Αντοχή Υλικών    
 • Γεωλογία και Εδαφομηχανική    
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός    
 • Υδροδυναμική και Υδραυλική
 • Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών    
 • Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων    
 • Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών    
 • Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών    
 • Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι
 • Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
 • Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων    
 • Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Έργων και Οικονομικά    
 • Δυναμική Ανάλυση    
 • Κατασκευές από Χάλυβα
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων    
 • Οδοποιία    
 • Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης    
 • Διπλωματική Μελέτη
 • Διαχείριση Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών    Αειφόρα Δομικά Υλικά    
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων    
 • Αειφόρος Μηχανική Συγκοινωνιών    
 • Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων    
 • Πράσινα Δομικά Υλικά
 • Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS
 

Ο απόφοιτος του προγράμματος:

 • Εξασφαλίζει την ευστάθεια όλων των κατασκευαστικών έργων (κτίρια, στάδια, γέφυρες, φράγματα, οδοστρώματα, κλπ).
 • Ετοιμάζει προδιαγραφές για υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και ταυτόχρονα διεξάγει ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών αυτών.
 • Διεξάγει εδαφοτεχνικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στο σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων.
 • Εκπονεί κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες συγκοινωνιών.
 • Μελετά υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά και προβαίνει στο σχεδιασμό της διανομής νερού και συστημάτων λυμάτων και αποβλήτων.
 • Μελετά τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και μελετά μεθόδους απάμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων.
 • Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας των έργων.
 • Έχει την κύρια συμβολή στην επίβλεψη, διεύθυνση, διαχείριση και συντονισμό τεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε οργανισμούς και τράπεζες, εργαστήρια και γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της Μηχανικής επιστήμης, αλλά και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και ως μελετητές κατασκευαστικών έργων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο