Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας. Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά.  

Το Τμήμα Φαρμακευτικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες.  

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες    
 • Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Φυσική    
 • Μαθηματικά Ι    
 • Γενική Βιολογία
 • Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες    
 • Αναλυτική Χημεία
 • Στοιχεία Βοτανικής    
 • Ανατομία Ανθρώπου    
 • Φυσική Χημεία
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Μικροβιολογία    
 • Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
 • Φυσιολογία    
 • Οργανική Χημεία ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι    
 • Φυσική Φαρμακευτική    
 • Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής    
 • Μοριακή Βιολογία    
 • Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική
 • Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία
 • Φαρμακευτική Ανάλυση Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ    
 • Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική
 • Μοριακή Φαρμακολογία
 • Φαρμακευτική Χημεία Ι    
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 • Φαρμακολογία Ι
 • Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία    
 • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ    
 • Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων    
 • Φαρμακογνωσία    
 • Φαρμακολογία ΙΙ
 • Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων
 • Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία
 • Τοξικολογία    
 • Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων    
 • Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών & Βιομηχανικής Φαρμακευτικής
 • Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική    
 • Διπλωματική Εργασία    

Πρακτική Εξάσκηση

 • Πρακτική 'Ασκηση Ι
 • Πρακτική 'Ασκηση ΙI    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής (αφού εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος) μπορούν να απασχοληθούν

Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Με δικό τους Φαρμακείο ανοικτό στο κοινό

Ως στελέχη 

 • Σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση
 • Στη Βιομηχανία και συγκεκριμένα στη φαρμακευτική έρευνα, στην ανάπτυξη -ανάλυση φαρμάκων νέων και γενοσήμων–ανάπτυξη καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής
 • Της Κλινικής Φαρμακευτικής ή/και Μοριακής διάγνωσης σε φαρμακεία ή Κλινικές Νοσοκομείων ή Πολυϊατρεία

Ως ερευνητές

 • σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα).

Ως καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • στην δημόσια εκπαίδευση μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (οι απόφοιτοι Φαρμακευτικής ανήκουν στον κλάδο ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/της Φαρμακοποιού στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο