Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και στην κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου σε ότι αφορά σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου.

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική    
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 • Αρχές Μάρκετινγκ Ι    
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι
 • Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης    
 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Χρηματοοικονομική ΙΙ    
 • Μαθηματικά Επιχειρήσεων    
 • Στατιστική I    
 • 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών    
 • Ναυλώσεις Ι    
 • Ναυλώσεις ΙΙ    
 • Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων    
 • Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου
 • Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης
 • Logistics και Διαχείριση Διανομής    
 • Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική
 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ι    
 • Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ
 • Ναυτασφαλίσεις Ι    
 • Ναυτασφαλίσεις ΙΙ
 • Eισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο    6
 • Ναυτιλιακή Πολιτική    
 • Πρόταση Ερευνητικής Εργασίας    
 • Ερευνητική Εργασία
 • Ναυτιλιακή Λογιστική Ι    
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ    
 • Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία
 • Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου    
 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων    
 • Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές
 • Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών    

Επιλεγόμενα Διοίκησης και Ναυτιλιακών

 • Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Μακροοικονομική Ανάλυση    
 • Διεθνής Οικονομική
 • Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή    
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Επιστήμη Ι    
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν    
 • Στατιστική II    
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου    
 • Διαχείριση Πληρωμάτων
 • Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών
 • Ναυτική Πρακτόρευση
 • Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία
 • Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων
 • Διεθνή Εμπορεύματα    
 • Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Πρακτική Άσκηση    

Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλικὠν

 • Αγγλικά Ι
 • Αγγλικά ΙΙ

 

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών/τριών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών της, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών/τριών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως

 • σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων,
 • σε πλοιοκτήτριες εταιρείες,
 • σε ναυτικά πρακτορεία,
 • σε διαμεταφορείς,
 • σε εταιρείες αποθήκευσης και διανομής,
 • σε εμπορικές εταιρείες, κ.ά.

Επίσης, οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στον Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενο τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο