Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στους/στις σπουδαστές/στριες τις ουσιαστικές αρχές για την έναρξη σταδιοδρομίας στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά, είτε στη βιομηχανία είτε στο δημόσιο τομέα. Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι θεωρητικές πτυχές της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, όπως και η πρακτική εφαρμογή τους.

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ    
 • Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής    
 • Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής    
 • Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι
 • Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ
 • Φορολογία Ι    
 • Φορολογία ΙΙ    
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική    
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι
 • Xρηματοοικονομική Ι
 • Χρηματοοικονομική ΙΙ    
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί
 • Μαθηματικά I    
 • Μαθηματικά II    
 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία Ι
 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία ΙΙ
 • Πτυχιακή Εργασία Ι    
 • Πτυχιακή Εργασία ΙI    
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Στατιστική I    
 • Στατιστική II    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

 • Διεθνής Λογιστική    
 • Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι
 • Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ
 • Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι
 • Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ανάλυση    
 • Μακροοικονομική Ανάλυση    
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διαχείριση Επιχειρήσεων Ι
 • Διαχείριση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις
 • Πρακτική Εξάσκηση
 • Προηγμένη Φορολογία Ι
 • Προηγμένη Φορολογία ΙΙ    
 • Λογιστική & Επιχειρηματική Ηθική
 • Τρέχοντα Οικονομικά Θέματα
 • Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ    
 • Επιχειρηματική Επικοινωνία    
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διαχείριση της Πληροφορίας    
 • Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου    
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά
 • Χρηματιστηριακά Οικονομικά    
 • Επιχειρησιακή Επιστήμη Ι
 • Επιχειρησιακή Επιστήμη ΙΙ
 • Δημόσια Οικονομικά    
 • Σύγχρονα Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS.

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Frederic αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο