Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
2. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή και λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Πανεπιστημίου Frederick

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κλαδους: της "Γενικής" και  " Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα".

 

 

Γενική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική    
 • Ψηφιακά Κυκλώματα Ι    
 • Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ    
 • Αρχές Προγραμματισμού    
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι    
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ    
 • Όργανα και Μετρήσεις    
 • Ηλεκτρονικά Ι    
 • Ηλεκτρονικά ΙΙ    
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών    
 • Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας
 • Τυχαία Σήματα και Συστήματα
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί    
 • Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό    
 • Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι
 • Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρολογίας με Χρήση Matlab και Simulink    Συστήματα Ελέγχου    
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος
 • Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος    
 • Ηλεκτρικές Μηχανές    
 • Ενσωματωμένα Συστήματα    
 • Αυτοματισμοί και Ρομποτική
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ
 • Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων    
 • Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι
 • Εισαγωγή στην Πτυχιακή Εργασία    
 • Πτυχιακή Εργασία    
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI    
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Λογισμός ΙΙΙ    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Στατική    
 • Διασύνδεση Υπολογιστών    
 • Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών
 • Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Μηχανική Ραδιοσυχνοτήτων
 • Κεραίες και Ραντάρ
 • Εργαστήριο Κεραίων    
 • Ανάλυση Μοντέρνων Συστημάτων Ελέγχου
 • Εργαστήριο Συστημάτων Δυναμικού Ελέγχου    
 • Συστήματα Διακριτού Ελέγχου
 • Εισαγωγή στις μεθόδους Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Βιομηχανικές Εφαρμογές    Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ    
 • Ασύρματες Επικοινωνίες    
 • Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι
 • Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ
 • Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογές
 • Ανάλυση Προηγμένων Συστημάτων Ισχύος    
 • Βασική Προστασία Συστημάτων Ισχύος
 • Έλεγχος Συστημάτων Ισχύος και Σταθερότητα
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος    
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας    
 • Μηχανική Φωτός
 • Εισαγωγή στη Βιοιατρική Μηχανική
 • Βιομηχανική Εκπαίδευση
 • Επικοινωνίες με Οπτικές Ίνες
 • Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική    
 • Ψηφιακά Κυκλώματα Ι
 • Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ    
 • Αρχές Προγραμματισμού    
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ
 • Όργανα και Μετρήσεις
 • Ηλεκτρονικά Ι    
 • Ηλεκτρονικά ΙΙ
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας    
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας
 • Τυχαία Σήματα και Συστήματα
 • Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί    
 • Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό
 • Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική
 • Συστήματα Ελέγχου    
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος    
 • Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος    
 • Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλιακή Ενέργεια    
 • Αειφόρος Ενέργεια Ι
 • Αιολική Ενέργεια
 • Αυτοματισμοί και Ρομποτική    
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ    
 • Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Όργανα και Μετρήσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας    Εισαγωγή στη Πτυχιακή Εργασία    
 • Πτυχιακή Εργασία    
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Λογισμός ΙΙΙ    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

 • Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι
 • Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ
 • Μηχανική Φωτός
 • Έξυπνα Δίκτυα και Έλεγχος    
 • Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Λεπτής Μεμβράνης    
 • Ηλεκτρονικά Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας    Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας    
 • Αειφόρος Ενέργεια ΙΙ
 • Βιομηχανική Εκπαίδευση    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS
 

 

 

 Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες του κλάδου, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι διάφοροι τομείς του κλάδου σχετίζονται με τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου.

 

 Οι απόφοιτοι/ες με κατεύθυνση στις ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’ έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στο τομέα των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο