Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
12.475
Βάση 2022
12.175
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1007
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Παι.Τ.Δ.Ε.) αποτελεί νεοϊδρυθέν Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) (Ν.4589/2019). Ενώ, όμως ιδρύθηκε το 2019, αποτελεί τη συνέχεια ενός τμήματος με μακρά ιστορία και συμβολή στις ανθρωπιστικές σπουδές, αφού προέκυψε έπειτα από την τριχοτόμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.).

 Βασικός σκοπός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης στις επιστήμες της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας.


 Είναι το μόνο Τμήμα που θεραπεύει την παιδαγωγική επιστήμη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνάμα είναι το μόνο που θεραπεύει και τη διδακτική των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας, με τρόπο ολιστικό.

 

 Η διακριτότητα του Τμήματος από άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα συνίσταται στο ότι είναι το μοναδικό που εστιάζεται συστηματικά στο εκπαιδευτικό έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει ειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο.

 

 

 • Πειραματικής Παιδαγωγικής
 • Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Διαπολιτισμικής Αγωγής
 • Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας,
 • Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

 

 

 H φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Παι.Τ.Δ.Ε.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. είναι τετραετούς φοίτησης,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 ECTS.  

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει συνολικά πενήντα οκτώ (58) μαθήματα (υποχρεωτικά,
υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν από τα Πεδία, μαθήματα επιλογής και διδακτικές ασκήσεις).

Ειδικότερα,

 για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να έχουν ληφθεί :

 • δεκαεννιά (19) Υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν στη Διδακτική Άσκηση  
 • είκοσι ένα (21) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα από τα Πεδία  
 • δεκαεπτά (17) Υποχρεωτικά μαθήματα, προσφερόμενα από Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας)
 • ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (από τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής)


 Τα Πεδία αποτελούν θεματικές ενότητες μαθημάτων που έχουν συναφές γνωστικό περιεχόμενο.  Επιλέγοντας συγκεκριμένο αριθμό Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων από το σύνολο των πεδίων, οι απόφοιτοι του Παι.Τ.Δ.Ε. θα έχουν αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε Πεδίου.

Συγκεκριμένα:
1. Σχεδιασμός, διδασκαλία και αξιολόγηση των ανθρωπιστικών μαθημάτων
2. Εκπαιδευτικές καινοτομίες, νέοι γραμματισμοί και έρευνα
3. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
4. Ετερότητα: ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση
5. Πολιτική, διοίκηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης
6. Εκπαίδευση και κοινωνία

 

 

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένους/ες φοιτητές/τριες, κατόπιν αιτήσεως και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να πραγματοποιήσουν κατά το 7ο ή το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους μία πρακτική άσκηση που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 
 • Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία  - θεματογραφία
 • Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

2ο Εξάμηνο

 • Παιδαγωγική ψυχολογία
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία
 • Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων 
 • Κοινωνιολογία εκπαίδευσης
 • Αρχαία ελληνική φιλολογία: Ηρόδοτος
 • Θεωρητική γλωσσολογία 
 • Αρχαία ιστορία

3ο Εξάμηνο

 • Ειδική αγωγή 
 • Μάθημα από Πεδίο 1 
 • Μάθημα από Πεδίο 2 
 • Μάθημα από Πεδίο 3 
 • Μάθημα από Πεδίο 4
 • Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
 • Αναλυτικά προγράμματα

4ο Εξάμηνο

 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάθηση
 • Αρχαία ελληνική φιλολογία: Αττικοί ρήτορες 
 • Βυζαντινή ιστορία 
 • Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη 
 • Μάθημα από Πεδίο 1
 • Μάθημα από Πεδίο 2

5ο Εξάμηνο

 • Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας της πρότυπης νέας ελληνικής γλώσσας 
 • Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας 
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Αρχαία ελληνική φιλολογία - Φιλοσοφικά κείμενα
 • Σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία
 • Μάθημα από Πεδίο 4
 • Μάθημα από Πεδίο 6

6ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου 
 • Εκπαιδευτική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
  Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Δραματική Ποίηση
 • Μάθημα από Πεδίο 1
 • Μάθημα από Πεδίο 2
 • Μάθημα από Πεδίο 3
 • Μάθημα από Πεδίο 4
 • Μάθημα από Πεδίο 5

7ο Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
 • Διδακτική άσκηση-A 
 • Αρχαία ελληνική φιλολογία: Θουκυδίδης 
 • Μάθημα από Πεδίο 1
 • Μάθημα από Πεδίο 5
 • Μάθημα από Πεδίο 6
 • Μάθημα ελεύθερης επιλογής


8ο Εξάμηνο

 • Αρχαία ελληνική φιλολογία: Ξενοφών 
 • Διδακτική άσκηση-B 
 • Μάθημα από Πεδίο 1 
 • Μάθημα από Πεδίο 3
 • Μάθημα από Πεδίο 4
 • Μάθημα από Πεδίο 6
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχει στους φοιτητές/τριες ολοκληρωμένη γνώση και ακαδημαϊκή επάρκεια στην επιστήμη της Παιδαγωγικής· εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες με εξειδικευμένες γνώσεις και προσφέρει εξοικείωση με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας· εκπαιδεύει έναν σύγχρονο φιλόλογο, σφαιρικά και διεπιστημονικά καταρτισμένο και ικανό να καινοτομεί και να διαχειρίζεται την πολύπλευρη εκπαιδευτική καθημερινότητα μέσα στη σύγχρονη κοινωνική δυναμική.

 • Στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος αναπτύσσουν κριτική κατανόηση των εκπαιδευτικών θεμάτων, αναστοχαστική ικανότητα, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλίας, για σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και επαγγελματική υπευθυνότητα.

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (47:52)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο