Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Βάση 2023
11.096
Βάση 2022
11.372
Εισακτέοι
127
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 28%

 Αρχαία Ελληνικά 22%

 Ιστορία 28%

 Λατινικά 22%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 28%

 Φυσική 28%

 Χημεία 22%

 Μαθηματικά 22%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 28%

 Φυσική 22%

 Χημεία 22%

 Βιολογία 28%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 28%

 Μαθηματικά 28%

 Πληροφορική 22%

 Οικονομία 22%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0173
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)
2. Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΕΤ)
3. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης αποκτούν μια πλούσια ιστορική και φιλοσοφική παιδεία, που αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρέoς και συνάμα συνεκτικού σώματος γνώσεων τόσο από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, όσο και από τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τις επιστήμες της ζωής και της νόησης.

 Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να αναλάβουν και να εκτελέσουν επιτυχώς οποιαδήποτε εργασία προϋποθέτει ευρύτητα γνώσεων και διεπιστημονικότητα, και απαιτεί δημιουργικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτικό πνεύμα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία.

 

 

 

TOMEIΣ

 1. Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
 2. Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
 3. Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων
 • Φιλοσοφίας, Ηθικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτεί η ενασχόληση με τη φιλοσοφία και την ιστορία της επιστήμης, τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και τη διδασκαλία βασικών γνώσεων ώριμων επιστημών, καθώς και με την Ιστορία της Φιλοσοφίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Στο δεύτερο κύκλο μαθημάτων (3ο και 4ο έτος), οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν και εξειδικεύονται στη Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, αλλά και στη μελέτη της σχέσης τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Ειδικότερα,

κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς

 • είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα,
 • δύο (2) υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα
 • δέκα (10) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει, και
 • εννέα (9) επιλεγόμενα μαθήματα.

 Εναλλακτικά προς την παρακολούθηση εννέα (9) επιλεγόμενων μαθημάτων, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει επιτυχώς επτά (7) επιλεγόμενα μαθήματα και να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.

 Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει κατεύθυνση στην αρχή του 3ου έτους σπουδών του, την οποία επιτρέπεται να αλλάξει μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς:

 • επτά (7) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και τρία (3) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΙΕΤ
 • επτά (7) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και τρία (3) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΦΕΤ
 • πέντε (5) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και πέντε (5) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΙΦΕΤ.

 

 

Σύμφωνα με τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος πληρούν τα κριτήρια περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που ορίζει το άρθρο 111 του νόμου 4547/2018, εφόσον
θα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαι σειρά μαθημάτων που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών.

 

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ δύνανται να πραγματοποιήσουν θεσμοθετημένη Πρακτική Άσκηση με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

 Για να συμμετέχουν οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή να παρακολουθούν τουλάχιστον το Ε΄ εξάμηνο σπουδών τους αλλά και να μην βρίσκονται
σε εξάμηνο πέραν του Η΄.

 Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα επιλογής του Οδηγού Σπουδών, αντιστοιχεί σε 5.5 ECTS  και έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες (ήτοι 2 μήνες) συνεχόμενες.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Φιλοσοφίας Ι  
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  
 • Ιστορία Ι  
 • Μαθηματικά

2o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Φιλοσοφίας ΙΙ  
 • Ιστορία ΙΙ  
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία  
 • Φυσική

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογική και Θεωρία Συνόλων 
 • Βιολογία  
 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης  
 • Θεωρία Δικαίου και Θεσμών  
 • Ιστορία Επιστημών Ι  
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Σπουδών

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γνωσιολογία και Μεταφυσική  
 • Ηθική Φιλοσοφία  
 • Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού  
 • Φιλοσοφία Κοινωνικών Επιστημών  
 • Εργαστήριο Κειμενικών Σπουδών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης  
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών  
 • Ιστορία της Ιατρικής  
 • Φιλοσοφία της Φυσικής  
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας  
 • Φιλοσοφία της Ιστορίας

Επιλεγόμενα Μαθήματα  

 • Θέματα Ιστορία της Ιατρικής 
 • Θέματα Ιστορίας Πολιτισμού & Τέχνης 
 • Κείμενα Αρχαίας Φιλοσοφίας 
 • Δίκαιο, Επιστήμη, Τεχνολογία 
 • Ιστορία & Μεθοδολογία της Ψυχολογίας 
 • Θέματα Γνωσιακής Επιστήμης 
 • Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Επιστημών ΙΙ 
 • Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία των Μαθηματικών  
 • Ιστορία της Τεχνολογίας  
 • Ιστορία & Μεθ/λογία της Νευροεπιστήμης  
 • Νεότερη Φιλοσοφία  
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία της Επιστήμης  
 • Φιλοσοφία του Δικαίου  
 • Γνωσιακή Επιστήμη

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ιστορία της Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών  
 • Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης  
 • Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας  
 • Αισθητική  
 • Θέματα Κοινωνικών Επιστημών  
 • Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών

7ο Εξάμηνο

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιστημονική & Τεχνολογική Πολιτική  
 • Μουσειολογία  
 • Φιλοσοφία της Λογικής  
 • Αναλυτική Φιλοσοφία  
 • Φιλοσοφία των Οικονομικών  
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Θέματα Ιστορίας Φυσικών Επιστημών 
 • Θέματα Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης 
 • Θέματα Φιλοσοφίας Μαθ/κών & Λογικής
 • Θέματα Φιλοσοφίας Επιστ. της Νόησης 
 • Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας 
 • Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας 
 • Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον
 • Θέματα Επιστήμης, Τεχνολ., Κοινωνίας  
 • Τεχνητή Νοημοσύνη  
 • Επιστήμη και Τέχνη  
 • Επιστήμη και Θρησκεία

8ο Εξάμηνο

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης  
 • Φύλο, Επιστήμη, Τεχνολογία  
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών  
 • Φιλοσοφία της Βιολογίας  
 • Ηπειρωτική Φιλοσοφία  
 • Φιλοσοφία του Νου

Επιλεγόμενα Μαθήματα  

 • Θέματα Ιστορίας Μαθ/κών & Λογικής  
 • Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας  
 • Θέματα Ιστορίας Φιλ/φίας της Επ/μης  
 • Μεταφιλοσοφία  
 • Θεωρία Θεσμών & Πολιτ. Φιλοσοφία  
 • Θέματα Πρακτικής Φιλοσοφίας  
 • Οικονομική Ανάλυση & Οικονομική Πολιτική 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης αποκτούν μια πλούσια ιστορική και φιλοσοφική παιδεία, που αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρέoς και συνάμα συνεκτικού σώματος γνώσεων και διεπιστημονικότητας. 

 Ωστόσο, η επαγγελματική τους σταδιοδρομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μεταπτυχιακή εξειδίκευση που θα επιλέξουν. 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως εκπαιδευτικοί 

 • εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 33 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Ως σύμβουλοι, αναλυτές/τριες και επιστημονικοί σύμβουλοι 

 • θεμάτων που αφορούν την Επιστήμη και την Τεχνολογία
  • σε δημόσιους οργανισμούς
  • σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς και όργανα
  • σε εταιρείες τεχνολογίας

 

Ως υπεύθυνοι marketing, management και δημοσίων σχέσεων

 • σε εταιρείες και επιχειρήσεις

 

Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν 

Ως ερευνητικό προσωπικό σε τομείς

 • της γνωσιακής επιστήμης
 • της ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων
 • της ψηφιοποίησης και υπολογιστικής διαχείρισης κειμενικού περιεχομένου αλλά και 
 • των ζητημάτων δικαίου και ηθικής
  • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • σε οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας. 

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι λένε και πως περιγράφουν τις επαγγελματικές προοπτικές οι απόφοιτοι/ες του τμήματος εδώ.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ (4:03:43)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο