Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
12.270
Βάση 2022
11.510
Εισακτέοι
83
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,70

ΓΕΛ

1ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

  Αρχαία Ελληνικά 25%

  Ιστορία 25%

  Λατινικά 25%

 Ειδικό Μάθημα 20%


Κωδικός Σχολής
0183
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 Για εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

 

 

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Ισπανικής γλώσσας, της Γλωσσολογίας, της Μετάφρασης, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Στόχος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες 

α) να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,
β) να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, 
γ) να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής, 
δ) να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας  και
ε) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία

 

 

 • Έρευνας και Εφαρμογών Ισπανικών και Λατινοαμερικανικών Σπουδών

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ισπανική Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ περιλαμβάνει:

 • δέκα (10) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (54 ECTS), πέντε (5) μαθήματα βασικών και απαραίτητων γνώσεων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πέντε (5) μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Ελληνικά Τμήματα της Σχολής εκ των οποίων το ένα (1) μάθημα είναι υποχρεωτικό και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

 • οκτώ (8) Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 ECTS), δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της.

 

 • είκοσι (20) - είκοσι εννιά (29) Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής (118 ECTS), δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
  • Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες,  
   1) Ισπανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού  
   2) Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού  
   3) Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας

 

 • τέσσερα (4) - πέντε (5) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή, εκ των οποίων υποχρεωτικά 4 ECTS για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Για την απόκτηση του πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να συγκεντρώσει σύνολο 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 42-52 μαθήματα.

 

 

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει στους/στις αποφοίτους του τη δυνατότητα να εντάξουν στο πλαίσιο των σπουδών τους την παιδαγωγική και διδακτική (ΦΕΚ Τ. Β, 82/ 19-01-2015). 

Για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας οι φοιτητές του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα που θα ισούνται με, τουλάχιστον, 34 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS Credits) κατανεμημένες στα 8 εξάμηνα των σπουδών τους.

Το σύνολο των μαθημάτων κατανέμεται σε 3 θεματικές περιοχές ως εξής:

 • δύο (2) μαθήματα από τη θεματική περιοχή “Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής”,
 • δύο (2) μαθήματα από τη θεματική περιοχή “Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

&

 • δύο (2) μαθήματα από τη θεματική περιοχή “Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση”.

 

 

Οι Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη από το Πρόγραμμα Σπουδών τους προαιρετική Πρακτική Άσκηση.

 Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του Οδηγού Σπουδών.

 Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι δώδεκα (12) εβδομάδες (ήτοι 3 μήνες).


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που:

 • έχουν ολοκληρώσει ή να παρακολουθούν τουλάχιστον το Ε΄ εξάμηνο σπουδών τους,
 • έχουν περατώσει επιτυχώς το 1/3 των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής),
 • έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον έξι (6)/10 και
 • προαιρετικά έχουν γνώση ξένων γλωσσών και προγραμμάτων πληροφορικής.

 Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη και  πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

 

1o Eξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 
 • Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)
 • Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
 • Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Ελληνικό: Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
 • Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ν.Φ.)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Ισπανική Γλώσσα Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Ισπανική Γλώσσα ΙV
 • Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση)
 • Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο)
 • Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ισπανικός Πολιτισμός
 • Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός
 • Ισπανική Λογοτεχνία Ι
 • Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ισπανική Γλωσσολογία
 • Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ
 • Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης
 • Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας
 • Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 
 • Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα
 • Εισαγωγή στην Λογοτεχνική Μετάφραση
 • Ισπανοαμερικανικό Θέατρο
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Ισπανικό Διήγημα
 • Πορτογαλική Γλώσσα Ι
 • Πορτογαλόφωνος Πολιτισμός

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Ισπανική Ποίηση
 • Ισπανοαμερικανικό Διήγημα
 • Ισπανοαμερικανική Ποίηση
 • Ισπανικό Θέατρο 
 • Κειμενικά Είδη
 • Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Γυναικεία Λατινοαμερικανική Πεζογραφία
 • Εξειδικευμένη Μετάφραση
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας
 • Πορτογαλική Γλώσσα ΙΙ
 • Πολιτισμός της Πορτογαλίας

7ο Εξάμηνο

 ​​​​​​Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα Ισπανοαμερικανικής Πεζογραφίας
 • Ισπανικό Μυθιστόρημα
 • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός
 • Εισαγωγή στην Πραγματολογία
 • Θέματα Ισπανοαμερικανικής Ποίησης
 • Εισαγωγή στη Μετάφραση Δοκιμιακού Λόγου
 • Ισπανικό Δοκίμιο

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών
 • Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
 • Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο
 • Modernismo
 • Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Μετάφραση
 • Κατάκτηση, διδασκαλία και αξιολόγηση λεξιλογίου της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.​​​​​​

 

Οδηγός Σπουδών

  Μετά το πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

  Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


  

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι/ες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας )
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Iσπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

   Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο