Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  10.870

ΕΠΑΛ: 14.525

Βάση 2022
10.540
Εισακτέοι
70
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά   30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  40%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

 

 Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1002
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Ψαχνά Ευβοίας
Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμός δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space upstream)
2. Ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών (space downstream)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το νέο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΚΠΑ είναι μοναδικό στην Ελλάδα στον τομέα της Αεροδιαστημικής με διακριτό ρόλο, χαρακτήρα και με συγκεκριμένους στόχους άμεσα συνδεδεμένους με τις ανάγκες της βιομηχανίας, της άμυνας και της οικονομίας της χώρας μας, της δημιουργίας νέου εργατικού δυναμικού υψηλής κατάρτισης με νέες ψηφιακές δεξιότητες.

To νέο τμήμα Αεροδιαστημικής υποστηρίζει την δημιουργία, ανάπτυξη, σχεδιασμό και χρήση τεχνολογιών, εφαρμογών, τομέων όπως:

 • Δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, δορυφορική πλοήγηση, συστήματα ραντάρ, τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, αρχιτεκτονική αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων, ηλεκτρονική και αυτοματισμός, δορυφορικά συστήματα.
 • Εφαρμογές, όπως η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών σε νέες τεχνολογίες 5G-6G, τηλεπικοινωνίες από δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία ακριβείας, η πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές), οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α.
 • Τεχνολογίες δορυφορικών συστημάτων, σχεδίαση και κατασκευή δορυφόρων διαστημικών αποστολών, διαστημικών οργάνων, μη επανδρωμένων οχημάτων (UAV, UGV) και ρομποτικών συστημάτων αιχμής. 

 

 

 

 • Αεροδιαστημικών Συστημάτων και Υποσυστημάτων (προσομοίωση και εξομοίωση νανοδορυφόρων – cubesat και μικροδορυφόρων, satellite tool kit, nastran/pastran, matlab)
 • Κυκλωμάτων και Αισθητήρων
 • Οργανολογίας Δορυφορικών και Διαστημικών Αποστολών
 • Προηγμένων Υλικών, Δομών και Ψηφιοποίησης
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (TSRL)
 • Τηλεπισκόπησης και Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας
 • Φυσικής
 • Προωθητικών Συστημάτων & Αεροδυναμικού Σχεδιασμού
 • ONBOARD DATA SYSTEMS
 • Ηλεκτρομαγνητισμού, Μικροκυμάτων & Πλάσματος
 • Space Software Lab

 

 

 

H φοίτηση στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Kατά τα πρώτα δύο (2) έτη, προσφέρονται μαθήματα και εργαστήρια που διαμορφώνουν ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο και υποστηρίζουν τους πέντε βασικούς πυλώνες του προγράμματος σπουδών:

 • Αεροδιαστημική (αρχές και πρακτικές, μηχανική πτήσεων, προωθητικά συστήματα και συστήματα εκτόξευσης, διαστημικά συστήματα και υποσυστήματα, διαστημικές και δορυφορικές εφαρμογές),
 • Φυσική (μηχανική, θερμοδυναμική, ηλεκτρομαγνητισμός, κυματική, οπτική),
 • Μαθηματικά (ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική, διαφορικές εξισώσεις),
 • Πληροφορική (λ.χ. προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, βάσεις και δίκτυα δεδομένων), και
 • Μηχανική Υπολογιστών (ψηφιακή σχεδίαση, αρχιτεκτονική υπολογιστών, σήματα και συστήματα, ηλεκτρονική και κυκλώματα).

Στο τρίτο (3ο) έτος, το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο αντικείμενο της Αεροδιαστημικής, με σύγχρονα μαθήματα, όπως σχεδίαση δορυφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων και δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και στις απαραίτητες γνώσεις σε διεπιστημονικά μαθήματα, όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση και σχεδίαση αεροδιαστημικών ψηφιακών συστημάτων.

 

Στο τέταρτο έτος, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

 • η 1η αφορά στο σχεδιασμό δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space upstream), και
 • η 2η στην ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών (space downstream).

 Για την υποστήριξη των δύο αυτών κατευθύνσεων, προσφέρονται μαθήματα επιλογής (ενδεικτικά αναφέρονται: διαστημική οργανολογία, δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, αυτοματισμός και ρομποτική, συστήματα ραντάρ, εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης, επικοινωνιών και πλοήγησης, οπτικοποίηση δεδομένων, κ.α.).

 • Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project) στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία μέσα από την οποία εξειδικεύονται σε ένα από τα αντικείμενα του Προγράμματος.

 

 

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες του όγδοου (8ου) εξαμήνου σπουδών, δηλαδή του τελευταίου έτους σπουδών, και ισοδυναμεί  με 15 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 • Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται είτε ατομικά από ένα/μία φοιτητή/τρια, είτε συλλογικά από δύο φοιτητές/τριες.
 • Το ερευνητικό αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι θεωρητικό ή και εργαστηριακό συναφές με τους βασικούς άξονες των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος ΑΕΤ.

 Δικαίωμα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας έχει ο/η φοιτητής/τρια που:

 • Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν στα τέσσερα πέμπτα (4/5) των ECTS των τριών (3) πρώτων ετών
 • Βρίσκεται στο 4ο ή ανώτερο έτος σπουδών.

 

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη Πρακτική Άσκηση από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Η Πρακτική Άσκηση

 • είναι μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου και γι’ αυτό θα πρέπει να δηλώνεται, μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα που δηλώνει ο/η φοιτητής/τρια και δύναται να αντικαταστήσει δύο επιλογής μαθήματα του 7ου ή/και του 8ου εξαμήνου/ων.
 • έχει διάρκεια τέσσερις μήνες (4) πλήρους απασχόλησης,είναι αμειβόμενη και αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/τριες που  

 • έχουν συμπληρώσει δύο ακαδημαϊκά έτη σπουδών (να διανύουν το 5ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο)
 • έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 20 μαθήματα (είτε υποχρεωτικά, είτε επιλογής)

 

1ο Εξάμηνο    

 • ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ Ι & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

2ο Εξάμηνο    

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ AΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3ο Εξάμηνο    

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
 • HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 • ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ)

4ο Εξάμηνο    

 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 • ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ( ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΗ & ΟΠΤΙΚΗ)

5ο Εξάμηνο

 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II
 • ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

6ο Εξάμηνο    

 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7o Εξάμηνο    

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
 • ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΙΣ 
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ 
 • ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

8ο Εξάμηνο    

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 • ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
 • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑ 
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 • ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ  ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), οι εξαγωγές της Ελλάδας στον τομέα της Αεροδιαστημικής ξεπερνούν τα 150-200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και υπάρχουν εκπεφρασμένες ανάγκες για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αεροδιαστημικής.

Έτσι, 

 

 

 • στις δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, 
 • στη δορυφορική πλοήγηση, 
 • στα συστήματα ραντάρ, 
 • στην τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης,
 • στη ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, 
 • στην αρχιτεκτονική αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων, 
 • στην ηλεκτρονική και αυτοματισμός, 
 • στα δορυφορικά συστήματα, κ.α.

καθώς και σε εφαρμογές που σχετίζονται με:

 • την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών σε νέες τεχνολογίες 5G-6G 
 • την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, 
 • τη γεωργία ακριβείας, 
 • την πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές), 
 • τις «έξυπνες» πόλεις, κ.α.

 
σε εταιρείες

 • μελετών, 
 • σχεδιασμού ανάλυσης, 
 • υλοποίησης, επίβλεψης, 
 • λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, 
 • εφαρμογών, 
 • υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες 
 • παροχής τηλεπικοινωνιακών και δορυφορικών υπηρεσιών. 

 

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν

 • με τη διδασκαλία (πρόγραμμα ESA ESERO),
 • την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στην Αεροδιαστημική και
 • την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών start-ups (πρόγραμμα ESA BIC, Egg Incubator).

αλλά και να σταδιοδρομήσουν:

 • στους τομείς
  • των δορυφορικών συστημάτων, σχεδίαση και κατασκευή δορυφόρων διαστημικών αποστολών, διαστημικών οργάνων, μη επανδρωμένων οχημάτων (UAV, UGV) και
  • ρομποτικών συστημάτων αιχμής.
 • σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως:
  • Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος,
  • European Space Agency,
  • EUMETSAT,
  • EU Space Programs Agency,
  • European Defence Agency κα.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΚΠΑ (4:27:04)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο