Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Ευρώπης και του Πολιτισμού της, δηλαδή, συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου και της κουλτούρας του.

 • To πτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" αποτελεί πρωτοτυπία του Ε.Α.Π. και συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του περιεχομένου σπουδών της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο συγκροτεί και προσφέρει ολοκληρωμένες πτυχιακές Ευρωπαϊκές σπουδές με έμφαση σε θέματα Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου. Όσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα λειτουργούν μέχρι τώρα προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά, γι’ αυτό, κρίνονται ως αρκετά επιμερισμένα ως προς το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ή αναφέρονται κυρίως σε σπουδές ξένων γλωσσών.

Το πρόγραμμα αυτό του Ε.Α.Π., το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, περιλαμβάνει ευρύ συνδυασμό τόσο καθιερωμένων όσο και καινούργιων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων, με σκοπό να προσεγγίζονται τα βασικά συστατικά και οι κεντρικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν διαχρονικά αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι

α) ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητριών/τών του Προγράμματος,
β) η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους,
γ) η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης,
δ) η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών.  
ε) παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες Θέσεις: 1.200

 

 Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

 

Η φοίτηση στις Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

 • διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) έτη και
 •  αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

1ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Γενική Ιστορία της Ευρώπης
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
 • Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

2ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
 • Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη

3ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

Θεματικές Ενότητες Επιλογής

 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
 • Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

4ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα

Θεματικές Ενότητες Επιλογής

 • Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
 • Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

 

Οδηγός Σπουδών 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση,

 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης», τις μεταβολές στα γεωγραφικά της όρια και στα σύνορα των εθνών κρατών, και τις συνακόλουθες πολιτισμικές μεταβολές στην ιστορική πορεία.
 • Να προσδιορίζουν τα στάδια κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα έθνη κράτη που την απαρτίζουν.
 • Να προδιορίζουν βασικές συνιστώσες του πολιτισμού της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών της πνευματικής καλλιέργειας (civilization), όσο και της χωρικής διαφοροποίησης και εναλλαγής πολιτιστικών ρευμάτων (culture).
 • Να αναλύουν κριτικά την κάθε μία από συνιστώσες αυτές στην ιστορική τους πορεία, γεωγραφία και χωρικότητα: τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση, τις πολιτικές ιδεολογίες και μεταβολές στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, τους θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συστήματα κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης και  πολιτιστικής επικοινωνίας.
 • Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες μετάδοσης γνώσεων και σύνθεσης μικρών δοκιμίων για τις εξελίξεις της κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού πολιτισμού από το μεσαίωνα και τη συγκρότηση του έθνους κράτους μέχρι την αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίηση.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο