Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων στην Ισπανική γλώσσα, καθώς και η κατανόηση της εξέλιξής της, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των πλούσιων και πολυδιάστατων πολιτισμών των Iσπανόφωνων λαών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις: 100

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και
β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική Πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διαρκεί τέσσερα (4) έτη

 • τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

1ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ Ι
 • Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ 
 • Κατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα

2ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ  
 • Ιστορία της Ισπανίας
 • Πολιτισμός της Ισπανίας

3ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογοτεχνία Ισπανίας Ι  
 • Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής
 • Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής

4ο έτος σπουδών

Μαθήματα Επιλογής

 • Λογοτεχνία Ισπανίας ΙΙ  
 • Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής Ι
 • Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής ΙΙ
 • Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

 

Οδηγός Σπουδών

Με την ολοκλήρωση του ΠΣ, οι φοιτητές-τριες αναμένεται:

 •  Να είναι σε θέση να χειρίζονται με άνεση την Ισπανική Γλώσσα και να τη χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 •  Να έχουν αποκτήσει βασικές επιστημονικές γνώσεις για την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του ισπανόφωνου κόσμου (Ισπανία-Αμερική) από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή
 •  Nα έχουν σπουδάσει πάνω σε αντιπροσωπευτικά έργα της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής διανόησης (γράμματα, τέχνες, επιστήμες), ώστε να είναι σε θέση να τα διδάξουν με αναλυτική και συνθετική μέθοδο
 •  Να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογία για να κατανοούν και να αναλύουν θέματα του γνωστικού αντικειμένου και του ανθρωπιστικού πεδίου γενικότερα.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο