Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πανελλαδικές Εξετάσεις
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και να παρουσιάσει διαχρονικά τη συνεισφορά του.

Tο Πρόγραμμα συνδυάζει:

 • τη μελέτη της ιστορίας ως υπόβαθρο,
 • τη μελέτη της πνευματικής δημιουργίας (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες), των τεχνών (εικαστικές τέχνες, πολεοδομία, θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, κ.ά.) και
 • τη μελέτη της κοινωνικής ζωής (πολιτική οργάνωση, δημόσιος και ιδιωτικός βίος, το διασπορικό φαινόμενο, υποδοχή και ένταξη του παρελθόντος στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα),

ενώ ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτιστικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις: 800

 Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

 

Η φοίτηση στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)  

 • διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) έτη και
 •  αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

1ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Ελληνική Ιστορία 
 • Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 

2ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια 
 • Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
 • Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

3ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα 
 • Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

Θεματικές Ενότητες Επιλογής 

 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη

4ο έτος σπουδών

Θεματικές Ενότητες Επιλογής 

 • Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού
 • Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι  
 • Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο 
 • Ελληνισμός της Διασποράς  
 • Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος 
 • Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα
 • Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας  
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη

 

Οδηγός Σπουδών

Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών/τριών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους καλλιεργεί και προάγει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες:

 • Εποπτεία της εξαιρετικά πολυδιάστατης ελληνικής πολιτιστικής διαχρονίας με παράλληλη ικανότητα εμβάθυνσης.
 • Κριτικός στοχασμός.
 • Ικανότητα για αφηρημένη, συνδυαστική και συγκριτική σκέψη στην ανάλυση, τη  σύνθεση και την ερμηνεία εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών του ελληνικού πολιτιστικού γίγνεσθαι και των διαχρονικών μεταβολών του.
 • Αισθητική παιδεία.
 • Επίγνωση της διαχρονικής ώσμωσης του ελληνικού πολιτισμού με άλλους πολιτισμούς και του αναπτυξιακού δυναμικού του. 

Επίσης,

 • Ικανότητα στη γραπτή επικοινωνία και τη σύνταξη αρτίων ακαδημαϊκών δοκιμίων.
 • Δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, πληροφόρησης και αναπαράστασης και στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο