Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
1609
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.575
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 12.200
 •   Εισακτέοι
 • 120
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Nεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙΠΑΕ

 καλύπτουν όλους τους τομείς που αφορούν το βιβλίο και τα αρχεία, δίνοντας έμφαση στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία, οργάνωση, διαχείριση και διάδοση των πληροφοριών καθώς και των μέσων καταγραφής της, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής.


 καλύπτουν επίσης, τις μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και αρχείων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα και τις κοινωνικές επιστήμες προσφέροντας μαθήματα Λογοτεχνίας, Πολιτισμού, Τέχνης, Γλωσσών.

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 • διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 

 

 Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές/τριες του τμήματος, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά σαράντα τέσσερα (44) Μαθήματα

 • τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά και
 • επτά (7) επιλογής υποχρεωτικά

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρείς (3) τύπους μαθημάτων:

 1. Υποχρεωτικά (Υ),
 2. Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ),
 3. Προαιρετικά (Π).
 • Στο τελευταίο είδος ανήκουν τα μαθήματα Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα οποία δεν έχουν Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), αλλά χορηγείται βεβαίωση σε όσους τα παρακολουθήσουν επιτυχώς.

 Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια Η/Υ του Τμήματος, σε ομάδες των 20-25 περίπου ατόμων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι υποχρεωτική. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος εξαρτάται από την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των ασκήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται κυρίως

 • σε ακαδημαϊκές, ειδικές δημοτικές, δημόσιες - λαϊκές, παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες,
 • σε κέντρα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης,
 • σε οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,
 • σε μονάδες του βιομηχανικού τομέα και σε παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν βιβλιοθήκες ή συλλογές τεκμηρίων.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς εξεταστεί στα 2/3 του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Ο/η φοιτητής/τρια, πρέπει να βρίσκεται στο τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του ΣΤ΄ ή Ζ΄ για τα τμήματα σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων και να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.
 Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, το Χειμερινό Εξάμηνο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου και το Εαρινό Εξάμηνο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τη λειτουργία κάθε υπηρεσίας στην οποία πραγματοποιείται.

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και όσοι/όσες φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν αντί για εκπόνηση πτυχιακής να επιλέξουν δύο μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής του Ζ’ εξαμήνου.

 Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών δίδονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος, εγκρίνονται από τη Συνέλευση και ανατίθενται στους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τα αναλάβουν.

 

1o Eξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία 
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής I
 • Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας 
 • Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών 
 • Αγγλική Ορολογία I

Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα

 • Τάσεις και Ρεύματα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 
 • Παγκόσμια Λογοτεχνία

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γαλλικά Ι

2ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ιστορία Βιβλίου και Τύπου 
 • Ταξινομικά Συστήματα Ι
 • Καταλογογράφηση Ι
 • Υπηρεσίες Πληροφόρησης 
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ
 • Αγγλική ορολογία ΙΙ

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γαλλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ταξινομικά Συστήματα II
 • Καταλογογράφηση II
 • Θεματική Ευρετηρίαση 
 • Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστημών
 • Επιστημονική Επικοινωνία και Δημοσίευση 

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γαλλικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θησαυροί
 • Αρχεία και Οργάνωσή τους
 • Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων
 • Ανάκτηση Πληροφοριών 
 • Βάσεις Δεδομένων 

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γαλλικά IV

5o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πολιτική της Πληροφορίας 
 • Τεχνολογίες Ιστού 
 • Μέθοδοι Έρευνας - Στατιστική
 • Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών 
 • Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών 

Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα

 • Θεσμοί της ΕΕ και Αρχεία
 • Ιστορία του νεοελληνικού κράτους και Αρχεία

6o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού 
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Aποθετήρια 
 • Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών
 • Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία 

Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα

 • Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων 
 • Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών 
 • Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών 
 • Ιστορία Πολιτισμού 
 • Ιστορία Τέχνης

7ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιβλιογραφία 
 • Πληροφορία και Γνώση 
 • Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 
 • Πληροφοριακή Παιδεία 

Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα

 • Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών
 • Οργάνωση και Λειτουργία Λαϊκών Βιβλιοθηκών 
 • Ιατρική Βιβλιοθηκονομία
 • Διαχείριση Ενεργών Αρχείων 
 • Πτυχιακή Εργασία (αντί για 2 μαθήματα Επιλογής)

8ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προηγμένα θέματα Περιγραφής Πόρων 
 • Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής 
 • Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών 
 • Πρακτική άσκηση 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α΄).

 

 

 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης καθώς και οργανισμούς διαχείρισης γνώσης με βάση τα διεθνή πρότυπα (DDC, LC, AACR2, MARC21, UDC, DC , LOM, κ.λπ.). 
 • αναπτύσσει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 
 • αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται, οργανώνει, διαχειρίζεται και διαχέει τις πληροφορίες στους χρήστες των βιβλιοθηκών. 
 • παρέχει πληροφοριακές υπηρεσίες με σκοπό την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. 
 • χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης.
 • χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να αναπτύξει και να προάγει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και των κέντρων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
 • δραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο ή /και σύνθετο περιβάλλον εργασίας στο οποίο όλο και περισσότερο οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο. 
 • αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές συλλογές, πύλες, ιδρυματικά αποθετήρια, δικτυακούς τόπους, βάσεις δεδομένων, κ.λπ. 
 • εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ στα πλαίσια των εργασιών του σε βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 
 • σχεδιάζει, οργανώνει, επιβλέπει, εφαρμόζει και αξιολογεί ερευνητικά προγράμματα, καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. 
 • ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.
 • συντάσσει, επιβλέπει και εφαρμόζει μελέτες έργων και εργασιών που αφορούν σε πληροφοριακά συστήματα. 

 

 Με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Αρχειονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως Βιβλιοθηκονόμοι/επιστήμονες της πληροφόρησης

 • σε κάθε είδους βιβλιοθήκη (δημόσια, ιδιωτική, ακαδημαϊκή, ειδική, σχολική, κινητή).

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

 

Ως Στελέχη 

 • σε μουσεία, στην οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και παρουσίαση των συλλογών τους,  
 • σε υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.ά.),  
 • σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

 
Ως Στελέχη σχετικών επιχειρήσεων/ εταιρειών /οργανισμών

 • στη διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων τους, 
 • στον τομέα του μάρκετινγκ αλλά και
 • στην έρευνα αγοράς.

 Ως Αυτοαπασχολούμενοι ερευνητές/τριες, σύμβουλοι 

 • σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης/διαχείρισης δεδομένων
 • σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε προγράμματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αρχείων.

 
 Επιπλέον, με Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Μουσειολογίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας με κατεύθυνση Μουσειολογία οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ Μουσειολόγων.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο