Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

ΓΕΛ:  10.500

ΕΠΑΛ: 14.030

Βάση 2022
10.570
Εισακτέοι
85
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,85

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία  35%

 Λατινικά  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  35%
 
 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0384
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007.

 •  Η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

   Η Iστορία και η Θεωρία της Τέχνης αντιµετωπίζονται ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου επιστημονικού πεδίου ενισχύεται από ένα διευρυμένο διεπιστημονικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει σηµαντικό αριθµό γνωστικών αντικειµένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Αισθητική και η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Ιστορία, η Ιστορία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας, η Μουσειολογία, η Ανθρωπολογία και η Κοινωνιολογία της Τέχνης. 

  

 

 

 

 Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Σχολής Καλών Τεχνών χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο.

 Ο ελάχιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα ορίζεται σε οκτώ (8).

 

 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης περιλαμβάνει Υποχρεωτικά, Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά μαθήματα.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι δομημένο σε δυο (2) στάδια:
α. το πρώτο στάδιο σπουδών (Α’ και Β’ έτος) συνίσταται ως επί το πλείστον σε μαθήματα υποβάθρου (επισκοπήσεις), όπου εξετάζονται με εποπτικό τρόπο αντικείμενα όπως η Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Ευρωπαϊκή Ιστορία και η Αγγλική Ορολογία της Τέχνης, και εν συνεχεία αντικείμενα όπως η Μεθοδολογία της Ιστορίας της Τέχνης, η Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας, η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Θεωρία και Κριτική της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, τα Παιδαγωγικά και η Ψυχολογία της Εκπαίδευσης.


 Σε αυτό το στάδιο σπουδών εντάσσεται, επίσης, το «Καλλιτεχνικό Εργαστήριο» ως μάθημα εφαρμοσμένου χαρακτήρα με σκοπότην εισαγωγική εξοικείωση των φοιτητών με πτυχές της εικαστικής πράξης.

β. το δεύτερο στάδιο σπουδών (Γ’ και Δ’ έτος) συνίσταται σε μαθήματα επιστημονικής περιοχής (διαλέξεις και σεμινάρια), τα οποία καλύπτουν τα πεδία «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» και «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και διαφοροποιούνται περαιτέρω σε μαθήματα θεωρητικού και μαθήματα εφαρμοσμένου χαρακτήρα, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέγουν τη μαθησιακή κατεύθυνση βάσει των ενδιαφερόντων τους, ενισχύοντας με αυτότον τρόπο την αίσθηση αυτονομίας στη διαμόρφωση του γνωστικού τους προφίλ. Σε αυτό το στάδιο σπουδών εντάσσονται και η Πρακτική Άσκηση, η Πτυχιακή Εργασία, καθώς και τα μαθήματα που εισήχθησαν για την απόκτηση από τους φοιτητές Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ως δυνατότητες επιλογής με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

Το σύνολο μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου με βάση το ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ανέρχεται σε 40 (24 επισκοπήσεις, 12 Διαλέξεις, 4 Σεμινάρια).

 Το σύνολο πιστωτικών μονάδων  ( ECTS) ανέρχεται σε 240 για τη λήψη πτυχίου.

 

 

Η πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, η εκπόνησή της είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε μία Διάλεξη και ένα Σεμινάριο (7 + 9 = 16 ECTS).

 Το κείμενο πρέπει να έχει έκταση 10.000 – 12.000 λέξεις (με τις υποσημειώσεις). Ο φοιτητής δηλώνει υποχρεωτικά με αίτησή του στη Γραμματεία έως τρεις (3) βδομάδες μετά την έναρξη του Η΄ εξαμήνου.

 

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης δύνανται να κάνουν πρακτική άσκηση σε φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουνοι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) που φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω. 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Τέχνης: εποπτική εισαγωγή 
 • Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης 
 • Ιστορία της Τέχνης της Μεσαιωνικής Ευρώπης 
 • Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 1: Αρχαιότητα – Νεότεροι χρόνοι 
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Αγγλική Ορολογία Τέχνης  

2ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Τέχνης των νεότερων χρόνων 1: Αναγέννηση και Μπαρόκ
 • Ιστορία της Τέχνης των νεότερων χρόνων 2: από τον Νεοκλασικισμό στον Ιμπρεσιονισμό 
 • Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 2: από τους νεότερους χρόνους έως τις μέρες μας 
 • Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 • Αγγλική Ορολογία Τέχνης 2 
 • Μοντέρνα Τέχνη

3ο Εξάμηνο 

 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 
 • Φιλοσοφία της Τέχνης 
 • Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 1: από τον Ρομαντισμό στον Νατουραλισμό 
 • Παιδαγωγικά
 • Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας 
 • Σύγχρονη Τέχνη 

4ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης 
 • Καλλιτεχνικό Εργαστήριο 
 • Θεωρία και Κριτική της Τέχνης 
 • Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2: Μοντερνισμός και Πρωτοπορία 
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

5ο & 7o Εξάμηνο

Διαλέξεις

 • Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας
 • Η Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης μέσα από τις εκθέσεις 
 • Η διαχρονικότητα της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ειδικά θέματα αγγλικής ορολογίας της τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1
 • Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος
 • Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙA

 • Θεωρία και κριτική της τέχνης στην πράξη
 • Τόσο μακρυά και τόσο κοντά: Βυζάντιο & Βενετία (11ος – 15ος αιώνας)
 • Θεωρία της Τέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης
 • Παλαιοαισθητική: σπηλαιογραφίες της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης 
 • Ιστορία της Περφόρμανς: Επιτελεστικές τάσεις στην τέχνη του 20ου και 21ου αιώνα
 • Δυτικοευρωπαίοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο 
 • Ιστορία του καλλιτεχνικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (19ος αιώνας) 
 • Η τέχνη στο δίκαιο: νομολογιακά ζητήματα
 • Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί 
 • Η κρυφή ζωή των έργων 

6ο & 8ο Εξάμηνο

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 • Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Τέχνης: Διδακτική του Μοντερνισμού και διδακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία
 • Χώρος, χρόνος, και αίσθηση εαυτού: από τη Βοστώνη και την Αϊτή το 18ο αιώνα, μέχρι την Αθήνα και το Black Lives Matter τον 21ο αιώνα
 • Ρομανική τέχνη (11ος-12ος αιώνας)
 • Η Τέχνη στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διδακτική μεθοδολογία στην εκπαίδευση
 • Ειδικά θέματα Αγγλικής ορολογίας της τέχνης: Χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2
 • Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙA

 • Αφαίρεση και Ψυχρός Πόλεμος: ιστοριογραφία, θεωρία και μέθοδος
 • Το μεσαιωνικό εικονογραφημένο βιβλίο: Σύγχρονες ερευνητικές και
 • ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
 • H τέχνη ως οικολογική ανταπόκριση: πορτραίτα γυναικών από τον Leonardo στην Bio Art
 • Το σώμα και η έκφραση των συναισθημάτων στην ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα
 • Φεμινισμός, Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης από τη δεκαετία του 1970 ως σήμερα
 • Οι εικόνες, οι λέξεις και τα πράγματα
 • Ανιχνεύοντας το πορτραίτο του καλλιτέχνη σε έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
 • «Διαβάζοντας» εικαστικά έργα στη λογοτεχνία 
 • Δίκαιο, τέχνη και κοινωνία
 • Μουσειολογία 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Πρόγραμμα σπουδών

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

 • µπορούν να  εντάσσονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας, είτε πρόκειται για επίσημους καλλιτεχνικούς θεσμούς και χώρους είτε για μικρότερης εμβέλειας περιβάλλοντα που σχετίζονται ωστόσο με τις τέχνες, τον πολιτισμό και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ειδικότερα μπορούν να  προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα

Ως κριτικοί και ιστορικοί της τέχνης

 • σε μουσεία,
 • σε πινακοθήκες,
 • σε καλλιτεχνικά ιδρύματα,
 • σε πολιτιστικά κέντρα,
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα,
 • σε εξειδικευμένα ή γενικού προσανατολισμού μέσα ενημέρωσης,

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών Τέχνης.

καθώς και

 • στη μέση εκπαίδευση και τον χώρο της ανώτατης παιδείας.  

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος αν επιλέξουν να εξειδικευτούν με έναν μεταπτυχιακό τίτλο μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί/ές στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως εκτιμητές/τριες

 • έργων τέχνης  

Ως συντονιστές/τριες και διαχειριστές/τριες

 • τμημάτων και υλικού έργων τέχνης για βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και κινηματογραφικές ταινίες

Ως υπεύθυνοι/ες

 • για τη συντήρηση, οργάνωση και διαχείριση εκθεμάτων τέχνης καλλιτεχνικών γκαλερί

Ως διαχειριστές/τριες και συντηρητές/τριες

 • πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία, μνημεία, ιστορικοί χώροι) 

Ως οργανωτές/τριες και διαχειριστές/τριες

 • πολιτιστικών περιηγήσεων 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο