Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0780
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 11.400
 •   Εισακτέοι
 • 50
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία  25%

 Λατινικά  25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα Θεολογίας λειτουργεί και η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ), η οποία συναρτάται τόσο με τη διευκόλυνση των αποφοίτων των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και με την ευρύτερη ανάγκη επιστημονικής κατάρτησης στις ισλαμικές σπουδές και άσκησης στη διαθρησκειακή και διαπολιτισμική συνεννόηση για όλους τους Έλληνες πολίτες.

 

 Η Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην κειμενική του παράδοση, έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων ιστορικών και πολιτισμικών της συμφραζομένων. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδίκευση στο Ισλάμ δια μέσου μιας ποικιλίας εκφράσεων (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) και με μεθοδολογικά εργαλεία τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις (ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και νομική).

 Η κατεύθυνση θα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τον μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή μουσουλμάνων στα κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και τις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους.

 

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ  ορίζεται σε

 • οκτώ (8) εξάμηνα και
 • απαιτεί συνολικό φόρτο εργασίας από τους/τις φοιτητές/τριες 240  πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία

 • σε σαράντα ένα (41) υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβανομένων της Αραβικής, Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και
 • σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθήματα επιλογής.

Από τα Υποχρεωτικά μαθήματα τα επτά (7) περιλαμβάνουν Θεωρητική Διδασκαλία Παιδαγικών και Άσκηση (σύμφωνα με την παρούσα ισχύουσα νομοθεσία).  

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρει η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν συναφή και συγγενή μαθήματα άλλων Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ., όπως Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικής, Νομικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και τα Διατμηματικά μαθήματα της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ.

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν πιστοποίηση στην παιδαγωγική επάρκεια με την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.

 Για να αποκτήσει την παιδαγωγική επάρκεια ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία επτά (7) μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και να λάβει μέρος στην πρακτική άσκηση διδακτικής συνολικού φόρτου εργασίας 30 ECTS.

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά παιδαγωγικά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν:

α) στην εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή

β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, και

γ) στην παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια.

 

 Επιπλέον οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε πρακτική άσκηση σε διαπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, σε Μουφτείες και Τζαμιά της Θράκης, και σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα.

 • Στις Μουφτείες και τα Τζαμιά της Θράκης θα ασχοληθούν με το πνευματικό και κοινωνικό έργο της θρησκευτικής κοινότητας, θα εμβαθύνουν στη λατρευτική ζωή και θα ασχοληθούν με πρακτικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης.
 • Η Πρακτική Ασκηση σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα θα προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες εμπειρία και γνώσεις που αφορούν στο σεβασμό της ετερότητας, στην άμβλυνση των στερεοτύπων, στη δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης και στην καλύτερη γνώση του Χριστιανισμού. Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης σε κοινές δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αρωγής.

 

1o Eξάμηνο

 • Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία Ι (Πρώιμη και Μέσων Χρόνων)
 • Κοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)
 • Εισαγωγή στις Αβρααμικές Θρησκείες
 • Θρησκείες και Κοινωνίες στη Μέση Ανατολή
 • Αραβικά Ι
 • Αγγλικά Ι 

 

2o Εξάμηνο

 • Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙ (Νεότερη)
 • Κοράνιο και Ερμηνείες IΙ (Κλασσικά Tafsir)
 • Μουσουλμανική Παράδοση Ι (Sunna)
 • Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα
 • Αραβικά ΙΙ Α1
 • Αγγλικά ΙΙ Γ1

 

3ο Εξάμηνο

 • Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙΙ (Σύγχρονη)
 • Κοράνιο και Ερμηνείες IIΙ (Σύγχρονα Tafsir)
 • Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙ (Sunna)
 • Η μεταβίβαση των Ελληνικών γραμμάτων στην Αραβοϊσλαμική Φιλοσοφία
 • Αραβικά ΙΙΙ Α2
 • Αγγλικά ΙΙΙ Γ2

 

4ο Εξάμηνο

 • Κοράνιο και Ερμηνείες ΙV (Σύγχρονα Tafsir)
 • Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna)
 • Ιερός Χώρος, Τέχνη και Αρχιτεκτονική
 • Θεωρία και Μεθοδολογία για τη Μελέτη της Θρησκείας
 • Αραβικά IV Α2
 • Αγγλικά ΙV Γ2

 

5ο Εξάμηνο

 • Κοράνιο και Ερμηνείες V  (Σύγχρονα Tafsir) 
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Ιερά κείμενα και Μεταφραστικά Ζητήματα
 • Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία
 • Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύματα

 

6ο Εξάμηνο

 • Ισλαμικός Μυστικισμός και πολιτικό Ισλάμ
 • H έννοια της Θρησκευτικής ελευθερίας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο
 • Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου Ι (Εισαγωγή στις Νομικές Σχολές)
 • Διδακτική και ΤΠΕ

 

7ο Εξάμηνο

 • Κορανική και βιβλική προφητική παράδοση
 • Έννοια και Μορφές του Μαρτυρίου στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό
 • Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου ΙΙ (Η Χανεφιτική Σχολή)
 • Ισλάμ και Εκπαίδευση

 

8ο Εξάμηνο

 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας
 • Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων (Χριστιανισμός – Ισλάμ)
 • Οικουμενική κίνηση και Ισλάμ
 • Διαθρησκειακός και Διαπολιτισμικός Διάλογος (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Διδακτική και ΤΠΕ  
 • Ισλάμ και Εκπαίδευση
 • Οργάνωση Διαδικασιών Μάθησης στο Σχολείο
 • Εκπαίδευση και πολιτιστικός πλουραλισμός  
 • Διδακτικός Σχεδιασμός
 • Πρακτική Άσκηση Διδακτικης

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Το Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία
 • Το Βοσνιακό Ισλάμ. Ιστορία και εξέλιξη
 • Μεσσιανικά επαναστατικά κινήματα. Ταυτότητα και ετερότητα στο Ισλάμ
 • Συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία
 • Περσικά Ι Α1  
 • Περσικά ΙΙ Α2 
 • Περσικά ΙΙΙ Β1  
 • Περσικά ΙV BI  
 • Αραβικά V  
 • Αραβικά VI  
 • Αραβικά VII  
 • Αραβικά VIII  
 • Ελληνικά Ι Γ1  
 • Ελληνικά ΙΙ Γ1  
 • Ελληνικά ΙΙΙ Γ2

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

  

  Oι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών

 •  έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές/τριες.

 Προς το παρόν όμως, δικαίωμα διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στα σχολεία της Θράκης, όπου έχει εισαχθεί το μάθημα του Ισλάμ, έχουν μόνο οι μουσουλμάνοι φοιτητές/τριες.

Έτσι, μπορούν να απασχοληθούν:

 • Ως Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

 

 Οι πτυχιούχοι, που δεν είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, δεν έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα αλλά μπορούν να εξειδικευτούν σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς και φορείς.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ (3:01:00)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο