Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
12.265
Βάση 2022
11.985
Εισακτέοι
80
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,70

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 35%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 20%

 Λατινικά 25%

 Ειδικό Μάθημα 20%


Κωδικός Σχολής
0133
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 

 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες βασικές γνώσεις στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών, της Γαλλικής Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Γαλλικού Πολιτισμού και της Μετάφρασης- Μεταφρασεολογίας.

 Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος των φοιτητών και των φοιτητριών, στην απόκτηση γενικής παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας
 2. Λογοτεχνίας
 3. Μετάφρασης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία
 • Συγκριτικής Γραμματολογίας
 • Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου.

 Συμμετέχει επίσης σε Εργαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως το

 • Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών,
 • Εργαστήριο Σημειωτικής.

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία

 • σε είκοσι τρία (23) Υποχρεωτικά 
  • δεκατρία (13) του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας  
  • επτά (7) Υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Λογοτεχνίας  
  • τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Μετάφρασης
 • σε δεκαεννιά (19) Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Από το σύνολο των 19 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν:
   – έως και δέκα (10) μαθήματα (ή έως και οκτώ (8) σε περίπτωση εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας) από έναν από τους τρεις Τομείς του Τμήματος,
   – τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα από τον κάθε ένα από τους υπόλοιπους δύο Τομείς,
   – έως και τρία (3) μαθήματα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα και από τους τρεις (3) Τομείς του Τμήματος: Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Μετάφρασης.

 

 

 

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι προαιρετική και αντικαθιστά δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

 • Στην περίπτωση εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες συγκεντρώνουν 114 ECTS από δεκαεπτά (17) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και την Πτυχιακή εργασία.

 

 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ισχύοντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 103738/Δ2/20-06-2017 (ΦΕΚ 2281/05-7-2017 τ. Β΄), εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους/στις αποφοίτους  υπό την προϋπόθεση να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής  και απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολούθησαν με επιτυχία τα μαθήματα "Εισαγωγή στη Διδακτική των ζωντανών γλωσσών" και "Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας" .

 Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, πιστώνεται με 12 ECTS.

 Oι φοιτητές/φοιτήτριες, που θα επιλεγούν για την πρακτική άσκηση θα εργαστούν για διάστημα δύο (2) μηνών ως αμειβόμενοι ασκούμενοι καθηγητές/καθηγήτριες σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

1o Εξάμηνο

 • Ψηφιακός Γραμματισμός  
 • Γαλλική Γλώσσα I: Γραπτός Λόγος  
 • Γαλλική Γλώσσα I: Προφορικός Λόγος  
 • Σταθμοί της Ιστορίας της Γαλλίας και του Γαλλικού Πολιτισμού  
 • Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι  
 • Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα 

2ο Εξάμηνο

 • Γαλλική Γλώσσα II: Γραπτός Λόγος 
 • Γαλλική Γλώσσα II: Προφορικός Λόγος 
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 
 • Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα 
 • Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας ΙΙ 
 • Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση

3ο Εξάμηνο

 • Γαλλική Γλώσσα III: Γραπτός Λόγος 
 • Γαλλική Γλώσσα III: Προφορικός Λόγος 
 • Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία 
 • Μετάφραση Γενικών Κειμένων I

4ο Εξάμηνο

 • Γαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος 
 • Γαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος 
 • Εξάσκηση στον Δοκιμιακό Λόγο

5ο Εξάμηνο

 • Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

6ο Εξάμηνο

 • Κριτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας

7ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία ή Δύο (2) Κατ’ Επιλογήν υποχρεωτικά

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (όλων των τομέων)

 • Τύποι και είδη γραπτού λόγου Ι
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου Ι
 • Τύποι και είδη γραπτού λόγου ΙΙ
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία
 • Γλωσσικά Δάνεια και Προβλήματα Σημασίας
 • Ζητήματα αντιπαραβολικής γλωσσολογίας
 • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι
 • Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ
 • Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)
 • Παραγωγή κριτικού λόγου
 • Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της γαλλικής κοινωνίας
 • Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα ΙΙ
 • Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση ΙI

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 5ου - 8ου εξαμήνου Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής

 • Λεξικολογία-Λεξικογραφία
 • Σημασιολογία και επικοινωνία
 • Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι
 • Πραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ
 • Διορθωτική φωνητική στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
 • Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας
 • Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία
 • Ο Λόγος στη Διαφήμιση
 • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης με εφαρμογές στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας
 • Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και σώματα κειμένων
 • Διαμεσολάβηση: Μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας
 • Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία
 • Διδασκαλία της ξένης γλώσσας για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς
 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα
 • Μεθοδολογία της Διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας
 • Φρασεοδιδακτική και εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα
 • Διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω της προσέγγισης «Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας»
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων στην ξενόγλωσση τάξη
 • ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Εκπαιδευτική τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση
 • ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Ψηφιακή τεχνολογία και γλώσσα. Τεχνολογία, εργαλεία και εφαρμογές.
 • ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου
 • ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμέσα και διαδραστικές εφαρμογές

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 5ου - 8ου εξαμήνου Τομέα Λογοτεχνίας

 • Λογοτεχνικά θέματα
 • Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
 • Κλασικισμός και Διαφωτισμός
 • Το μυθιστόρημα στο 18ο αιώνα
 • Το μυθιστόρημα στο 19ο αιώνα
 • Ζητήματα Ρομαντισμού
 • Το κίνημα του υπερρεαλισμού
 • Γαλλική Λογοτεχνία: Μυθιστόρημα
 • Το νέο μυθιστόρημα
 • Το σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα
 • Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα
 • Παιδική και νεανική λογοτεχνία
 • Ταξιδιωτική λογοτεχνία
 • Φανταστική λογοτεχνία
 • Λογοτεχνία και Φιλοσοφία
 • Λογοτεχνία και Τέχνη
 • Λογοτεχνία και ιδεολογία
 • Από τον ρομαντισμό στη νεότερη ποίηση
 • Ποίηση και πρωτοπορίες στον 20ο και 21ο αιώνα
 • Ζητήματα ποιητικής
 • Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας
 • Το γαλλικό θέατρο του 17ου αιώνα
 • Σύγχρονη γαλλική δραματουργία
 • Ειδικά ζητήματα δραματολογίας
 • Θεωρία του θεάτρου και του δράματος
 • Ειδικά θέματα πολιτισμού
 • Πολιτισμικές θεωρίες
 • Γυναικείες σπουδές και θέματα ισότητας

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 5ου - 8ου εξαμήνου Τομέα Μετάφρασης

 • Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ
 • Μετάφραση δημοσιογραφικού λόγου
 • Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι
 • Μετάφραση Ειδικών Κειμένων ΙΙ
 • Μετάφραση Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων
 • Μετάφραση Δοκιμιακού Λόγου
 • Λογοτεχνική Μετάφραση Ι
 • Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ
 • Μετάφραση Παιδικής Λογοτεχνίας
 • Μετάφραση Κόμικς
 • Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι
 • Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού ΙΙ
 • Οπτικοακουστική μετάφραση: Τεχνικές υπερτιτλισμού και μεταγλώττισης
 • Τεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής
 • Μετάφραση Ψηφιακών Κειμένων
 • Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά Ι
 • Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά ΙΙ
 • Μετάφραση Γενικών Κειμένων Αγγλικά – Ελληνικά Ι
 • Μετάφραση Γενικών Κειμένων Αγγλικά – Ελληνικά ΙΙ
 • Μηχανική Μετάφραση
 • Μεταφραστικά Εργαλεία Ι
 • Μεταφραστικά Εργαλεία ΙΙ
 • Ορολογική Αναζήτηση και Τεκμηρίωση
 • Οργάνωση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

 

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

  Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 423/25-4-2024, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του  ν.4218/2013 (Α΄ 268/2013) και το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 (Β’ 3185/2013), αποφάσισε για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024-2025:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

Τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
- Υ102 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος
- Υ202 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι
- Υ301 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα

 

Υ102 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος

Grammaire de la langue française

 • Les accents et les signes de ponctuation
 • Le groupe nominal
 • Les déterminants
 • Le groupe adjectival
 • Les pronoms
 • Le groupe verbal (temps et modes verbaux, forme active / passive / pronominale / impersonnelle)
 • Les verbes et leurs constructions
 • Les mots invariables (prépositions, adverbes)
 • Les propositions subordonnées

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Bentolila A., 1995, Grammaire alphabétique, Nathan, Paris.
 • Dubois J. et al, 2002, Dictionnaire de linguistique, Larousse, VUEF.
 • Eluerd R., 2002, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan, Paris.
 • Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, Clé international, Paris.
   

Υ202 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι

Τα ποιήματα που εντάσσονται στην ύλη εξέτασης του μαθήματος είναι τα εξής αντιπροσωπευτικά ποιήματα των σημαντικότερων ποιητών/σχολών/ρευμάτων της γαλλικής ποίησης από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα:

 • François Villon, « Épitaphe Villon ou La ballade des pendus », Poésies diverses, 1489 (publication posthume)
 • Pierre de Ronsard, II, XLII (« Quand vous serez bien vielle… »), Sonnets pour Hélène, 1578
 • Joachim du Bellay, « Heureux qui comme Ulysse… », Les Regrets, 1558
 • Alphonse de Lamartine, « L’isolement », Les méditations poétiques, 1820
 • Victor Hugo, « L’enfant », Les Orientales, 1829
 • Charles Baudelaire, « L’Albatros » & « L’invitation au voyage », Les fleurs du mal, 1857
 • Paul Verlaine, « Il pleure dans mon cœur », Romances sans paroles, 1874
 • Arthur Rimbaud, « Le dormeur du val », 1870
 • Guillaume Apollinaire, « Le pont Mirabeau », Alcools, 1913 & « Il y a », Poèmes à Lou, 1915
 • Robert Desnos, « J’ai tant rêvé de toi », Corps et biens, 1930
 • Paul Eluard, « La parole » & « L’amoureuse », Les yeux fertiles, 1935
 • Rene Char, « Horrible journée » (fragment 138), Feuillets d’Hypnos, 1946
 • Jacques Prévert, « Familiale » & « La grasse matinée », Paroles, 1949

Ένα corpus αντιπροσωπευτικών γαλλικών ποιημάτων από τον Μεσαίωνα έως και τον 20ό αιώνα (όπου περιλαμβάνονται και τα ως άνω επιλεγμένα ποιήματα) βρίσκεται διαθέσιμο σε μορφή pdf, τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα τα αναζητήσει από τη Γραμματεία του Τμήματος (info@frl.auth.gr).

Κατά την εξέταση, θα δοθεί ένα από τα παραπάνω ποιήματα και θα ζητηθεί να αναγνωριστεί αναφέροντας ποιος είναι ο ποιητής που το έχει γράψει, ποιος είναι ο τίτλος και η συλλογή όπου ανήκει, σε ποια εποχή έχει γραφτεί, σε ποιο ρεύμα/σχολή/κίνημα εντάσσεται καθώς και σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • ABRAMS M. H., Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, Πατάκης, 2005
 • BANCQUART Marie-Claire, La poésie en France du surréalisme à nos jours, Paris, Ellipses, coll. « Thèmes & Études », 1996.
 • BERCOT M. & GUYAUX A., Dictionnaire des Lettres Françaises, Le XXe siècle, « La Pochoteque », Le Livre de Poche, 1998
 • FAUCONNIER Denis, À la découverte de la poésie, Paris, Ellipses, 2000.
 • JARRETY Michel, La poésie française du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, PUF « Quadrige », 2017.
 • JARRETY Michel, Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, PUF, 2001
 • JOUBERT Jean-Louis, Genres et formes de la poésie, Paris, A. Colin, 2003.
 • JOUBERT Jean-Louis, La poésie, Paris, A. Colin « Cursus », 2004.
 • LABBE Stéphane, La poésie. Rhétorique, registres, courants littéraires et poésies francophones, Paris, Ellipses, 2009.
 • ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ Χριστόφορος (επιμ.), Ανθολογία γαλλικής ποίησης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2009

 

Υ301 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα

Η εξέταση μαθήματος συνίσταται σε ασκήσεις που έχουν  στόχο την εμβάθυνση στις δομές και τα επίπεδα της ελληνικής γλώσσας, ως γλώσσας-στόχου της μετάφρασης.  Οι ασκήσεις αφορούν τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την περίληψη ή την αναδιατύπωση ενός κειμένου, την ανάλυση των συμβάσεων του κειμενικού είδους, την αναγνώριση γλωσσικών ποικιλιών, τα είδη και τους τύπους των κειμένων, τα επίπεδα ύφους, το λεξιλόγιο με βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, της λατινικής, της εκκλησιαστικής γλώσσας και ποικίλων ξένων γλωσσών. Ειδικότερα έμφαση δίνεται στις παρακάτω θεματικές:

 • Χαρακτηριστικά δημοσιογραφικού λόγου
 • Είδη δημοσιογραφικού λόγου (κριτική, ρεπορτάζ, συνέντευξη, ψυχαγωγικές στήλες, ειδικές στήλες κ.λπ.)
 • Προφορικότητα/γραπτότητα
 • Αρχαιοελληνικές ρήσεις, λατινικές εκφράσεις, παγιωμένες εκφράσεις, ασκήσεις με συνώνυμα, αντώνυμα
 • Επίπεδα λόγου, επίπεδα ύφους
 • Διακειμενικότητα
 • Γλωσσικός δανεισμός (είδη δάνειων λέξεων)
 • Γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι (γλώσσα των νέων)
 • Το πολυτροπικό κείμενο
 • Χαρακτηριστικά και λειτουργίες διαφημιστικού λόγου, είδη διαφημίσεων
 • Οι λέξεις-νυφίτσες στη διαφήμιση
 • Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί
 • Η λειτουργία γλώσσας και εικόνας στα κόμικς
 • Λειτουργίες του επιστημονικού λόγου
 • Γαστρονομικός λόγος
 • Πολιτικός λόγος

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Γαβριηλίδου, Ζ. & Τσάκωνα, Β. (2004-2005). Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί στα κόμικς: Ανάλυση της σειράς ιστοριών του Αστερίξ. Γλωσσολογία, 145-165.
 • Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
 • Dyer, G. (2000). Η Διαφήμιση ως επικοινωνία. Μετάφραση: Αγγελική Σπυροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 • Μπουσούνη-Γκέσουρα, Λ. & Αναγνωστοπούλου, Ι. (2006). Το λέμε σωστά το γράφουμε σωστά; Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Παναρέτου, Ε. (2002). Ο σύγχρονος γαστρονομικός λόγος. Γλωσσολογία 14, 117-135.
 • Παπαζαφείρη, Ι. (1997). Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. Αθήνα: Σμίλη.
 • Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Η γλώσσα της διαφήμισης στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. στο Δουλκέρη, Τ. Κοινωνιολογία  της Διαφήμισης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάθεση υποψηφιοτήτων:

 • Αίτηση https://www.frl.auth.gr/images/Files/Documents/Aitisi_symmetoxis_katataktiries.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού υποβάλλεται το πρωτότυπο πτυχίο με apostille και επίσημα μεταφρασμένο*.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
   

 Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

 Προκειμένου για υποψήφιους/-ες με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες –όπως αυτές συγκριμένα ορίζονται από την Υ.Α. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329Β) –  οι οποίοι/-ες δύνανται να εξετάζονται προφορικά, συνυποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής γνωμάτευση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

 Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@frl.auth.gr  το διάστημα από 01 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

 Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2024.

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.frl.auth.gr, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Τμήματος

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (50:42)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο