Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2. Οικονομικά των Επιχειρήσεων
3. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η αποστολή του προπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά είναι να παρέχει στους φοιτητές του ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση. Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία, τους διδάσκει να διατυπώνουν ολοκληρωμένα και δομημένα τη σκέψη τους και τον γραπτό λόγο, σχετικά με οικονομικά προβλήματα και θέματα πολιτικής. Επίσης, τους διδάσκει να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα (real-world data) για την πρόβλεψη, μελέτη και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και οικονομικών μοντέλων.   

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Άδεια Λογιστή

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).  

Το πιο πάνω αποτελεί απόσπασμα από το έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την επαγγελματική ταυτότητα λογιστή Β'.

Θεματικές Ενότητες

1. Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι (Principles of Economic Analysis I)
 • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι (Statistical Analysis of Economic Data I)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι (Quantitative Methods in Economics I)

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II (Principles of Economic Analysis II)
 • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ (Statistical Analysis of Economic Data ΙI)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά ΙΙ (Quantitative Methods in Economics IΙ)

3ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μικροοικονομική Θεωρία (Microeconomic Theory)
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Principles of Financial Accounting)
 • Οικονομετρία (Econometrics)

4ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μακροοικονομική Θεωρία (Macroeconomic Theory)
 • Δημόσια Οικονομικά (Public Economics)
 • Βιομηχανική Οργάνωση (Industrial Organization)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας (Introduction to Financial Theory)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles of Business Administration)
 • Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής (Topics in Advanced Microeconomics)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνή Οικονομικά (International Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)
 • Οικονομικά της Εργασίας (Labour Economics)
 • Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής (Topics in Advanced Macroeconomics)

7ο εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάρκετινγκ και Στρατηγική (Marketing and Strategy)
 • Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών (Time Series Econometrics)

8ο εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης (Philosophy of Economic Thought)
 • Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα (Political Economy and Economic Systems)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

2. Κατεύθυνση Α: Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Energy Economics with Emphasis in Oil and Gas Economics)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced  Business Economics)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)

Μαθήματα Επιλογής

 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)
 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)

3. Κατεύθυνηση Β: Οικονομικά των Επιχειρήσεων  (Business Economics)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced Business Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)
 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)  

4. Κατεύθυνση Γ: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Banking and Finance)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)
 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced  Business Economics)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)
 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)
 • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

 

Πολύ λίγα πτυχία προσφέρουν τις ευκαιρίες καριέρας που ενδεχομένως διασφαλίζει ένα πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Οι απόφοιτοί μας θα είναι καλά προετοιμασμένοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πιθανοί εργοδότες των αποφοίτων μας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • Κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες,
 • Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς,
 • Οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 • Πολυεθνικές εταιρείες,
 • Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • Εποπτικές αρχές,
 • Ελεγκτικές εταιρείες,
 • Ασφαλιστικές εταιρείες,
 • Επιχειρήσεις επικοινωνιών,
 • Εκπαίδευση,
 • Νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία,
 • Φορείς κα υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 Εναλλακτικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο