Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2. Οικονομικά των Επιχειρήσεων
3. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η αποστολή του προπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά είναι να παρέχει στους φοιτητές του ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση. Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία, τους διδάσκει να διατυπώνουν ολοκληρωμένα και δομημένα τη σκέψη τους και τον γραπτό λόγο, σχετικά με οικονομικά προβλήματα και θέματα πολιτικής. Επίσης, τους διδάσκει να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα (real-world data) για την πρόβλεψη, μελέτη και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και οικονομικών μοντέλων.   

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

 Άδεια Λογιστή

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).  

 

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Θεματικές Ενότητες

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι (Principles of Economic Analysis I)
 • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι (Statistical Analysis of Economic Data I)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι (Quantitative Methods in Economics I)

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II (Principles of Economic Analysis II)
 • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ (Statistical Analysis of Economic Data ΙI)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά ΙΙ (Quantitative Methods in Economics IΙ)

3ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μικροοικονομική Θεωρία (Microeconomic Theory)
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Principles of Financial Accounting)
 • Οικονομετρία (Econometrics)

4ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μακροοικονομική Θεωρία (Macroeconomic Theory)
 • Δημόσια Οικονομικά (Public Economics)
 • Βιομηχανική Οργάνωση (Industrial Organization)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας (Introduction to Financial Theory)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles of Business Administration)
 • Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής (Topics in Advanced Microeconomics)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνή Οικονομικά (International Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)
 • Οικονομικά της Εργασίας (Labour Economics)
 • Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής (Topics in Advanced Macroeconomics)

7ο εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Μάρκετινγκ και Στρατηγική (Marketing and Strategy)
 • Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών (Time Series Econometrics)

8ο εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης (Philosophy of Economic Thought)
 • Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα (Political Economy and Economic Systems)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)

Κατεύθυνση Α: Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Energy Economics with Emphasis in Oil and Gas Economics)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced  Business Economics)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)

Μαθήματα Επιλογής

 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)
 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)

Κατεύθυνηση Β: Οικονομικά των Επιχειρήσεων  (Business Economics)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced Business Economics)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)
 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)  

Κατεύθυνση Γ: Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (Banking and Finance)

5ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων (Energy and Natural Resource Economics)
 • Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Advanced  Business Economics)

6ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Corporate Finance)

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (Environmental Economics)

7ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αξιόγραφα και Επενδύσεις (Securities and Investments)
 • Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον (Banks and Banking Environment)

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Αγορές Ενέργειας (International Energy Markets)
 • Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil and Gas Industry)
 • Oργάνωση Επιχειρήσεων (Organization of Business)
 • Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη (Entrepreneurship, Theory and Practice)

8ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance)
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική (Risk Management in Banking)

Μαθήματα Επιλογής

 • Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Oil and Gas Markets: Financial Analysis)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός  στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Strategic Planning for the Oil and Gas Industry)
 • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)

 

 

 

 

Το πτυχίο Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
 

Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μετά την αναγνώριση του πτυχίου τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του προγράμματος "Οικονομικά"
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο