Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.

 

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία

 • δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος Αστυνομικές Σπουδές χωρίζονται σε υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. επιλογής. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. επιλογής, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές/τριες αρχικά παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS).

Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. επιλογής Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. επιλογής (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Υποχρεωτική
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  Υποχρεωτική
 • Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  Υποχρεωτικ
 • Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας  Επιλογής
 • Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική
 • Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο  Υποχρεωτική
 • Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία  Υποχρεωτική
 • Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Υποχρεωτική
 • Οικονομικά Εγκλήματα  Επιλογής
 • Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα  Επιλογής
 • Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά   Επιλογής
 • Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Υποχρεωτική
 • Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση  Επιλογής
 • Αστυνομική Εκπαίδευση  Επιλογής
 • Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Επιλογής

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 6 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική
Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών θεματικών ενοτήτων είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Διάρθρωση προγράμματος

 

Το Πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση προγράμματος "Αστυνομικές Σπουδές"
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο