Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση προγράμματος

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) : 120 ECTS

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος Αστυνομικές Σπουδές χωρίζονται σε υποχρεωτικές Θ.Ε. και Θ.Ε. επιλογής. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. επιλογής, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. επιλογής Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. επιλογής (10 ECTS κάθε μία) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).

 • ΑΣΠ311     Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ312     Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ313      Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ314      Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας  Επιλογής
 • ΑΣΠ315      Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ325      Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ411      Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία*  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ412      Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ413      Οικονομικά Εγκλήματα  Επιλογής
 • ΑΣΠ414      Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα  Επιλογής
 • ΑΣΠ415      Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά   Επιλογής
 • ΑΣΠ421      Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Υποχρεωτική
 • ΑΣΠ422      Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση  Επιλογής
 • ΑΣΠ423      Αστυνομική Εκπαίδευση  Επιλογής
 • ΑΣΠ700      Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία**  Επιλογής

* «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
** «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ΑΣΠ421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του Πτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 8 Υποχρεωτικές και σε 4 από τις 6 Θεματικές Ενότητες Επιλογής ή / και η επιτυχής εκπόνηση της πτυχιακής.


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική
Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων υποχρεωτικών θεματικών ενοτήτων είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Διάρθρωση προγράμματος

Το Πρόγραμμα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο