Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
8.375
Βάση 2022
8.375
Εισακτέοι
466
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
Κωδικός Σχολής
0818
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) επιτελούν τον κοινωνικό ρόλο της παροχής Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε νέους μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση των στελεχών του εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα, διεξάγεται σε γεωγραφικά κατανεμημένες δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως:

 • Ασπρόπυργος – ΑΕΝ Ασπροπύργου – Πλοιάρχων/Μηχανικών
 • Νέα Μηχανιώνα – ΑΕΝ Μακεδονίας - Πλοιάρχων/ Μηχανικών
 • Πρέβεζα – ΑΕΝ Ηπείρου – Πλοιάρχων
 • Κάλυμνος – ΑΕΝ Καλύμνου – Πλοιάρχων
 • Κύμη – ΑΕΝ Κύμης – Πλοιάρχων
 • Αργοστόλι – ΑΕΝ Ιονίων Νήσων – Πλοιάρχων
 • Χίος – ΑΕΝ Χίου – Μηχανικών
 • Ύδρα – ΑΕΝ Ύδρας – Πλοιάρχων
 • Οινούσσες – ΑΕΝ Οινουσσών – Πλοιάρχων
 • Σύρος – ΑΕΝ Σύρου – Πλοιάρχων
 • Χανιά – ΑΕΝ Κρήτης – Πλοιάρχων/ Μηχανικών

Η Ακαδημία Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ανήκει στην Ανώτατη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Ακαδημία αυτή εκπαιδεύονται μελλοντικοί Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού,  από την οποία εφοδιάζονται με όλα τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις  Ναυτικής Τέχνης & Ικανότητας, ώστε να επανδρώσουν τον ελληνικό στόλο του Εμπορικού Ναυτικού.

Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα: 

1. Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
2.Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας. 
3.Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1993 και μεταγενέστερα). 
4.Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα. 
5.Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εδώ.

Ειδικό Μάθημα:

Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση στην Ακαδημία αυτή διαρκεί  4 χρόνια και βασίζεται σε δύο άξονες: 

- Στην θεωρητική εκπαίδευση και
- Στην πρακτική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση αποτελείται από φοίτηση τριών (3ων) ετών στην Ακαδημία, παρέχοντας στους σπουδαστές όλη τη θεωρητική γνώση που χρειάζεται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος.

Η πρακτική εκπαίδευση αποτελείται από δύο (2) θαλάσσια ταξίδια διάρκειας  έξι (6) μηνών το κάθε ένα και η εκτέλεση τους καθίσταται υποχρεωτική.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική - πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν. συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) μέσω των Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" & "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", και στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι δράσεις "Υποστήριξη συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία" και "Πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α' θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους", αντίστοιχα.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ηλεκτρονική/Μηχανική
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Ναυπηγία I – Ναυτιλιακές Γνώσεις
 • Ναυτική Μηχανολογία
 • Ναυτικές Μηχανές
 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Τεχνουργεία

Οι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου/Μηχανικού Γ' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να πάρουν το δίπλωμα του Υποπλοιάρχου/Β' Μηχανικού

 • Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κοχ (1.000 κοχ)
 • Για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης, προερχόμενους από Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ή Β΄τάξης Ε.Ν., η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κ.ο.χ.
 • Η φοίτηση στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών.

Και έπειτα σαν Υποπλοίαρχοι/Β' Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α' Τάξεως (Καπετάνιου)/Α' Μηχανικού

 • Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ από την οποία η μισή τουλάχιστον (12 μήνες) σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 3000 οχ. (1600 κ.ο.χ.) (ΦΕΚ 211/2018)
 • Να έχει με επιτυχία αποφοιτήσει από το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ).
 • Η φοίτηση στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Εκτός όμως από το δρόμο της θάλασσας μια σειρά από επαγγέλματα σχετικά με αυτή ανοίγουν και στη στεριά. Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί στο Λιμενικό Σώμα μπαίνοντας έπειτα από εξετάσεις και διαγωνισμό στις σχολές Αξιωματικών του Λ.Σ. και να αποφοιτήσουν από εκεί με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

Παρόλα αυτά όμως τα επαγγέλματα και οι τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κάποια από τα επαγγέλματα αυτά είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις και άλλα.
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο