Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0416
Πόλη
Ηράκλειο
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 10.335
 •   Εισακτέοι
 • 40
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά  20%

 Ιστορία  30%

 Λατινικά  25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης (ΠΑΕΑΚ) ιδρύθηκε με το Νόμο 3432/ΦΕΚ14/3-2-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και δέχεται μόνο άρρενες υποψηφίους.

 

 

 

Μουσικής Παιδείας

 • Καταγραφής, Σύνθεσης, Εκτέλεσης και Ακρόασης Βυζαντινής - Ευρωπαϊκής Μουσικής

 • Αίθουσα Ηχοληψίας

 • Αίθουσα Φωνητικής

 

 

Η φοίτηση στο πρόγραμμα σπουδών Ιερατικών Σπουδών της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη - Βιβλική Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Ι)
 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Βυζαντινή Μουσική (Ι)
 • Ξένη Γλώσσα (Ι)
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Λατινικά
 • Χορωδιακές Ασκήσεις
 • Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής - Κρητική Διάλεκτος
 • Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης και Στοιχεία της Εβραϊκής Γλώσσας

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερμηνεία Λειτουργικών Αναγνωσμάτων Παλαιάς Διαθήκης
 • Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης
 • Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙ)
 • Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Βυζαντινή Μουσική (ΙΙ)
 • Ξένη Γλώσσα (ΙΙ)
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ιστορία και διαμόρφωση του Εκκλησιαστικού Εορτολογίου
 • Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
 • Άγιοι και Όσιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 19ο και 20ο αιώνα
 • Θεσσαλονίκη: Θεολογία, Αγιολογία, Ιεραποστολή

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκκλησιαστική Γραμματολογία (ΙΙΙ)
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
 • Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
 • Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας
 • Βυζαντινή Μουσική (ΙΙΙ)
 • Ξένη Γλώσσα (ΙΙΙ)
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία
 • H Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία
 • Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Εκκλησιαστικά Χειρόγραφα

 

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος
 • Σλαβικές και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
 • Θρησκειολογία
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Κανονικό Δίκαιο
 • Σύγχρονες Αιρέσεις
 • Δογματική και Συμβολική Θεολογία (Ι)
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Αρχαίες Χριστιανικές Εκκλησίες της Ανατολής
 • Η Παλαιά Διαθήκη στα Βιβλία της Καινής Διαθήκης
 • Θεολογία της Λατρείας
 • Κωνσταντινούπολη: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

 

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δογματική και Συμβολική Θεολογία (ΙΙ)
 • Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και οι Επαρχίες του
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Τυπικό
 • Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη
 • Διαχείριση Εκκλησιαστικών Ζητημάτων
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ποιμαντική Ψυχολογία
 • Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
 • Ορθόδοξος Μοναχισμός (Λαύρες - Σινά - Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα)
 • Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία

 

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Χριστιανικό Ήθος και Ζωή
 • Οικουμενική Θεολογία και Διάλογοι
 • Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία
 • Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία
 • Ομιλητική
 • Ποιμαντική
 • Εορτολόγιο - Μηνολόγιο
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξο Εκκλησία
 • Ερμηνευτική Προσέγγιση Ιερών Κανόνων
 • Πατριαρχείο Αντιοχείας: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

 

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Ποιμαντική και Ενορία
 • Εξομολογητική
 • Τελετουργική
 • Χριστιανική Αρχαιολογία
 • Υμνολογία
 • Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
 • Ιστορία και Κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης
 • Ιερές Ακολουθίες

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων
 • Νεομαρτυρολογικές Πηγές
 • Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός
 • Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας

 

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Ορθόδοξη Χριστιανική Τέχνη και Πολιτισμός
 • Εκκλησιαστική Διοίκηση και Οργάνωση
 • Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκκλησία Κρήτης
 • Βιοηθική
 • Ερμηνεία Λειτουργικών Κειμένων
 • Ιεραποστολή
 • Φιλοκαλική και Νηπτική Παράδοση: Κείμενα και Βίωμα
 • Ιερές Ακολουθίες
 • Πτυχιακή Εργασία

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Η Μητρόπολη και η Ενορία στην Ιστορία, το Παρόν και Μέλλον
 • Χριστιανικός Πολιτισμός και Πολυπολιτισμικότητα
 • Δυτική Θεολογία και Ομολογίες
 • Εθναρχούσα Εκκλησία. Διαφωτισμός και Εθνοφυλετισμός

 


Το πρόγραμμα σπουδών της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης προετοιμάζει και καταρτίζει κληρικούς, στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανά να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

  Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Εφόσον χειροτονούνται, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Π.Ε.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο