Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποβολή Αιτήσεων για Μετεγγραφές και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποβολή Αιτήσεων για Μετεγγραφές και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Μετεγγραφές (Εξωτερικές και Εσωτερικές) και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 (Σεπτέμβριος 2024), θα διαρκέσει από την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (09:00) μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 (13:00).

 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία διαθέτουν κενές θέσεις:

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
 • ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8
 • ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 8
 • ΦΥΣΙΚΗΣ 6
 • ΧΗΜΕΙΑΣ 3

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

 • ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6
  • ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     
  • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
  • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 9
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5
 • ΝΟΜΙΚΗΣ 5
  • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 6

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  5
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3

Πολυτεχνική Σχολή

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ    6
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    5
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    5
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 2
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5

Φιλοσοφική Σχολή

 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 15
 • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ     
  • ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 10
  • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 10

Σημείωση: Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την διαδικασία, καθώς η Ιατρική Σχολή έχει ξεχωριστούς Κανόνες για Μετεγγραφές και Απόκτησή Δεύτερου Πτυχίου. Η Ιατρική Σχολή δέχεται αιτήσεις μόνο για Εξωτερικές Μετεγγραφές, κάθε Ιούνιο και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου κάθε Νοέμβριο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024 (09:00)-Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 (13:00). Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην αίτηση σε μορφή pdf.

Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας μέσω του πιο πάνω συστήματος. Σε περίπτωση επιστροφής της αίτησής σας, θα πρέπει να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις άμεσα.

Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις που οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επισυνάψουν υποχρεωτικά

Ι. Εσωτερική Μετεγγραφή:

 • Δελτίο αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις).
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Εξωτερική Μετεγγραφή:

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος. Η βαθμολογία θα πρέπει να παρουσιάζεται αριθμητικά ανά μάθημα, και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.
 • Δελτίο αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις).  Στην περίπτωση όπου ο/η υποψήφιος/α δεν έχει παρακαθίσει σε εισαγωγικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλει τους βαθμούς των διεθνών εξετάσεων που έχει παρακαθίσει μέσω των οποίων έχει επιτύχει την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, καθώς και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του/της υποψήφιου/ας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου:

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α. Η βαθμολογία θα πρέπει να παρουσιάζεται αριθμητικά ανά μάθημα και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσης του/της, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του/της υποψηφίου/ας.
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης : https://websites.ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.2.htm

Σημείωση: Απαραίτητα πιστοποιητικά για τους/τις υποψηφίους/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στο:

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αποδεικτικά γνώσης της Γαλλικής ή/ και Αγγλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα κληθεί να επιλέξει ο/η φοιτητής/ρια με το πέρας του 1ου εξαμήνου.

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Να υποβληθεί αρχιτεκτονικό δείγμα εργασίας (portfolio) μέχρι 20 σελίδες, αντιπροσωπευτικό του φάσματος και της ποιότητας της δημιουργικής εργασίας του υποψηφίου, σε pdf μορφή.  Στην υποβολή αρχιτεκτονικού portfolio, οι υποψήφιοι να διευκρινίσουν ξεκάθαρα ποιες εργασίες είναι ατομικές και ποιες ομαδικές, καθώς επίσης τον συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε ομαδική εργασία. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α προέρχεται από άλλο κλάδο σπουδών και δεν έχει αρχιτεκτονικό portfolio, μπορεί να καταθέσει άλλα δείγματα δημιουργικής εργασίας, εάν υπάρχουν.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, μέχρι τα τέλη Μαΐου 2024.

 Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών, alola@ucy.ac.cy ή με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, aasw@ucy.ac.cy.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο