Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1. Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 και με κατατακτήριες εξετάσεις

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, καθορίζεται σε πενήντα (50) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 26/ 31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, θέσεις. 

α) Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

β) Ποσοστό 15% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), ήτοι οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών.

γ) Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, ήτοι δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.γ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

δ) Σαράντα (40) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 καθορίζεται σε διακόσια σαράντα (240).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό.

β) Για τις υπόλοιπες θέσεις, ήτοι διακόσιες είκοσι οκτώ (228), δες αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο