Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ταυτότητα www.eduguide.gr

Επωνυμία: EDUGUIDE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: EDUGUIDE I.K.E.
Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 63, T.K., 65403 Καβάλα
Τηλ: 2111987726
email: info@eduguide.gr
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ:  802166777/ ΚΑΒΑΛΑΣ


Διευθυντής/Διαχειριστής/Nόμιμος Εκπρόσωπος: Σοφία Καμπέρη
Διευθυντής σύνταξης: Δημήτρης Φαλλιέρος
Ιδιοκτήσία: EDUGUIDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): EDUGUIDE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «EDUGUIDE Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ως δικαιούχος του ισοτόπου «eduguide.gr», δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το eduguide.gr σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Το eduguide.gr κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Επιπρόσθετα, δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο