stem_education
stem_education

Νέα και άρθρα με θέμα: "ευρωπαϊκή ένωση"


Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2020: Η επιρροή της φωνής των νέων στην Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας γίνεται διαδικτυακά για να φέρει σε επαφή νέους και υψηλού επιπέδου πολιτικούς, ειδικούς και “influencers” για να συζητήσουν τον ρόλο της ΕΕ στην κρίση του COVID19.

Ύστερα από την αναβολή του EYE 2020 λόγω της πανδημίας, η online Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας (EYE online), μεταβαίνει στην τελική ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηρόδρομων (ERA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

  • εργάζεται για την οικονομικά βιώσιμη διαμόρφωση κοινών τεχνικών προτύπων καθώς και μέτρων και στόχων για ...
Διαβάστε Περισσότερα

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για την επιβολή του νόμου (Europol)

Η Europol με έδρα τη Χάγη των Κάτω Χωρών, στηρίζει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας και τρομοκρατίας και συνεργάζεται με πολλά κράτη εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Η Europol προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης σε πτυχιούχους και επαγγελματίες. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους ...

Διαβάστε Περισσότερα

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πρόσφατους απόφοιτους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2020 είναι η 15η Μαϊου 2020 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις θέσεις ...

Διαβάστε Περισσότερα

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) αναζητά ενθουσιώδεις πτυχιούχους για να συμμετάσχουν στον Οργανισμό για περίοδο εξάμηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (με δυνατότητα για παράταση έξι μηνών).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτική άσκηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT)

Το Μεταφραστικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1994 και μεταφράζει κατά μέσον όρο 7500000 σελίδες ετησίως για περισσότερους από 60 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσεται σταθερά, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και των πελατών υψηλής εξειδίκευσης. Με την πάροδο των ετών, το Μεταφραστικό Κέντρο έμαθε ...

Διαβάστε Περισσότερα

Φοιτητές Πρεσβευτές EU Careers στην Ελλάδα

Είσαι φοιτητής και θέλεις να προβάλεις στον χώρο του πανεπιστημίου σου τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στα όργανα της ΕΕ; Τότε, μπορείς να ζητήσεις να αναλάβεις καθήκοντα πρεσβευτή EU Careers.

Μέσα από τον ρόλο αυτό θα μπορέσεις:

  • να μάθεις περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στα όργανα της ΕΕ και να ενημερώνεις ...
Διαβάστε Περισσότερα

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω διεθνών συμβάσεων, όπως η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας καθώς και της Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Επιβλέπει ...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομικούς με γνώση της Ελληνικής γλώσσας προσλαμβάνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γλωσσομαθείς νομικούς» (ομάδα καθηκόντων AD).

EPSO/AD/375/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA) ...

Διαβάστε Περισσότερα

DiscoverEU: Νέος κύκλος δωρεάν εισιτηρίων σε νέους και νέες 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη!

Η Ευρώπη είναι δική σου. Κάνε το πρώτο βήμα. Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις την Ευρώπη μέσα από μαθησιακές εμπειρίες!

Ταξιδεύοντας κυρίως σιδηροδρομικώς (αν και προβλέπονται εξαιρέσεις για να διευκολύνεται η συμμετοχή και όσων ζουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες ...

Διαβάστε Περισσότερα
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα