Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για έρευνα στις ΗΠΑ ύψους 2.800€/μήνα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας στις Η.Π.Α. που απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ, κατ’ εφαρμογή του από 10-05-2022 μνημονίου μεταξύ τους συνεργασίας και των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece», όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 30774/Ζ1/17.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1928/Β΄/24.03.2023):

Για το έτος 2023 προκηρύσσουν πέντε (5) υποτροφίες διάρκειας έξι (6) μηνών για πραγματοποίηση έρευνας σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ. H κινητικότητα, διάρκειας έξι μηνών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως την 31η Μαΐου 2024.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και αμερικανικών Πανεπιστημίων.

Οικονομικές παροχές

 Στους Έλληνες υποτρόφους που θα μεταβούν στις ΗΠΑ καταβάλλονται:

  • μηνιαία τροφεία δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€2.800) ήτοι συνολικά δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€16.800)
  • κατ’ αποκοπή ποσό πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης
  • δαπάνες για την αγορά τυχόν απαιτούμενων αναλώσιμων της έρευνας, ύψους έως χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€ 1.800,00)
  • αντίτιμο ενός αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης με επιστροφή, ύψους έως δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00).

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023 είναι ανοικτή από τις 11/04/2023 και λήγει στις 19/05/2023 και ώρα Eλλάδος 23:59. Μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοχώρους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Fulbright Greece.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apply.iie.org/ffsp2023/

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και να επισυνάψουν σε μορφή φορητού εγγράφου (pdf) τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. σελ 2-3 της Πρόσκλησης).

Δείτε την πλήρη Πρόσκληση εδώ!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο